De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Enquête hart- en vaatziekten en verkeersveiligheid
Namens het CBR nodigt de NVHVV u uit een korte enquête in te vullen. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar ervaringen van de zorgverlener en behoeften ten aanzien van informatie over hart- en vaatziekten en verkeersveiligheid.
 
Het betreft slechts 11 vragen. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 4 minuten en is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met patiënten met hart- en vaatziekten, in het bijzonder verpleegkundigen, pacemaker/ICD technici en cardiologen.
 
Klik hier om de enquête in te vullen. Tot uiterlijk 15 augustus kan deze ingevuld worden.
Hartelijk dank namens het CBR.
 

Erkenning CZO opleiding medewerker interventiecardiologie
Op 28 mei jl. zijn de eisen voor de opleiding tot medewerker interventiecardiologie vastgesteld door het CZO en gepubliceerd op de website. De beschrijving van de CZO-opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van de medewerker interventiecardiologie zijn tot stand gekomen op basis van het Beroepscompetentieprofiel van de medewerker HartCatheterisatieKamer (HCK). Dit competentieprofiel is in 2019 opgesteld door de werkgroep Interventiecardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV).
 
De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan een opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Klik hier voor de opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot medewerker interventiecardiologie.
 
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of een instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot medewerker interventiecardiologie. 

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing.
 

Emoties, angst en stress na een hart- of vaataandoening
Aandacht voor psychosociale problemen juist nú van groot belang!
 
Ruim één derde van de hart- en vaatpatiënten kampt in deze coronatijd met verminderd mentaal welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek* van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad. Daarom is het juist nú van belang psychosociale problemen op tijd te herkennen en te behandelen. Psychosociale problemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, het volhouden van een behandeling en daarmee de fysieke gezondheid van mensen.

Heeft uw patiënt last van sombere emoties? Harteraad heeft een magazine uitgebracht over emoties met betrouwbare informatie, ervaringsverhalen en praktische tips. Te bestellen voor in de wachtkamer via deze link.
 
* lees meer over dit onderzoek uit mei 2020 op
www.harteraad.nl
 

(Vice)voorzitter, Hoofdredacteur, lid Accreditatiecommissie en werkgroepleden
 
Vacature (vice)voorzitter NVHVV
Word jij onze nieuwe (vicevoorzitter?
Ben jij een inspirerend, richtinggevend persoon en op zoek naar een nieuwe uitdaging, solliciteer dan op deze uitdagende functie. Klik hier voor meer informatie.
 
Vacature hoofdredacteur Cordiaal
Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Solliciteer naar de functie hoofdredacteur bij het vakblad Cordiaal van de NVHVV. Voor een uitgebreide beschrijving van de functie, klik hier.
 
Lid accreditatiecommissie Kwaliteitsregister
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze accreditatiecommissie. De commissie beoordeelt het niveau van bij- en nascholingen, symposia en congressen die voor accreditatie aan de NVHVV worden aangeboden en kent hier accreditatiepunten aan toe. Klik hier voor meer informatie over deze vacature.
 
Vacatures bij de werkgroepen
Graag verwelkomen een aantal werkgroepen nieuwe werkgroepleden. Kijk hier naar de beschrijving van de vacatures. Het is ook altijd mogelijk informatie op te vragen of een open sollicitatie te sturen naar de werkgroepen die niet vermeld staan, ga naar de pagina van de werkgroep waar uw interesse naar uitgaat voor het mailadres of stuur uw bericht naar secretariaat@nvhvv.nl.
 
Deze werkgroepen zijn op zoek naar nieuwe werkgroepleden:
  • Redactielid Cordiaal
  • Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroepleden werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie
  • Werkgroepleden werkgroep Hartrevalidatie
  • Werkgroeplid werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroepleden werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

NIEUWSBRIEF
Juli 2020
 
In deze nieuwsbrief

 

Het Haga Ziekenhuis van Den Haag heeft momenteel de volgende vacature ontline staan:
 
 
Klik hier voor meer informatie.
 

 

CarVasZ 2021
SAVE THE DATE
Vrijdag 19 november 2021
 

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
5 september en meer data
ILS: Immediate Life Support
VUmc Academie/Amstel Academie
 
14 september en meer data
Basisopleiding Kwaliteitsmanagement
Ogive
 
25 september en meer data
Workshop "Opening the black box of physiologie", Abbott Medical Nederland
 
25 september
Nationale Hartfalendag 2020

Medcon International
 
28 september
Interventie Cardiologie - verdiepingsmodule
ErasmusMC Zorgacademie
 
2 oktober en meer data
Workshop OCT basis
Abbott Medical Nederland
 
1 oktober en 7 december
Chronisch ZorgNetcongres
(voorheen ClaudicatioNet)
 
3 en 4 december
BWGIC Spring Meeting 2020
In4events
 
15 april 2021
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, ZonMw
 

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- WMO/GCP- en BROK herregistratie
www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.