Houd Mij niet vast
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Donderdag vieren we hemelvaart. De dag dat Jezus is opgevaren naar de hemel nadat Hij 40 dagen Zijn leerlingen heeft onderwezen na Zijn opstanding uit de dood. Hij ging naar de hemel om de weg te bereiden voor de Heilige Geest die 10 dagen later uitgestort zou worden
Hieronder een persoonlijke boodschap voor hemelvaart.
 
 
Hemelvaart

Joh 20: 17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader;

Houd Mij niet vast!
Durf je traditioneel geloof los te laten en open te staan voor nieuwe openbaringen van de Heilige Geest.
Het kan zijn dat je nu zit in een transformatie fase. Je wilt krampachtig vasthouden aan het oude wat op zich goed was maar de Heilige Geest nodigt je uit om het oude los te laten en open te staan voor iets heel nieuws. Een nieuw seizoen kondigt zich aan.
Toen Maria die Jezus liefhad bij het graf was ontmoette zij de opgestane Heer Jezus Christus. Ze was zo blij dat ze Hem vastklampte. Maar Jezus zei tegen haar. ‘Houd Mij niet vast’
Wij hebben allemaal de neiging om vastigheid te zoeken in uiterlijke dingen. Dingen die we kennen en vertrouwd zijn.
Het kan zijn een bepaalde christelijke leer, een godservaring, een profetie, een beeldje of afbeelding van Jezus, rituelen, vaste gewoontes, bepaalde tradities waar we aan gehecht zijn, een beeld wat we in ons hoofd hebben van Jezus en God, enz enz, Al deze dingen kunnen ons afhouden van nieuwe openbaringen die God ons wil geven.
Jezus zegt. Houd Mij niet vast, laat me los, laat me opvaren naar de hemel en geef ruimte aan de Heilige Geest in je hart. De Heilige Geest kun je niet vastpakken of sturen. De Heilige Geest kun je niet begrijpen en past niet in je hoofd. Je kunt alleen je hart openen om Hem te ontvangen van binnen.
Jezus was gekomen om de weg te bereiden voor de Heilige Geest.
De Heilige Geest kon pas komen toen mensen bereid waren de uiterlijke vorm van Jezus los te laten om Jezus van binnen te ontmoeten.
Wij willen vaak inkleuren hoe Jezus er uit moet zien in ons leven. Hoe het wonder moet plaatsvinden, hoe God zich moet openbaren en hoe Hij tot ons moet spreken. En omdat God het niet doet zoals wij dat willen of verwachten herkennen wij Hem niet in ons leven. Wij houden krampachtig vast aan iets van vroeger zodat we niet openstaan voor de openbaring van God op een totaal nieuwe wijze.
We zoeken God in uiterlijke dingen. Gebedsverhoringen, zegeningen enz. Maar God wil Zich openbaren in ons innerlijk door de Heilige Geest.

De leerlingen moesten Jezus loslaten en het bekende laten gaan en wisten nog niet hoe de Heilige Geest eruit zou zien en hoe Hij zich zou openbaren. Maar er was blijde verwachting en uitzien naar de Heilige Geest. Naar de nieuwe openbaring van God. Naar de Belofte van God.

Vier hemelvaart door het oude los te laten en uit te zien naar nieuwe openbaringen van de Heilige Geest in je leven.
 
Durf jezelf te ZIJN (video)
In deze video ga ik in op de worsteling die velen van ons ervaren met de lasten en verwachtingspatronen die door onze omgeving op ons worden gelegd en die we onszelf opleggen zodat we niet echt kunnen zijn wie we werkelijk zijn maar steeds bezig zijn met aanpassen.
Niks is zo vermoeiend als niet echt jezelf kunnen of durven zijn.
Jezus is gekomen om ons te bevrijden van alles wat we niet zijn zodat we werkelijk onszelf kunnen ZIJN en Gods heerlijkheid in ons leven kunnen weerspiegelen zoals bedoeld.
https://youtu.be/-vDILvDDjr0
 

Genezingsbijeenkomst 3 juni bijna vol.
De aanmelidngen voor de genezingsbijeenkomst van 3 juni stromen binnen. Het is de laatste bijeenkomst voor de vakantie.
Ik verwacht vandaag of morgen de aanmeldingen stop te moeten zetten vanwege de beperkte ruimte.
Dus wil je komen geef je vandaag nog snel even op. Vol=vol. Als het vol is zet ik dat op de site. Je kunt je dan niet meer opgeven.
https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/85-genezings-bijeenkomst.html

Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo