Споделете: 
Остават само 2 седмици до 1 ноември – датата, до която може да се възползвате от преферен-циални условия за участие в Международните изложения “Енергийна Ефективност, Възобновяема енергия, Интелигентни градове“. 
 
Какво получават изложителите?
• Таргетирани мейлинги до потенциални клиенти
• Активно присъствие в социалните мрежи
• Възможност за намиране на дистрибутори
• Включване в електронни бюлетини

През 2019 акцентите ще бъдат върху: Биоенергия, Енергийно ефективни технологии, Интелигентно административно управление, Интелигентни решения за сгради, транспорт и мобилност. 
 
За повече информация 

Ако проявявате интерес към събитието Енергийна Ефективност и ВЕ, Интелигентни градове, моля, изпратете Предварително запитване
За да получавате актуални браншови новини, запишете се за Бюлетин

Напомняме ви, че Виа Експо съдейства на български фирми за участие на изложби в други държави. Свържете се с нас при интерес към чужди пазари.

За контакти: tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com, тел.: 032/ 512 905, 512 900


   
 
 
Представяме Ви част от партньорите на ЕЕ и ВЕИ, Smart Cities:
 
 
 
 
 
EGEC - Европейският съвет за геотермална енергия, е международна организация, която подкрепя и дава възможност за развитието на евро-пейската геотермална индустрия посредством формиране на политики, стимулиране на научноизследователска и развойна дейност. Съюзът има повече от 120 членове от 28 страни, включително производители на обо-рудване, доставчици на електроенергия, национални асоциации, консултанти, центрове за геоложки проучвания и държавни органи. Това създава една уникална EGEC мрежа, обединяваща и представляваща целия геотермален сектор. www.egec.org

 
OSGP е глобална асоциация, посветена на популяризирането на Open Smart Grid Protocol (OSGP) и инфраструктура за интелигентни бъдещи приложения. Сред приоритетите на OSGP са интелигентните измервания, интелигентните мрежи, мрежовите анализи, управлението на разпределителните мрежи и интелигентните градове. Членове на асоциацията са производители на хар- дуер, доставчици на услуги и системни интегратори, които споделят общите цели - насърчаване на отворени стандарти за енергийно управление, интели-
гентни мрежи и интелигентни измервателни системи. www.osgp.org
 
 
B2Green.gr e интегрирана и отлично развита онлайн платформа в Гърция с фокус върху зелени сгради - енергийна ефективност, енергия от ВЕИ, отопление, околна среда, въглеродни емисии, зелен бизнес. Уеб сайтът публикува ежедневно статии, мнения, презентации, казуси и интервюта, прави пазарни проучвания и анализи. Повече от 10 000 абонати получават специализирания бюлетин: професионалисти, фирми, институти, организации и академици. www.b2green.gr
 
Съобразно новите правила GDPR повече за нашата политика за поверителност и защита на личните данни може да намерите тук. Ако не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".