mei

 
"werk aan de winkel"
Beste 
 
In Brussel blijven we doorwerken, ook al komen de lokale verkiezingen eraan. Zo werd onlangs nog een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij het loon van parlementairen gekoppeld wordt aan hun aanwezigheid. Ik kreeg ook opvallende cijfers, bijvoorbeeld over het aantal bestuurders met méér dan 1,5 promille in het bloed en de leegstand in gehuurde overheidsgebouwen. Er blijft dus werk aan de winkel. 
 
Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulations) wetgeving. Ik wil je hierbij laten weten dat ik jouw privacy belangrijk vind.
Ik hou je persoonlijke gegevens bij om met jou te kunnen communiceren over mijn politiek werk, netwerkmomenten en activiteiten. Ik hou je gegevens bij in een goed beveiligd digitaal systeem. Jij kan op elk moment beslissen om je gegevens te laten verwijderen. Uiteraard geef ik je gegevens niet door aan anderen. Ik veronderstel dat jij mijn nieuwsbrief ook in de toekomst graag wil blijven ontvangen om op de hoogte te blijven. Indien je echter om een of andere reden toch wenst uit te schrijven kan dit steeds via de link onderaan in deze nieuwsbrief.
 
Ik hoop in de toekomst contact te blijven houden. Veel leesplezier!
 
 
 
 

 
 
leegstand in gehuurde overheidsgebouwen

43% van de gebouwen die de federale overheid huurt, staan voor meer dan de helft leeg. Ook in het FAC Kamgebouw in Brugge is maar 56% van de gehuurde oppervlakte in gebruik. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg en wordt bevestigd door een audit van de Regie der Gebouwen. Huren hoeft niet per definitie slechter te zijn dan kopen, maar lege gebouwen huren is weggegooid geld. Er moet efficiënt gewerkt worden. De bezettingsgraad in die gebouwen moet omhoog. Dit kan door een betere opvolging van de huurcontracten. Waar mogelijk moeten die opgezegd worden. Indien dit geen optie is, kan de overheid onderverhuren.

 

 
 
tuchtsancties politie
 
Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat  473 agenten vorig jaar een tuchtzaak kregen. Rijden onder invloed van alcohol buiten dienstverband blijft opvallend vaak voorkomen in de lijst van inbreuken. Positief is dat voor het eerst in jaren dronken rijden met ongeval niet meer bovenaan het lijstje staat. De meerderheid van de agenten werken wel goed. Maar zij die inbreuken plegen moeten een tuchtstraf krijgen. Het is dan ook goed dat er gewerkt wordt aan een nieuwe wetgeving omtrent de tuchtprocedures.
 
 

 
 
nieuw dierenasiel

Het Blauwe Kruis zal binnenkort kunnen starten met de bouw van een nieuw dierenasiel op haar site aan de Krinkelstraat 4. Recent heb ik hier de stedenbouwkundige vergunning voor verleend. Het nieuw dierenasiel komt er, na de sloop van het bestaande dierenopvangcentrum en een herinrichting van de site, op dezelfde locatie. 

 

 

 
 
verplichte aanwezigheid parlementairen

Na de schandalen zoals Publifin en Publipart werd de werkgroep politieke vernieuwing opgericht, waar ik in zetelde. We werkten enkele voorstellen uit om de politiek transparanter te maken en het vertrouwen te herstellen. Eén van die voorstellen is dat het loon van parlementairen gekoppeld wordt aan hun aanwezigheid in de Kamercommissies. Dit voorstel werd recent goedgekeurd. 

 

 
 
steeds meer bestuurders met méér dan 1,5 promille in het bloed 

Er werden in 2016 38% meer bestuurders betrapt met méér dan 1,5 promille in het bloed t.o.v. 2014, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Er zijn dan wel meer alcoholcontroles, ze blijken geen ontradend effect te hebben. 1,5 promille is niet zomaar een beetje te veel, het gaat om zware drinkers. Er moeten gerichte campagnes komen naar hardleerse chauffeurs en de pakkans moet omhoog.

 

 

 
 
 

franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be