Juli 2023
 

Visitatieverslag wandelroute langs de regge

Leersumse Veld
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft in april op verzoek van het Overijssels Landschap een bezoek gebracht aan het wandelgebied langs de Regge bij Hellendoorn. Van dat bezoek is een visitatierapportage gemaakt. Daarin worden tal van adviezen gegeven over de verbetering van de toegankelijkheid van dit wandelgebied voor mensen met een beperking.
 
 
 
 

beleidsprogramma nationale parken 2024-2030

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurde het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 op 19-06-2023 naar de Tweede Kamer.
Kenniscentrum Groen & Handicap bestudeerde het lijvige programma mét bijlagen en bijgaande passages stemmen ons hoopvol.
Nationale Parken zijn beleefbare robuustere gebieden. Basis is en blijft natuur. In het nationaal park kunnen bezoekers de natuur beleven. Bezoekers worden gastvrij onthaald.
De bezoekers dragen eveneens bij aan het behoud en de versterking van deze bijzondere gebieden door ze te bezoeken en beleven. Daarbij zetten parken actief bezoekersmanagement in om de bescherming van de natuur te garanderen.
In de tweede helft van 2023 worden basiseisen uitgewerkt in een beleidsregel. Een wettelijke eis is toegankelijkheid: het gebied is opengesteld voor bezoekers voor educatieve, culturele en recreatieve doeleinden, met dien verstande dat aan de openstelling voorwaarden en beperkingen kunnen worden gesteld met het oog op het behoud van de wezenlijke kenmerken van
het gebied.
 

de zonnebloem introduceert nieuw verkeersbord

Vanaf nu, 30 mei, is er een nieuw verkeersbord te zien in het Nederlandse straatbeeld. Het gaat om een verbodsbord voor mensen in een rolstoel, geïntroduceerd door Nationale Vereniging de Zonnebloem. De vereniging zet zich al jaren in voor het vergroten van de toegankelijkheid in Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking. Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt dat er nog steeds veel problemen zijn op het gebied van toegankelijkheid; zeker ontoegankelijke straten en gebouwen vormen een uitdaging. Om hiervoor bewustwording te creëren lanceert de Zonnebloem het verkeersbord op posters door het hele land met de boodschap 'dit bord bestaat niet, maar het staat bijna overal'.
 
 
 
 
 
 

anekdotes van een heideslak

Gids en chauffeur van de Heideslak en Heidehopper Gerrit Tijhof, neemt ons mee op zijn avonturen op de Sallandse Heuvelrug. Want als er één is die vertellen kan, dan is het Gerrit wel!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenniscentrum Groen & Handicap wenst iedereen een hele fijne en toegankelijke vakantie!
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: ingeborgfeenstra@natuurzonderdrempels.nl