NIEUWSBRIEF

Kunt u de nieuwsbrief niet openen? Klik hier om deze email in uw browser te lezen


Lommerhuizen
Al vier jaar is Lommerhuizen hard aan de weg aan het timmeren om de maatschappij te activeren. Van vele kanten wordt er meer en meer bezuinigd en gekort, vooral op het gebied van zorg, pensioen en wonen, waar voornamelijk gepensioeneerden de dupe van zijn. Er moet actie worden ondernomen om mensen de mogelijkheid te bieden in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Extra financiele ruimte hoort daar ook bij. Lommerhuizen staat voor thuis blijven wonen met het gemak van huren. Minder zorgen. En doordat de overwaarde, die bij heel veel gepensioneerden aanwezig is, verzilverd kan worden, kan dit mogelijk gemaakt worden.
Heel erg blij waren wij met het feit dat de Taskforce Verzilveren in 2012 werd opgericht en dat wij hoogstpersoonlijk door Vereniging Eigen Huis werden uitgenodigd deel te nemen aan deze taskforce. Eindelijk werd er in de media en politiek aandacht gevraagd voor dit probleem. Uitgangspunt voor de Taskforce Verzilveren was dat het huis niet verkocht hoeft te worden. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun huis blijven wonen. Deze wens komt overeen met het collectieve belang van kostenbeheersing in de zorg en is in lijn met de toenemende eisen aan de kwaliteit van leven bij het ouder worden.
 
Maar na vele onderhandelingen hebben wij moeten concluderen dat de partijen van de Taskforce Verzilveren niet bereid zijn om te financieren. Niet in een bestaand en eerlijk product als Lommerhuizen, noch in een methode die nog bedacht moet worden. Dit desondanks vele goede recensies en een goede staat van dienst van ons product. De partijen die wel mogelijkheden zagen, hadden een te hoge rendementsverwachting, waardoor Lommerhuizen zelf de samenwerking heeft afgebroken.
 
Onze doelstelling is vanaf het begin geweest om een betrouwbaar, eerlijk en transparant product te bieden, waarbij de belangen van de klant hoog in het vaandel staan. Wij doen niet mee aan een product groots in de markt zetten ten koste van de klant, waarbij genoemde partijen een te mooi resultaat behalen.
 
Dit houdt in dat wij momenteel genoodzaakt zijn minder mensen van dienst te kunnen zijn. Dit betekent dat u als individu mogelijkerwijs pas in een later stadium benaderd kan worden.
 
Wij hopen dat wij spoedig contact met u kunnen opnemen!
Wilt u vrijblijvend onze brochure aanvragen, kunt u via onze website uw gegevens achterlaten, waarop de brochure per post of digitaal naar u verzonden zal worden.

Bent u geinteresseerd in de diensten van Lommerhuizen of heeft u andere vragen of opmerkingen? 
Dan kunt u natuurlijk altijd via telefoon of e-mail contact met ons opnemen.
 
 
Kassa
Hoe verzilver je de overwaarde van je huis?
Eind maart heeft het consumentenprogramma Kassa van de omroep VARA een topic besteedt aan het verzilveren van de overwaarde. Dit omdat veel ouderen een eigen woning bezitten met een flinke overwaarde. Gemiddeld bedraagt de
totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst 500 miljard euro. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van € 257.000.
De vraag die gesteld wordt is kun je die stenen omzetten in geld?

In dit artikel worden verschillende mogelijkheden geschetst, met als meest eenvoudigste optie: de woning verkopen en ergens anders te gaan huren. Voor de meeste mensen is dit geen oplossing omdat velen graag willen blijven wonen in hun huis. Bovendien is er een tekort aan betaalbare huurwoningen. Voor hen is er de optie om een opeet- of omkeerhypotheek af te sluiten, met als alternatief het verkopen en terughuren met Lommerhuizen.
(Bronvermelding: www.kassa.nl)
 
 
Reactie van de maand
Vorig jaar hebben wij elke maand een 'Vraag van de maand' geplaatst. Op veler verzoek zullen wij dit jaar over gaan naar verscheidene reacties van mensen die de mogelijkheden van Lommerhuizen hebben onderzocht en mensen die klant zijn geworden van Lommerhuizen. Deze maand betreft het de reactie van Hein en Jannie de Jong over Direct Zorgeloos Genieten.


Wat is uw ervaring met Lommerhuizen?
"Wij hebben gekozen voor Lommerhuizen, omdat:
- we niet hoeven te verhuizen
- geld hebben ontvangen dat we als aanvulling op ons pensioen kunnen gebruiken
- onze maandelijkse lasten zijn verlaagd naar een voor ons betaalbaar bedrag
- als ik overlijd, mijn vrouw kan blijven wonen in ons huis
- als wij beiden overlijden, onze kinderen nog steeds geld uit de woning ontvangen
- na 10 jaar huren, wij nog steeds een deel van de waardeontwikkeling uitgekeerd krijgen
- Lommerhuizen ons met raad en daad heeft bijgestaan"
 
(Wegens privacyredenen zijn de namen gefingeerd.)
 
 
Nieuws
"Huizenprijzen in maart 2,1 procent gedaald" 

De huizenprijzen zijn in maart 2014 2,1 procent lager uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder.                              


"Huurverhoging leidt tot financiele problemen"

Twee derde van de huurders vreest mogelijke huurverhogingen. Bijna veertig procent zegt in geldnood te komen als woningscorporaties in juni de huren verhogen.
 
"Veel animo voor belastingvrij schenken"

Van de tijdelijke maatregel om tot een ton belastingvrij te kunnen schenken hebben sinds de start in oktober 34.000 Nederlanders gebruikgemaakt.

"Woningmarkt nog lang niet gezond"

Ondanks dat de tweede prijsdip op de woningmarkt voorbij lijkt te zijn, is de woningmarkt 'nog lang niet gezond'.      
 

Voor meer actueel nieuws, klik op www.nu.nl!
 
 
Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor op 033 - 46 56 925
of bezoek onze website www.lommerhuizen.nl 
 
 
 
 
Interessant wat u leest?                                
Deel deze e-mail op sociale netwerken                  
  
Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar een vriend, kennis of familielid?

Amersfoort 28 april 2014

Bergstraat 30
3811NJ Amersfoort
Telefoon: 033-465 69 25


Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt.
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, wilt u ons dan direct bellen (033-4656925)? Wij verzoeken u in dat geval tevens de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden openbaar te maken of te verveelvoudigen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt.

Lommerhuizen is de handelsnaam Lommerhuizen B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32165095.