augustus   2019
 
 
Inmiddels zijn de schoolvakanties bijna in heel Nederland voorbij en hopen we dat je weer gezond en uitgerust terug bent.Tijd om weer aan de slag te gaan. Vaak ook wel weer fijn om alle inspiratie en ideeën, opgedaan in de vakantie in de praktijk ten uitvoer te brengen.
Het biedt ook vaak nieuwe kansen.
 
Ook wij beginnen weer fris en fruitig en hopelijk zien we je op een van onze trainingen in het najaar. En zijn er vragen neem gerust contact met ons op linfo@matestrainingen.nl

 
Gezonde leefstijl in de praktijk
 
De boodschap die Zorginstituut Nederland uitdraagt is de volgende: We worden steeds ouder, vaak met meerdere chronische aandoeningen. Dat legt een grote druk op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. We hebben in toenemende mate behoefte aan het voeren van eigen regie over ons leven. Hoewel we als samenleving steeds meer doordrongen raken van het belang van gezondheid en gedrag bereiken we nog niet iedereen in dezelfde mate. Hoogopgeleide mensen leven gemiddeld ruim zes jaar langer dan laagopgeleiden en vijftien jaar langer zonder lichamelijke beperkingen (CBS Statline, 2016). Van iedereen wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid.
 
             Kortom tijd voor preventie in de praktijk. 
 Dat kan ook jouw praktijk zijn!
 
 
Het informeren en delen van kennis en dit toepasbaar maken naar de persoonlijke omstandigheden van je cliënt zal bijdragen tot een gezondere samenleving. In het stimuleren van gezond gedrag kan jij een rol spelen. Voor de kennis kan je bij ons terecht. In al onze trainingen speelt preventie en een multidisciplinaire aanpak een grote rol.Dus wil jij voorbereid zijn op de toekomst en preventie centraal stellen in je praktijk kijk dan eens bij
 onze trainingen en kunnen we vast een steentje bijdragen aan jouw succes!

 

 
 
 
Waar zijn we ...
 
Zwolle 4 december
 
Utrecht 30 oktober,
Rotterdam 12 december Osteoporose 
 
Rotterdam 12 september, Eindhoven 6 november, Utrecht
 
Zwolle 20 november Borstkanker en voeding
 
Zwolle 16 oktober. Utrecht 27 november     Hart - en vaatziekten
 
Utrecht 19 september Migraine
 
Eindhoven 23 oktober, Utrecht 14 november Gezond zwanger worden, gezond zwanger zijn

 
Aanmelden kan via het inschrijfformulier . Heb je vragen neem contact op via info@matestrainingen.nl
 
 
 
 
 
Mates Trainingen
info@matestrainingen.nl