Digitale Nieuwsbrief
Voor leden, door leden
Nr. 4, April - 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Van het bestuur
 
Anti Dieetdag 2016
 
Stop met veroordelen zwaarlijvigheid    
 
Nieuwe operatietechniek bij Obesitas    
 
Huidcorrectie na bariatrie
 
Stop kindermarketing ongezonde voeding

De rechten van kinderen en jongeren in de medische zorg
 
Nieuws / oproepjes
 
Lidmaatschapsvoorwaarden
VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Mei-2016. Heb je iets te melden voor de volgende nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar:
Graag met vermelding: 'Nieuwsbrief' voor leden/door leden’.
18 juni 2016, Hotel Bergse Bossen, Traay 299, 3971 GM Driebergen
 
Van het bestuur
Zaterdag 16 april 2016 ‘Brainstormdag van de NOV’
 
Met meer dan 30 leden hebben we ons verdiept in de vereniging, wat voor vereniging willen we zijn?

Als eerste gaf Mary Bakker een prachtige, diepgaande presentatie, die een inkijkje gaf in hoe zij het hebben van obesitas, haar hele leven lang, heeft ervaren en nog ervaart.
 
Daarna een lezing van Ellen Govers, lid van onze Raad van Advies.
Zij hield een pleidooi voor internationale samenwerking. Advies: schenk aandacht aan wereld–anti-dieet-dag vrijdag 6 mei 2016. Het is de tijd van de patiënt. De patiënt wordt gezien en wordt om advies gevraagd, maak daar als vereniging gebruik van!
 
Jos Blik gaf ons vervolgens inzage in het modellenwerk dat hij coördineert.
De modellen werken o.a. mee aan ontwikkeling van praktische zaken. Fabrikanten vragen ons modellenteam om te ‘passen’. Ze ontwikkelen bv. een draag/til systeem voor morbide obese mensen en willen dan weten of hetgeen ze bedacht, geconstrueerd hebben ook daadwerkelijk werkt.
 
Jolanda Stavenuiter gaf ons inzicht in het leven van haar gezin. Bij dochter Manon (3 jaar) genetische obesitas vastgesteld. Hoe ga je daar als gezin mee om.
Dr. Erica v.d. Akker kinderarts en endocrinoloog heeft ons inzicht gegeven in wat de oorzaak van genetische obestias is, een fout in de genen waardoor men geen verzadigingsgevoel kent.

Na de heerlijke lunch hebben we ons in groepen gebogen over hoe nu verder met de NOV.
Wat voor vereniging willen we zijn? Een gezelligheidsclub of willen we meer... Zijn we ons voldoende bewust van onze maatschappelijke relevantie? Wat kunnen en willen we betekenen voor onze leden, voor de samenleving?
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en ons leden aantal loopt terug... Op welke manier gaan we de vereniging weer steviger op de kaart zetten?
Onze vereniging is zo mogelijk op veel plekken aanwezig, maar het ontbreekt ons nog steeds aan menskracht. Deelname aan beurzen, congressen, allerlei doelgroep gerelateerde bijeenkomsten, we proberen er te zijn...
Als we kijken naar onze Nederlandse samenleving dan is projectmatig werken favoriet. De leden van onze vereniging vormen daar geen uitzondering op. Voor een structurele taak, zeker voor meer dan een jaar wil vrijwel niemand zich vastleggen.
De resultaten van de groepsgesprekken worden op dit moment door een aantal van onze leden samengevoegd om tot een begrijpelijke notitie te komen die we op de Algemene Leden Vergadering 2016 (zie boven) willen presenteren en bespreken.
   
Met een hartelijke groet aan iedereen die dit leest,
 

Internationale Anti-Dieet dag 6 mei 2016
Deze dag is in 1992 ingesteld als reactie op een zelfmoord van een 15-jarigmeisje omdat ze er niet meer tegen kon dat ze zo dik was.
Gewicht en de obsessie om slank te zijn neemt een grote plaats in bij heel veel mensen.
 
Op de anti-dieet dag gaat het erom niet de hele dag aan afvallen en diëten te denken, maar meer aan lekker en gezond eten en bewegen.
 
Anti-Dieet dag is volgens onze vereniging nodig omdat de samenleving constant boodschappen uitzendt, dat dik lelijk is, ongezond is, en dat het koste wat het kost vermeden en verholpen moet worden. 
De NOV roept iedereen op om één dag niet aan de lijn te doen of op de weegschaal te gaan staan.
Stop met veroordelen van zwaarlijvigheid
Lang niet alle mensen met overgewicht zijn ongezond of houden er een ongezonde levensstijl op na. Noortje van Amsterdam, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, schreef er een stuk over in de Volkskrant van 14 april 2016.
Stel je eens voor dat je stelselmatig voor schoonmaakster wordt aangezien, terwijl je onderzoeker bent. Of dat je 's avonds op straat betast wordt door een paar mannen en dat zij - als je 'stop' roept - zeggen dat je blij mag zijn met deze aandacht. Of dat het zweet je uitbreekt bij elk supermarktbezoek, omdat mensen altijd kritisch kijken wat jij in je boodschappenmandje legt of jou zelfs direct aanspreken op de 'verkeerde keuzes' die je volgens hen maakt. Of dat je wordt afgewezen voor een baan omdat de sollicitatiecommissie vraagtekens zet bij jouw uithoudingsvermogen en ziekteverzuim.
Deze voorbeelden zijn niet verzonnen, ze maken deel uit van de dagelijkse realiteit van zwaarlijvige mensen. Al jaren worden er pogingen gedaan vanuit de overheid en allerhande gezondheidsinstanties om het stijgende aantal mensen met overgewicht en obesitas een halt toe te roepen. Echter, de manier waarop dit gebeurt werkt stigmatisering van zwaarlijvige mensen in de hand. Dat heeft negatieve consequenties, niet alleen voor deze mensen zelf maar eigenlijk voor iedereen die een positieve relatie met zijn of haar lichaam nastreeft.
Nieuwe operatietechniek voor patiënten met extreem overgewicht
Er is een nieuwe operatietechniek beschikbaar voor patiënten met extreem overgewicht. Het is in meerdere centra in Nederland mogelijk; het Catharina ziekenhuis uit Eindhoven publiceerde er een stuk over.
Patiënten met een heel hoog BMI, zogenoemde super obesitas, krijgen in de meeste gevallen een gastric sleeve, een operatie waarbij tweederde van de maag wordt weggehaald. Door die operatie raken patiënten kilo's kwijt, maar hun BMI blijft soms toch boven de 40 steken. Is dat het geval dan komen zij na zo'n anderhalf jaar vaak in aanmerking voor een tweede operatie om ook het spijsverteringskanaal om te leggen. Standaard was dat tot nu toe de gastric bypass. Maar bij een voorheen super obese patiënt geeft zo'n operatie te weinig extra effect. Daarvoor is de SADI-methode ontwikkeld. "Uit wetenschappelijke studies blijkt nu dat de SADI dat extra effect kan geven", aldus chirurg dr. Simon Nienhuijs van het Catharina Ziekenhuis.
Met de nieuwe operatie is het ook voor deze patiënten mogelijk om na verloop van tijd een Body Mass Index (BMI) te hebben tussen de 30-35. "En daarmee zijn ze uit de gevarenzone. Want patiënten met een BMI hoger dan 35 hebben kans op tal van medische complicaties", aldus Nienhuijs. Het gaat om de SADI-methode; een operatietechniek waarbij de maagklep intact blijft waardoor de patiënt beter een gevoel van verzadiging behoudt. De afgelopen maanden hebben de chirurgen van het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis de eerste patiënten met deze nieuwe techniek geopereerd.

BMI 55 en hoger
Tijdens een SADI wordt net na de maagkringspier/maagklep de darm doorgesneden om vervolgens verderop een verbinding te maken met de dunne darm. Niet elke patiënt komt in aanmerking voor die operatie. Nienhuijs: “Het gaat om patiënten met een start BMI van 55 en hoger. Samen met die patiënt moeten we de juiste keuze maken voor de beste behandeling. We zoeken dan naar de juiste balans. Patiënten met extreem overgewicht hebben ernstige gezondheidsrisico’s. Dat moeten we afwegen tegen de mogelijke complicaties van deze operatie. Denk dan bijvoorbeeld aan diarree en verlies van vitaminen en mineralen.”
Huidcorrectie na bariatrie; NOV in het nieuws!
We zijn ontzettend trots op de leden van onze werkgroep bariatrie; zij waren uitgebreid in het nieuws om te praten over huidcorrectie na bariatrie!
 
RTL-Nieuws - Lees meer:

Algemeen dagblad - Lees meer:

Hart van Nederland - Lees meer:
Actie door Alliantie "Stop kindermarketing ongezonde voeding"
De Alliantie “Stop kindermarketing ongezonde voeding” (waar de NOV ook bij aangesloten is) heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de gaten in de huidige regels voor kindermarketing te dichten. Nu worden kinderen nog steeds blootgesteld aan kinderreclame voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.
De Alliantie probeert o.a. te voorkomen dat fabrikanten reclame kunnen maken voor ongezonde producten, met bijvoorbeeld verpakkingen met reclame sterk gericht op kinderen.

Deze oproep is ook in het nieuws geweest:
 
Radio 1 journaal: vanaf minuut 16
Jeugdjournaal: (aan het begin)
NOS Journaal 20 uur: (vanaf minuut 13)
Meer lezen? 
Wat zijn de rechten van kinderen en jongeren en hun ouders in Nederland in de medische zorg?
De vernieuwde website van Stichting Kind en Ziekenhuis legt het uit aan kinderen en jongeren. Op deze site worden de rechten van het kind, dat in aanraking komt met medische zorg, helder voor kinderen en jongeren beschreven in de leeftijdscategorieën tot 12 jaar, van 12 tot 15 jaar en vanaf 16 jaar. Ook is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende zorginstellingen zoals ziekenhuis, revalidatie, thuiszorg, huisarts en andere zorg. Het komt in Nederland zelden voor dat een rechter, de ouders verplicht om hun kind tegen de wil van de ouders in een medische behandeling te ondergaan.
Wat zijn de rechten van kinderen en jongeren in de medische zorg?
Dit is wettelijk geregeld, maar wetten zijn vaak niet eenvoudig te begrijpen. Daarom legt de website duidelijk en overzichtelijk uit welke rechten kinderen en jongeren precies hebben bij medische behandelingen. Bijvoorbeeld: wanneer hebben kinderen het recht om mee te beslissen over een onderzoek of behandeling? En hoe oud moet je zijn om je eigen medische keuzes te maken? Op de site www.JaDokterNeeDokter.nl staat bijvoorbeeld dat je in Nederland vanaf 16 jaar je eigen beslissingen mag nemen. In de medische wereld word je op deze leeftijd gezien als volwassen.
Nieuws!!!
Hoe jonger hoe ongezonder:
In 2025 heeft een vijfde van de wereldbevolking obesitas:
Vetarm eten veroorzaakt hogere calorie-inname:
Half uur minder zitten al goed voor de gezondheid:
*Nieuw!* Oproepjes
  • Wie vind het leuk om af en toe te helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief? Het gaat om het bundelen van ingezonden stukken en nieuwsberichtjes, en/of om het speuren naar interessante nieuwsberichtjes. 
  • De website teksten van de NOV zijn toe aan een update. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een stukje van de website onder handen willen nemen. Hiervoor interview je betrokken leden van de vereniging, eventueel benader je externe experts voor meer informatie en je stelt een nieuwe tekst op aangevuld met foto’s en lees verder links.
  • Wie vind het leuk om zich voor de vereniging te verdiepen in het onderwerp “Bewegen binnen je eigen mogelijkheden”? We willen twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we onderling tips kunnen uitwisselen, en waarbij we een expert op dit gebied uitnodigen die ons meer kan vertellen. Wie wil helpen bij het organiseren van de bijeenkomst, en wie kent een expert die we zouden kunnen uitnodigen?
 
Lidmaatschapsvoorwaarden NOV
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een heel jaar van 1 januari tot/met 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot één maand voor afloop van het lopende jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat leden niet van de verplichting om contributie over het lopende jaar te betalen.

Volgende nieuwsbrief: mei 2016 
 


Aan- of afmelden voor de NOV - nieuwsbrieven - KLIK HIER
 
Nederlandse Obesitas Vereniging