eNews | 10 augustus 2018 | week 33
DEZE WEEK
• Maranatha Bijbelschool
   (MBS)
• Maranatha Basics
• Programma augustus
   (zondag)
• Programma augustus
   (woensdag)
Programma augustus
  Almere
• Bijzondere diensten
• Huwelijksseminar
• Manilla
• Bulgarije
• Gastsprekers
 
ZONDAG 10.00 EN 13.00 UUR

AGENDA WEEK 33
13 aug t/m 19 aug 2018

MAANDAG
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 

Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
Relaties bouwen
Allen hunkeren wij naar echte, eerlijke relaties. We hechten veel meer waarde aan het hebben van goede vrienden en relaties dan aan alle andere dingen van het leven. Materiële zaken kunnen geenszins de plaats van duurzame relaties innemen. Er zijn mensen die zó hunkeren naar echte vriendschap, dat ze bereid zijn er alles voor te doen, er alles voor op te geven. Ik heb gehoord van jongeren, die met geld en materiële zaken vriendschap trachten te kopen. In ieder van ons leeft een diep en sterk verlangen naar een hechte vriendschapsband met anderen, een verlangen dat we al vóór de geboorte meekregen. Als de Here het goed vond dat we eenzaam zouden zijn, zou Hij ons niet met zovelen op één vierkante meter geplaatst hebben. Mensen houden van gemeenschap, van gezelligheid, van vriendschap, van liefde. We hebben allen vriendschapsrelaties nodig; we kunnen niet zonder elkaar. Ik ben er voor u en u bent er voor mij. 
Niet altijd werken relaties echter gunstig. Soms zijn ze de oorzaak van heel veel pijn, omdat vrienden niet altijd goed omgaan met onze gevoelens. Weer anderen zijn uit op een eenzijdige relatie; ze zijn erop gericht te ontvangen, zonder te geven. Ook zijn er die het steeds over zichzelf hebben en totaal geen ruimte laten voor de ander. Dat zijn ongezonde relaties. Het omgaan met anderen bestaat uit geven en nemen, soms zelfs meer geven dan nemen. Meer dan ooit moeten we leren bouwen aan gezonde relaties. Zonder gezonde relaties wordt het een puinhoop in ons leven en in de gemeente en wordt de Heilige Geest belemmerd te werken. De eerste gemeente onderscheidde zich door de vele gezonde, eerlijke relaties. Er was geen ruimte voor gehuichel en eigen zaken. De mensen hielden oprecht van elkaar. Ze waren niet uit op eigen winstbejag. 

Denk nu niet dat het opbouwen van een gezonde relatie eenvoudig is. Het kan ons veel, zeer veel kosten. Aangezien we mensen zijn, kunnen we af en toe ook wel in de fout gaan. Het is dan zaak die relatie niet meteen op te geven, maar eraan te gaan werken, opdat er een eerlijke band met de ander tot stand komt. Er moet verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid zijn. We moeten leren omgaan met tegenslagen en teleurstellingen, willen we eerlijke relaties opbouwen. De weg naar een goede vriendschap en relatie zit vol hobbels en obstakels. Wie ondanks teleurstellingen blijft volharden, zal weldra de vruchten van een eerlijke en langdurige vriendschap plukken.
Paulus heeft ons het principe van het bouwen aan de onderlinge band onderwezen in 1 Corinthe 13. Een goede relatie ontstaat niet vanzelf, het vraagt veel geduld en tijd van ons. 
Zijn we daartoe bereid?

 

Maranatha Bijbelschool (MBS)
De Maranatha Bijbelschool 2018 / 2019 begint op zaterdag 15 september. De Bijbelschool is voor iedere gelovige die meer wil weten over het Woord van God en daarnaast een geestelijke training wenst te volgen. Diverse belangrijke onderwerpen worden onderwezen door verschillende docenten. De lessen worden elke derde zaterdag van de maand gegeven van 09.30 tot 15.00 uur. 
Aspirant studenten zijn verplicht zich in te schrijven. Binnenkort liggen de formulieren in de Infokamer. U kunt u nu al aanmelden via info@maranatha.nl, waarna wij contact met u opnemen. 
Voor informatie kunt u vanaf 23 augustus terecht bij pastor Roberto Sweeb, 
 020-6675858.

Maranatha Basics
De Maranatha Basics is een belangrijke fundamentencursus voor de nieuwe gelovigen. 
Zeer belangrijk voor hen die in water gedoopt willen worden. De Maranatha Basics wordt op de derde zaterdag van de maand gegeven, aanvang 09.30 uur. U kunt terecht in de Infokamer voor het inschrijfformulier. Voor informatie kunt u vanaf 23 augustus terecht bij  pastor John Uyleman, 020-6675858. 

Programma augustus (zondag)
12 augustus 10.00 uur – S.L. Hofwijks
12 augustus 13.00 uur – S.L. Hofwijks
19 augustus 10.00 uur – John Hofwijks
19 augustus 13.00 uur – John Grant ( Engeland)
26 augustus 10.00 uur – John Uyleman
26 augustus 13.00 uur – Cornelly Touwnaar

Programma augustus (woensdag)
15 augustus 19.30 uur –Lilian Prince
22 augustus 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
29 augustus 19.30 uur – Naifa Salin ( Suriname)

Programma augustus Almere
12 augustus 09.30 uur – Cornelly Touwnaar
19 augustus 09.30 uur – Hans Brunings
26 augustus 09.30 uur – Regillio Mac Donald

Bijzondere diensten
In de maand september hopen we te beginnen met een Bulgaarse dienst, geleid door de Bulgaarse leden van onze gemeente. De dienst zal geheel in het Bulgaars zijn.
We hopen één keer per maand, na de tweede dienst van zondag, deze dienst te houden. Onze doelstelling is om veel Bulgaren te bereiken.
Op zondag 19 augustus aanvang 19.00 uur is onze volgende Bevrijdingsdienst onder leiding van pastor Charles Lepelblad.
Op woensdag 29 augustus hebben we een Surinaamse spreker, pastor Naifa Salin. Hij zal in het Surinaams spreken en vertaald worden in het Nederlands. De dienst begint om 19.30 uur. 

Huwelijksseminar
Op zaterdag 22 september vindt er een huwelijksseminar plaats in de Maranathakerk. Registratie is verplicht. We verzoeken u met uw partner aanwezig te zijn. Als dat niet kan, bent u toch welkom. Ook aanstaande echtparen, die binnen een jaar hopen te trouwen, zijn welkom. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf zondag 26 augustus in de Infokamer.
U kunt u vanaf nu via ons email adres  registeren, info@maranatha.nl. 

Manilla
Onze jongeren praisegroep, Purpose, vertrekt op maandag 20 augustus voor een week naar Manilla – Filippijnen. In die week hopen zij praktisch elke dag één of meer keren op te treden in de grote gemeente, Word of Hope.

Bulgarije
Zuster Carmelita Samuel is van 16 augustus tot en met
20 augustus op uitnodiging naar Bulgarije, om te genieten van een korte vakantie

Gastsprekers
Pastor John Grant uit Engeland spreekt, DV, op 19 augustus in de middagdienst. 
Op 29 augustus spreekt, DV, pastor Naifa Salin uit Suriname tijdens de Woensdagavond samenkomst.
Op 30 september spreekt, DV, apostel Paul Pinas uit Suriname in de morgendienst. 
Op 7 oktober verwachten wij pastor Lisa Veney uit USA in de morgendienst.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl