eNews | 14 JULI 2017 | week 29
DEZE WEEK
• Vakantie
• Sprekers
• Praise
• Voordienst
• Info
• Zuidoost
• Baby - crèche
• Israël
• Kaapstad
• 75 jaar en ouder
• E-mail 
• Mens Meeting
• M15
• Gevangenis
• Infomiddag Tienerkamp
• Kinderkamp
• Einde schooljaar
• Doopdienst
• Dankbetuiging
• Kwartaaloverzichten
• Infokamer 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 29
16 juli t/m 23 juli 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

DINSDAG
19.30 uur  Mens Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

ANGST
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Wij moeten ervoor waken dat wij geen angst in ons leven toelaten. Angst is de grootste vijand van geloof en werkt zeer verlammend. Angst kan ons kapotmaken en als wij die angst ruimte geven, kan het de leiding van ons leven overnemen. Daarom moeten wij er alles aan doen om angstgevoelens uit ons leven te bannen. Het is ten enenmale zeer onverstandig om angst het gevoel te geven dat het iets over het leven van het kind van God te zeggen heeft.
Ieder kind van God dat ontdekt dat angst heerst in zijn of haar leven, moet niet aarzelen, maar de geloofswapenen oppakken om het te lijf te gaan.
Let op hoe de Bijbel ons waarschuwt voor deze onzichtbare vijand: Job 3:25: “Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.”
Angst en vrees”, zei ooit eens een Amerikaanse president, “verlammen het leven van iedere Amerikaan.”
Angst en vrees kenmerken het leven van veel mensen. 
Angst werkt verlammend op de gehele maatschappij. 
Angst zegt ons dat wij de zaken niet in de hand hebben of in de hand kunnen houden. 
Mensen hebben angst voor natuurrampen, ziekten, werkeloosheid, de toekomst, hun kinderen, aanslagen, terrorisme, enzovoorts. Ook vliegangst en  faalangst komen voor.
Angst heeft te maken met onzekerheid en identiteitsproblemen.
Angst werkt verlammend. Het brengt veel ellende over ons. Het houdt de mens in zijn eigen wereld, brengt hem in verwarring, maakt hem passief. 
Ontdek uw angst en ban het uit met geloof. In Job 3 staat dat wat u vreest, u kan overvallen. Dat is negatief. Positief is : Wat u gelooft, zal geschieden in uw leven. 
Uw krachtigste wapen tegen angst is dus geloof, geloof in een grote en machtige God. Het Woord zegt, “u geschiede naar uw geloof.” (Mattheus 8:13/Mattheus 9: 29)
2 Timotheüs 1:7: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vrees!), maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
God heeft ons een geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid gegeven.
De Bijbel zegt heel vaak: “Vrees niet.” Vrees niet, geloof alleen. Laat ons dat vasthouden. Vrees niet, heb geen angst, maar geloof.

Vakantie
De voorganger en pastora Eveline gaan, met Gods genade, op maandag 17 juli met twee weken vakantie naar New Jersey en New York.
Sprekers
Tijdens de afwezigheid van de voorganger en de pastora hopen de volgende broeders te spreken in de hoofdgemeente:
23 juli – 10.00 uur – Moses Alagbe
23 juli – 12.45 uur – John Uyleman
30 juli – 10.00 uur -  Roberto Sweeb
30 juli – 12.45 uur – John Gosselaar

Praise
In de middagdienst van 16 juli zullen onze jongeren van de NextGen de Praise verzorgen.

Voordienst
De voordienst van de middagdienst wordt geleid door pastor Gustaaf Soekimo en zr. Greet Laisina-Leimena.
De voordienst van de morgendienst wordt de komende tijd geleid door:
16 juli – Jamilla Pieternella – Pinas
23 juli – John Uyleman
30 juli – Gustaaf Soekimo

Info
Tijdens de afwezigheid van onze voorganger verschijnt er geen Maranatha Info. 

Zuidoost
Pastor Miquel van Duivenvoorde en gezin gaan voor twee weken op vakantie. Niet naar Suriname zoals abusievelijk werd vermeld, maar dichter bij huis, naar Frankrijk.
De sprekers in gemeente Zuidoost zijn:
23 juli – 10.00 uur – Philip Habes
30 juli – 10.00 uur – Charles Lepelblad

Baby - crèche
Gedurende de vakantie (aanvang 23 juli) is er in de MIDDAGDIENST geen baby - crèche (in de Regenboogzaal).
Wij verzoeken de ouders met baby’s tijdens de vakantieperiode de morgendienst te bezoeken, want dan is er wel baby-crèche.

Israël
Zuster Deborah da Leng is op 16 juli voor ongeveer 2 weken naar Israël vertrokken.

Kaapstad
Op 9 augustus vertrekt onze voorganger, zo de Heer wil, in gezelschap van pastor Liesdek voor ongeveer een week naar Kaapstad, Zuid-Afrika. De voorganger hoopt op 13 augustus in drie diensten te spreken in the Desire of All Nations Christian Church in Cape Town, South Africa. Hij zal ook op maandag 14 augustus spreken. De senior pastor is Russel van Wijk. Op 15 augustus keren zij terug naar Nederland. 
Ook 8 gelovigen hebben gevraagd om mee te gaan met deze reis. 

75 jaar en ouder
Onze gemeente is rijk gezegend met 94 gelovigen van boven de 75 jaar. Onze voorganger heeft een plan ontworpen om ieder lid van boven de 75 jaar aan een leider van de gemeente te koppelen. Zijn streven is, dat iedere senior van  boven de 75 jaar een leider (pastoraal) krijgt, die contact met de  senior onderhoudt. Het plan moet uiterlijk 1 september van dit jaar gestalte krijgen.

E-Mail
Vanaf maandag 10 juli wordt er naar ieder lid wier e-mailadres wij hebben, automatisch een felicitatie verzonden door onze grafische afdeling. 
De eerste verzending is jammer genoeg fout verzonden, want een ieder die in de maand juli jarig is, kreeg per ongeluk een felicitatie per e-mail. De fout is hersteld; onze verontschuldiging. Gaat u na of wij uw e-mailadres hebben. U krijgt dan op uw jaardag een felicitatie namens Maranatha Ministries.
Verder zal de voorganger vanaf eind augustus wekelijks een opbouwende mail sturen naar de leden wier e-mailadres wij hebben. U krijgt nu al wekelijks de Maranatha Info in uw mailbox. 

Mens Meeting
Denk aan de Mens Meeting van dinsdag 18 juli. Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.

M15
Vrijdag 21 juli vinden de laatste M15’s voor de zomervakantie plaats. De M15 is een celgroep van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s vinden plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken en beginnen om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Op vrijdag 22 september beginnen de M15’s weer.

Gevangenis
Het gevangenisteam is zondag 16 juli voor evangelisatie in de Penitentiaire Inrichting Almere. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met br. Ricardo Omanette of ons secretariaat.

Infomiddag Tienerkamp
Wij herinneren de ouders en/of verzorgers van de tieners aan de infomiddag van zondag 16 juli. U ontvangt dan meer informatie over de TeenEncounters en uiteraard over het geplande tienerkamp.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Wijkzaal van 15.00 tot 16.00 uur.
Het tienerkamp onder leiding van br. Dwight Dissels is van 24 tot en met 28 juli.

Kinderkamp
Het jaarlijkse kinderkamp is van 2 tot en met 4 augustus. 

Einde schooljaar
De laatste kinderdienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 zal dit schooljaar zijn op zondag 16 juli.
Houdt u er rekening mee dat wij gedurende de zomervakantie geen gebruik kunnen maken van het schoolgebouw waar wij onze kindersamenkomsten houden.
Tijdens de vakantie zullen er geen kinderdiensten zijn voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Deze kinderen zijn welkom in de samenkomst.
Voor de groepen 1 en 2 is er wel kinderopvang in woning nr. 37 (boven de Wijkzaal).

Doopdienst
De geplande doopdienst van zondag 24 september wordt verschoven naar zondag 8 oktober. Gelovigen die in water gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen. Voor inlichtingen over de doop in water kunt u desgewenst contact opnemen met ons secretariaat. U krijgt na aanmelding bericht.

Dankbetuiging
Br. Martin en zr. Elly Schlüsselburg willen een ieder van harte bedanken voor de betoonde belangstelling voor en na het overlijden van hun (schoon)moeder, zr. Linie Schlüsselburg-Franken, op 27 mei.

Kwartaaloverzichten
De afgelopen week hebben wij de kwartaaloverzichten inzake de giften en de tienden over het tweede kwartaal van 2017 verzonden naar de gelovigen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Ook als u van mening bent dat u in het tweede kwartaal een gift heeft gegeven, maar geen overzicht heeft ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Het kan zijn dat wij niet over uw (volledige) NAW-gegevens beschikken.

Infokamer
In de Infokamer is het boek van zr. Natalie Daniels, Preparing to meet the King, naar het Bijbelboek Esther, verkrijgbaar voor euro 15,00.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl