Bezoek onze website »
 
Augustus 2015

De klant aan het woord...

Kevin Kanters – Bedrijfsdirecteur Hydroscope

"Met de op maat gemaakte oplossing van Be-Sync hebben wij de gemiddelde doorlooptijd van adviesrapporten met een week verkort..."

"Hydroscope is een adviesbureau in waterkwaliteit. Met 30 buitendienstmedewerkers nemen we jaarlijks 20.000 watermonsters en controleren we 3.500 installaties. Relatiebeheer, contractmanagement, planning, urenregistratie en facturatie verloopt via Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct.

Echter het advieswerk resulteert in tienduizenden documenten per jaar. In 2013 zagen we door de bomen het bos niet meer. Documenten werden op een netwerkschijf opgeslagen, werden niet eenduidig benoemd, raakten kwijt en konden niet met klanten worden gedeeld. Informatie voor onze buitendienst was niet in het veld beschikbaar. De adviseur moest op verschillende systemen inloggen om over zijn gegevens te beschikken.

Onze visie was helder. We wilden één portaal voor de buitendienst en onze klanten om op een willekeurige locatie essentiële informatie te raadplegen en documenten te beheren. Be-Sync heeft met SharePoint een pragmatische oplossing geboden. Door een simpele koppeling worden documenten verrijkt met informatie uit Microsoft Dynamics Navision.

In SharePoint beschikt de buitendienstmedewerker over een actueel statusoverzicht van zijn werkvoorraad. Dit is gelinkt aan zijn werkbonnen, monsterformulieren en sjablonen. Na het verwerken van zijn gegevens wordt de informatie automatisch doorgestuurd naar het laboratorium en het adviesrapport op basis van Navision-informatie op de juiste klantsite geplaatst. De klant kan inloggen op het klantportaal en beschikt direct over zijn rapporten.

De oplossing heeft een enorme besparing in administratie opgeleverd. De gemiddelde doorlooptijd van adviesrapporten is met een week verkort. De buitendienstmedewerkers kunnen veel adequater op klantvragen reageren. Het gehele proces is volledig gedigitaliseerd en er komt geen papier meer aan te pas.

Be-Sync ervaar ik als zeer kundig en oplossingsgericht. Bij problemen wordt er snel gereageerd. Oplossingen worden niet onnodig complex gemaakt en met minimaal “softwaremaatwerk” gerealiseerd. We hebben vaste contactpersonen die pro-actief met ons meedenken.”

http://www.hydroscope.nl

Meer informatie over de diensten van Be-Sync?

Bezoek onze website »    of bel      0318 - 43 82 26.

Be-Sync Projecten & Informatie Portaal

Met het Be-Sync Projecten & Informatie Portaal krijgt u de mogelijkheid om alle bestaande informatie in uw organisatie te ontsluiten naar 1 gebruikersomgeving. In het Be-Sync Projecten & Informatie Portaal komen al uw (bron) informatiesystemen bijeen om de gebruiker te helpen snel en makkelijk informatie te zoeken maar ook om deze te verwerken.

In het projecten deel krijgt u een Projecten Dossier en een Project Management Systeem in één gebruikers omgeving. Door het bijeen brengen van alle relevante project informatie wordt een prettige en efficiënte werkomgeving gecreëerd voor alle project betrokkenen, intern en extern.

Denk hierbij aan het zoeken naar gegevens over de begroting, inkooporders, contracten, verslagen,  klantgegevens of bijvoorbeeld gegevens over de planning of de laatst gewijzigde actuele documenten. Vanzelfsprekend zijn ook zaken als een uitvoerdersdagboek met werkbare- en niet werkbare dagen opgenomen en kunt u aangeven wat er is gebeurt op de bouwplaats. Uw persoonlijk uit te voeren acties netjes en overzichtelijk gepresenteerd in uw persoonlijke dashboard.

Vanwege de integratie met het achterliggende administratieve (ERP) systeem kunnen we de documenten ook aanroepen vanuit het ERP systeem. In de nieuwste versie van het Projecten Portaal kunt u tevens geregistreerd documenten (sets) verspreiden naar uw projectpartners.

Het informatie deel wordt ook wel gezien als een intranet waarin alle belangrijke informatie van het bedrijf wordt gedeeld met betrokken medewerkers. Op het intranet deelt u alle relevante informatie zoals bedrijfsnieuws, personeelshandboek, verlofdagen, declaraties, "smoelenboek" en al uw standaard documenten (sjablonen) voor het bedrijf of project.
Tot op heden heeft de gebruiker veel verschillende informatiesystemen waar hij of zij mee moet werken. Deze verschillende systemen vragen om steeds weer andere / specifieke kennis. Door al deze specifieke informatie(systemen) naar 1 Projecten & Informatie Portaal te brengen wordt het werken voor de gebruiker een stuk eenvoudiger en efficiënter.

Moderne technologie maakt het steeds makkelijker om de bestaande informatiesystemen te ontsluiten naar het centrale Projecten & Informatie Portaal.
 

Meer informatie over de Be-Sync Projecten & Informatie Portaal ?

Bezoek onze website »    of bel      0318 - 43 82 26.

Laatste nieuws

Office 365 Intranet voor Solera Nederland
​Be-Sync mag Solera Nederland (ABZ) - onderdeel van Solera Internationaal - helpen met een nieuw Intranet.
Aansluitend op het Solera Internationale Intranet is het nu de beurt aan Solera...

 
 
Be-Sync ondersteunt Ballast Nedam Infra
Vanwege een reeds lange en succesvolle samenwerking op diverse terreinen heeft Be-Sync wederom het vertrouwen gekregen om Ballast Nedam Infra. ​In deze samenwerking mogen wij...
Be-Sync gaat 4PS ondersteunen bij het implementeren van Navision
Vanwege een reeds lange en succesvolle samenwerking op diverse terreinen gaat Be-Sync met haar medewerkers 4PS ondersteunen met Navision implementaties...
 
Be-Sync gaat Van der Wiel ondersteunen bij hun automatisering
​Be-Sync gaat Van der Wiel ondersteunen bij de optimalisering van hun automatiseringsomgeving.
De komende tijd zal gestart worden met de inventarisatie en optimalisatie van...
© Copyright Be-Sync B.V. 2015