Mei 2023

Voorstel voor een landelijke toegankelijkheidsrichtlijn voor openbare parken

* Onze excuses voor het feit dat twee linken in de nieuwsbrief niet naar behoren werkten.
In deze versie wordt u doorgestuurd naar het juiste adres.
 
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft de afgelopen jaren meerdere openbare parken bezocht, waarbij ons is opgevallen dat veel parken niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 
Tijdens de lockdown (corona) hebben wij ervaren hoe belangrijk parken zijn, met name voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. Even naar buiten, een ommetje maken, mensen ontmoeten dicht bij huis: veel mensen hadden daar tijdens de coronaperiode behoefte aan en zijn dat blijven doen. Voor mensen met een beperking blijkt dat toch niet zo normaal te zijn. Veel parken zijn slecht of niet toegankelijk. Niet alle paden hoeven toegankelijk te zijn, maar vaak is zelfs een gewoon ommetje niet mogelijk. Bij de aanleg van parken wordt met een toegankelijk ommetje veel te weinig rekening gehouden. Ook bij het onderhoud worden vaak tegenstrijdige maatregelen genomen. Hoe vaak zien we niet dat toegankelijke paden na onderhoud zijn voorzien van een dikke laag onberijdbaar grind?.
 
Groen & Handicap wil samen met u een richtlijn voor parken vaststellen, die wij kunnen voorleggen aan gemeenten. Helpt u ons mee?
Wij hebben in een vragenlijst een aantal voorstellen beschreven waar openbare parken aan zouden moeten voldoen.
Wilt u deze vragenlijst invullen en ons laten weten of u het eens bent met onze voorstellen? Het invullen kost slechts een paar minuten.
Klik op deze link.
 
* Wij willen zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken en stellen het op prijs, wanneer u de link van deze enquête wilt doorsturen.
In december zullen wij de uitslag via onze nieuwsbrief bekend maken.

 
 
                                                          
 
 
       
     

WORDT U ONZE NIEUWE SECRETARIS?

Groen & Handicap zoekt dringend een nieuwe secretaris!

Kenniscentrum Groen & Handicap (G&H) is al meer dan 30 jaar dé adviesorganisatie als het gaat om de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van natuur- en recreatiegebieden in Nederland. In de loop der jaren is een schat aan kennis en ervaring opgedaan over de beste manier om deze gebieden aan te passen, zodat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken en van de natuur kunnen genieten.

 
Ieder jaar bezoeken bestuursleden van G&H, samen met ervaringsdeskundigen, op verzoek van de beheerders enkele natuurgebieden. Op basis van die visitatiebezoeken worden adviezen verstrekt over de manier waarop verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening.
 
Het kenniscentrum (een ANBI-stichting) wordt op dit moment bestuurd door vier onbezoldigde bestuursleden en is op zoek naar een nieuw bestuurslid met affiniteit voor secretariële werkzaamheden. De werkzaamheden van dit nieuwe bestuurslid zullen op den duur bestaan uit onder andere de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het opstellen van visitatie-overeenkomsten en het schrijven van het jaarverslag. De activiteiten kosten maximaal enkele uren per week. De meeste bestuursvergaderingen vinden online plaats.
 
Wilt u meehelpen om natuur en recreatie ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en hebt u tijd en energie om bestuurlijke taken te verrichten, neem dan contact op met Kees Kuijken, voorzitter van het kenniscentrum via:
                                       
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: ingeborgfeenstra@natuurzonderdrempels.nl