eNews | 6 oktober 2017 | week 41
DEZE WEEK
• Geluid - Excuses
• Geluidsleider
• Trinidad
• Spreekbeurten voorganger
• Gebedspartner
• Doopdienst
• Afwezig
• Gemeentevastendag
• Mens meeting
• Senioren
• M15
• Bijbelscholen
• Bevrijdingsdienst
• Retraites
• Dankbetuiging
• Zilveren bruiloft
• Geen Info
• Programma oktober
• Programma Almere
• Concert 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 41
8 t/m 15 oktober 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdag-                                 avonddienst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur  Gemeentevastendag
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Woorden
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
Dat het Woord van God belangrijk is voor de christen, is allen duidelijk. Het aantal Bijbelvaste christenen neemt toe en de Heilige Geest overtuigt steeds meer mensen, vooral christenen, dat het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4: 12).
Gods Woord zegt in Spreuken 3:3: "Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart."
Liefde en trouw zijn woorden van God. We moeten ze opschrijven op de tafel van ons hart. Het is Gods bedoeling dat Zijn woorden in onze harten gegrift staan. Als kinderen Gods spreken, zal hetgeen uit hun mond komt in overeenstemming moeten zijn met het Woord van God. Het kwaadspreken zal dan ook verleden tijd zijn en er zullen geen negatieve opmerkingen meer gemaakt worden achter de rug van een ander om.
Hoe moeten we die woorden op de tafel van ons hart schrijven? 
Psalm 45:2: "mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.”
WANNEER IK GODS WOORD UITSPREEK MET MIJN TONG, DAN SCHRIJF IK HET OP DE TAFEL VAN MIJN HART.
Alle woorden, dus ook de negatieve woorden, worden op de tafel van ons hart geschreven.
We moeten daarom weten wat we zeggen met onze mond. Het is een zaak van overwinning of nederlaag. Laat u dus niet verleiden op de tafel van uw hart woorden te schrijven die Gods Woord kunnen verdringen. 
U kunt de woorden van God die op de tafel van uw hart geschreven staan, uitwissen. Uw veger bestaat uit de negatieve dingen die u zegt. DE NEGATIEVE DINGEN DIE U ZEGT OVER UZELF EN OVER ANDEREN, WISSEN DE WOORDEN VAN GOD OP DE TAFEL VAN UW HART UIT.
Jacobus 1:26 zegt, dat wie negatieve dingen spreekt, zijn eigen hart misleidt. "Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt (over anderen praat), maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.”

Geluid – excuses 
We bieden onze excuses aan voor het ongewone harde geluid van afgelopen zondagmiddag toen onze gastpredikster predikte. Door onvoorziene en ongewone omstandigheden konden wij het geluid niet onder controle krijgen. De predikster had een heel luide stem. 
We hebben intussen maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Geluidsleider
Onze gemeente heeft een nieuwe geluidsleider. Dat is Anko Wong Loi Sing die ook in het Maranatha Muziekteam zit. Br. Anko heeft toestemming gekregen om de geluidsapparaten, waar onder het mengpaneel, te vernieuwen. 
De medewerkers van het geluidsteam zijn behalve de leider, Anko: Jozua Griffith, Steven Wong Swie San, Vanessa Geijsvliet-van Geene. Danny Feurich en Kasiman Sodikromo zijn ook beschikbaar. De komende tijd zullen enkele nieuwe medewerkers ook dienstbaar zijn.
Trinidad
De voorganger zal tijdens zijn Suriname reis ook een bezoek van twee dagen brengen aan Trinidad. Hij gaat er vooral om pastor Pearly Stephen te bezoeken, om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van haar gezondheid en de staat van de gemeente Streams of Power San Fernando Trinidad.
De voorganger en team zullen overnachten ten huize van apostel Cecil Quamina.
Spreekbeurten voorganger
De voorganger heeft, DV, de volgende spreekbeurten in Suriname:
Woensdagmorgen 11 oktober – Bribi Ministries – Paramaribo
Donderdagavond 12 oktober – De Deur Ministries – Paramaribo
Zaterdagavond 14 oktober – De Deur Ministries – Paramaribo
Zondagmorgen 15 oktober – Alpha & Omega – Saramacca

Gebedspartners
De voorganger zoekt naarstig naar gebedspartners. Dat zijn mensen die zich erop toeleggen om elke dag persoonlijk voor hem te bidden. Dat is het belangrijkste wat de gelovigen voor hem kunnen doen. Hij heeft de gebeden van de gelovigen hard nodig.  De gebedspartners  worden verzocht om dagelijks enkele minuten uit te trekken om voorbede voor de voorganger te doen. Er komen geen maandelijkse gebedsonderwerpen voor de partners. Het enige gebedsonderwerp is “breng de voorganger en de pastora” voor Gods troon. Af en toe zal de voorganger in de Maranatha Info een herinnering vermelden.
Binnenkort zijn de aanmeldingsformulieren beschikbaar. Eén van de taken van de voorganger is bidden voor alle broeders en zusters van de gemeente.
Doopdienst
In de middagdienst van zondag 8 oktober vindt onze doopdienst plaats. Er zullen 26 gelovigen gedoopt worden. In de volgende Info zullen wij de namen van de dopelingen plaatsen.

Afwezig
Zondag 15 oktober is onze voorganger afwezig. Hij is in Suriname voor enkele spreekbeurten. In verband met de afwezigheid van onze voorganger zullen de volgende broeders de gemeente bemoedigen met het Woord van God.
Pastor Astrando Castillion - ochtenddienst
Pastor Miquel van Duivenvoorde - middagdienst

Gemeentevastendag
Wij herinneren u aan de gemeentevastendag van zaterdag 14 oktober. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Mens Meeting
Op dinsdag 17 oktober zijn alle mannen van de gemeente van harte welkom op de Mens Meeting. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 18 oktober, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
M15
Vrijdag 20 oktober vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15 is een celgroep van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Bijbelscholen
Zaterdag 21 oktober staat in het teken van onze beide scholen: 
De Maranatha Bijbelschool. Deze is een geheel vernieuwde Bijbelschool met een andere benadering dan de voorgaande jaren. De school begint exact om 09.30 uur en de lessen vinden plaats in de Wijkzaal.
De Maranatha Basics begint eveneens om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in de Bijzaal. Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de Basics te volgen.
Bevrijdingsdienst
Zondag 22 oktober bent u van harte welkom in onze bevrijdingsdienst. Deze begint om 19.00 uur en zal geleid worden door pastor Charles Lepelblad. Tijdens deze avond is er voldoende tijd om te bidden voor de noden van de gelovigen.

Retraites
Donderdag 12 oktober vertrekt br. Hendrik Sitania met enkele mannen naar Scheemda voor een mannenretraite.
Op maandag 16 oktober vertrekt zr. Irma Chin A Sen met meer dan 50 zusters naar Ambt Delden voor de jaarlijkse vrouwenretraite.
Dankbetuiging
Zr. Etna Penig wil een ieder van harte bedanken voor de betoonde belangstelling ter gelegenheid van haar 81e verjaardag. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de voorganger.

Zilveren bruiloft
Op zondag 8 oktober hopen br. Valentino en zr. Beryl Tjokro-Goodett hun zilveren bruiloft te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.

Geen Info
Vanwege de afwezigheid van de voorganger, de reis naar Suriname en Trinidad, is er in week 42 geen Info. 
Waarschijnlijk zal er ook in week 43 geen Info zijn.
Programma oktober
08 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Avondmaal
08 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Doopdienst
11  oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
14 oktober – 12.00 uur – Gemeente Vasten – Hans Brunings
15 oktober – 10.00 uur – Astrando Castillion
15 oktober – 12.45 uur – Miquel van Duivenvoorde
18 oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
21 oktober – 09.30uur  – Maranatha Bijbelschool en Maranatha Basics
22 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 19.00 uur – Bevrijdingsdienst – Charles Lepelblad
25 oktober – 19.30 uur – S.L. Hofwijks – Woensdagavonddienst
27 oktober – 20.00 uur – NEXTGEN Youth meeting
28 oktober – 19.30 uur – Concert Koor Word of Hope Church - Filippijnen
29 oktober – 10.00 uur – David Sobrepena – Filippijnen
29 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Programma Almere
8 oktober – A. Castillion
15 oktober – C. Touwnaar-Vyent
22 oktober - A. Castillion
29 oktober - E. Drielinger

Concert
Op zaterdag 28 oktober vindt er, DV, een groot concert plaats van een koor van de Word of Hope Church – Manilla Filippijnen. De groep bestaat uit 24 personen en valt onder Dr. David Sobrepena. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl