Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
Workshops Strategisch onderhandelen voor cliëntenraden GGZ door Alice Makkinga op 12 juni in Zwolle en op 22 juni in Utrecht. 

Cliëntenraden in de GGz sector kunnen voor ondersteuning, begeleiding en training een beroep doen op NCZ. Speciaal voor deze cliëntenraden organiseert NCZ de workshops Strategisch Onderhandelen:



Inhoud van deze workshops:

Onderhandelingsstrategieën:

Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:

-Belangen
-Machtsbalans
-Klimaat
-Flexibiliteit

Strategisch onderhandelen:

Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn:

-Inhoud en relatie
-Het belang van belangen
-Alternatieven

Tactieken:

Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.
Onderhandelen en een achterban:
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.

Resultaat:

Aan het eind van de workshop heb je kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. Je hebt geoefend met onderhandelen en je hebt (meer) inzicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.

Voor wie:

Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie, Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden uit de GGz sector.

Algemene informatie:

-Data: 12 juni 2017 in Zwolle en 22 juni 2017 in Utrecht

-Tijden: beide workshops van 13.00 uur tot 16.00 uur

-De locaties zijn:



-Uw trainer: Alice Makkinga




Bijgevoegd twee pdf documenten met alle informatie over de Workshops Strategisch onderhandelen voor Cliëntenraden GGZ.

Voor meer informatie:

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505
    
WWW.NCZ.NL