Ako ne se chete, kliknete                                                                                                                 септември 2015
 
Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 април 2016, София
 
В България процесът на модернизиране на системата за управление на отпадъци започна, но за да се ускори, са необходими адекватни политики, мащабни инвестиции, повишаване на общественото съзнание и отговорност. 
Save the Planet като едно от специализираните събития в тази област цели да покаже, че от отпадъците могат всички да печелят: бизнесът и общините, които предлагат и внедряват модерни решения, гражданите - от подобряването качеството на водите, почвите и въздуха. Събитието ще популяризира иновативни решения на локалните проблеми.
В септемврийския брой на бюлетина ни ще Ви запознаем с промоционалните възможности на Save the Planet, както и анонсираме част от  изложителите и партньорите ни. 
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо
 
ОТСТЪПКА ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 1 ОКТОМВРИ
Възползвайте се от преференциалните цени  и допълнителните промоционални възможности:
▪ 10% отстъпка от цената на изложбената площ
▪ По-видимо и комуникативно място на щанда Ви
▪ Таргетиран мейлинг с информация за дейността на компанията, продукти и услуги
▪ Лого в електронния каталог
▪ Безплатно поставяне на логото на онлайн плана на залата
▪ Рекламни материали на регистрацията на събитието
 
Бързи линкове 
 
Нови събития на Виа Експо
 Виа Експо  T 032 512 900   E  office@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР
 
 
 
 
За 7-ма поредна година Австрия е стратегически партньор на Save the Planet. Ще се реализира отново Австрийски павилион, където австрийски компании ще покажат своя опит. 
 
ИЗЛОЖИТЕЛИ
 
Братя Пашев ще представи решения на водещите фирми: Vecoplan AG, MAS Maschinen - und Anlagenbau Schulz GmbH, STF – Maschinen – Anlagenbau GmbH, Sesotec GmbH, Viscotec, Process Control GmbH, Nordson PPS GmbH, Relox Technik и Laborsave.
 
 
Прайм Технолоджийс ООД
 
 
Прайм Технолоджийс представлява на българския пазар следните фирми:
▪ Metso Aggregates – световен лидер в оборудването за кариери и площадки за рециклиране на строителни отпадъци.
 Metso Waste Recycling – направление, произвеждащо широка гама мобилни и стационарни шредери за предварителна и финишна обработка на: битови отпадъци; пластмаса; гуми; хартия; дърво; слама и др.
▪ NIHOT  оборудване за въздушно сепариране: уиндшифтъри и барабанни сепаратори
 
 
 
БалБок Инженеринг АД реализира 10-месечен проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“, с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“. Проектът обхваща въвеждане на място на технологии и процеси за управление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни. 
 Разработването и прилагането на системата гарантира по-устойчиви решения, предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната и засилване на пазарната позиция и конкурентоспособност на БалБок Инженеринг АД. 
 
ПАРТНЬОР
 
FEAD е Европейска федерация на частния бизнес, работещ в областта на управление на отпадъците. Членове са национални асоциации от 18-те държави членки, Сърбия и Норвегия. Те притежава приблизително 60% дял в пазара на битови отпадъци и третират повече от 75% от генерираните отпадъци от промишлеността и търговията в Европа. Дейностите на FEAD са насочени към реализирането на кръгова икономика и работи за по-активно включване на индустрията в икономически ефективното използване на ресурсите. 
 
МЕДИЕН ПАРТНЬОР
Recycling International е списание, насочено към специалистите от рециклиращата индустрия. В екипа му работят опитни журналисти, които пътуват из цял свят и събират най-актуалната информация. Списанието се издава в 10 броя годишно. Читателската аудитория наброява 33 000 професионалисти, работещи в 6500 компании в 120 държави.
 Новина от Recycling international   
Чешката република е удвоила обема на рециклираните пластмасови отпадъци за по-малко от десетилетие. За повече информация кликнете тук 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу

Препрати имейла на приятел
Намери ни в социалните мрежи:
       
 
Виа Експо - www.viaexpo.com