eNews | 17 maart 2017 | week 12
DEZE WEEK
• IMC2017
• Doopdienst
• Teenencounter Info
• Mens Meeting
• Senioren
• Woensdag
• Préhuwelijk
• Mannenontbijt
• Kinderkamp
• Coaching
• Zilveren bruiloft
• Sprekers Amsterdam
• Brieven
• Bijzondere activiteiten 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 12
19 mrt. t/m 26 mrt. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
 
DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond- samenkomst

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
10.00 uur  IMC
19.30 uur  IMC
 
ZATERDAG
10.00 uur  IMC
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 

MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 VRUCHTBAAR
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Daarom wordt er van iedere gelovige verwacht dat hij zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het winnen van zielen en ze maken tot discipelen, is een belangrijk kenmerk van het kind van God. Onze liefde voor de Here zal tot uitdrukking komen in ons verlangen anderen voor Hem te winnen, opdat ook zij deel zullen hebben aan Zijn liefde en genade. 
 
Voor ik verder ga, wil ik stellen dat het dragen van vrucht niet alleen inhoudt het winnen van zielen en ze tot discipelen maken. Het omvat ook de vrucht van onze wandel en onze tong: het dragen van vrucht die aan de bekering beantwoordt, het goede voorbeeld geven door het Woord van God voor te leven. We kunnen niet het ene doen en het andere verwaarlozen. Wie zielen wil winnen, zal ook een goede relatie met God en mensen moeten hebben. En wie God van ganser harte dient, zal ontegenzeglijk het verlangen hebben om discipelen te maken voor Christus.Toch kom ik tot de ontdekking, dat in Nederland veel gelovigen al tevreden zijn met het bezoeken van de samenkomst en zich niet of nauwelijks bekommeren om de mens die de Here nog niet kent. Natuurlijk is het bezoeken van de samenkomst of de kerk zeer belangrijk: we mogen immers onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Maar als het bij het bezoeken van de kerk of samenkomst blijft, dan zijn we te betreuren en vallen we onder de categorie mensen die slechts "kerkje spelen". 
 
De samenkomst is de plaats bij uitstek waar men samenkomt om God gemeenschappelijk te loven en te aanbidden, om de prediking te horen en gevoed te worden, om voor zich te laten bidden en gemeenschap met elkaar te hebben. Maar daarna moeten we naar buiten treden om te "vissen" en discipelen te maken. We kunnen het ons niet permitteren om met lege handen aan de kant te blijven staan, zonder een poging te wagen om anderen uit de handen van de tegenstander te rukken. Iedere gelovige hoort zijn uiterste best te doen om het evangelie te brengen en te getuigen van al hetgeen de Here voor hem gedaan heeft. 
 
In Gods Koninkrijk behoren we vruchtbaar te zijn. Het is een goede zaak om van tijd tot tijd na te gaan, hoeveel mensen de Here zijn gaan dienen door ons getuigenis. De Here zal in geen geval terugkomen om de mensen zelf het evangelie te brengen, want daartoe heeft Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven, Die ons kracht geeft om van Hem te getuigen. Hij heeft óns aangesteld om het werk te doen en discipelen te maken. 
 
Ik ben er vast van overtuigd dat het de wil van de Here is, dat velen uit onze gemeenten zullen uitgaan om dienstbaar te zijn in één van de vele Bijbelse bedieningen. Velen denken dat ze slechts in hun eigen gemeente of stad dienstbaar moeten zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar dat is kortzichtig. Er zijn nog honderden steden en dorpen in Nederland, waar geen enkele evangelische gemeente is. Ik geloof met heel mijn hart dat het de wil van onze Here is, dat er in elk dorp en elke stad een evangelische gemeente komt. In deze tijd concentreren velen, die zeggen geroepen te zijn, zich op de grote steden. Waarom durven ze niet te beginnen in die plaatsen waar nooit eerder een evangelische gemeente gesticht is, als God hen werkelijk geroepen heeft? De ware dienaren van God zullen dat kunnen en ze zullen slagen. De Here wil niets liever, dan dat we ook in de overige steden en dorpen vrucht dragen. We kunnen het, want de Here van de oogst heeft ons vruchtbaar gemaakt door Zijn Heilige Geest. 
 
Nederland voor Jezus!

IMC 2017
Deze week staat in het teken van onze Internationale Maranatha Conferentie, IMC 2017. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart hebben wij enkele bijzondere samenkomsten belegd.
De sprekers van deze conferentie zijn onze voorganger, S.L. Hofwijks, pastor Cecile Quamina en pastor Lionel Etwaru.
Wij beginnen op vrijdag 24 maart om 10.00 uur, met diverse seminars. De seminars duren tot ongeveer 15.30 uur.
In de avond hebben wij een avondsamenkomst om 19.30 uur.
Op zaterdag 25 maart zijn er ook diverse seminars vanaf 10.00 uur.
De slotsamenkomst is op zaterdag 25 maart om 13.30 uur.
U behoeft zich niet te registreren.
Tijdens IMC 2017 zal er geen kinderopvang zijn, houdt u hiermee rekening. Tijdens de conferentie kunt u in de pauze diverse broodjes/ snacks en frisdranken kopen.
Voor meer informatie kunt u ook op onze website terecht.
De toegang tot alle diensten is vrij.

Doopdienst
De volgende gelovigen zijn op zondag 12 maart in het water gedoopt:
Angel Artist
Jozef Abdoelaziz
Lainisa Abdulhak
Tania Amelo
Jayden Becker
Anthony Breeman
Peggy á Cohen
Jaïra Daal
Jemyra Daal
Vanessa Drenthe
Elaine Creebsburg
Jaïr Kammeron
Raymond Linger
Chenelva Lobo
Abigael Mac-Donald
Romana Muntslag
Felicio Perk
Nanda Pijpers
Nancy Phillips
Talisa Reyke
Mark Radosavljevic
Audrey Rietkerk
Angelique Scantlebery
Tati Suprapti
Gabriel Sweeb

TeenEncounter Infomiddag
Wij herinneren de ouders/ verzorgers van tieners in de leeftijd van 12-17 jaar aan de informatiemiddag op zondag 19 maart over het tienerkamp 2017. U ontvangt dan meer informatie over het tienerkamp en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.

Mens Meeting
De mannen worden herinnerd aan de Men’s Meeting van dinsdag 21 maart. Alle mannen zijn dan van harte welkom om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 
De dienst vindt plaats in één van de zalen van de kerk en begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend die plaatsvindt op woensdag 22 maart in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Woensdag
Denk aan de woensdagavondsamenkomst van 22 maart. Op deze avond hoopt pastor Lubyo Petkov uit Bulgarije de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. U bent dan allen van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

Prehuwelijk
Op zaterdag 15 en zaterdag 22 april vinden de volgende prehuwelijkbijeenkomsten plaats in de kerk. Als het goed is hebben de aanstaande echtparen die zich hebben aangemeld, een bevestiging ontvangen. 
Tijdens deze bijeenkomsten willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op uw voorgenomen huwelijk. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom. Wel verzoeken wij u zich vooraf aan te melden middels het betreffende aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is in de Infokamer.
De bijeenkomsten beginnen telkens om 09.30 uur en duren tot ongeveer 13.30 uur.

Mannenontbijt
Op zaterdag 29 april organiseert de Mens Meeting weer een mannenontbijt voor de mannen van de gemeente. De mannen komen dan samen in de kerk, om in een ontspannen sfeer van een heerlijk ontbijt te genieten. Er zal volop gelegenheid voor fellowship zijn.
Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. De ochtend duurt van 09.00 tot 11.00 uur. De bijdrage is € 5,00 per persoon.
Toegangskaarten zijn vanaf volgende week zondag verkrijgbaar in de Infokamer.

Kinderkamp
Ook dit jaar organiseert de zondagschool een kinderkamp met als thema "Wat zegt de Bijbel?". Van woensdag 2 t/m vrijdag 4 augustus gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de groepsaccommodatie "de Haverkamp" te Hengelo. De kosten voor het kamp zijn € 60 per persoon of per kind. Houdt u er rekening mee dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is.
Vindt u het fijn om een kind, dat anders niet mee zou kunnen, te sponsoren, dan kunt u het te sponsoren bedrag overmaken naar één van de rekeningnummers van Maranatha Ministries onder vermelding van "sponsoring kinderkamp 2017". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag de naam en leeftijd van het kind ook bij de betaling vermelden.
Voor meer informatie over het kinderkamp, kunt u in Amsterdam terecht bij zr. Sherida Belfor-Julen en zr. Shelley-Ann Girwar en in Almere bij zr. Sharella Victoria en br. Roland Koch of u kunt een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com.

Coaching
Zr. Satcha Maduro-Valies is voor het bedrijf TalentCoach op zoek naar mensen uit Amsterdam, die minimaal een jaar werkloos zijn, graag aan het werk willen en hierbij een coachingsprogramma willen volgen. U wordt hierbij geholpen door middel van een sollicitatietraining en u ontvangt diverse workshops. Voor meer informatie kunt u terecht bij zr. Satcha Maduro-Valies. U kunt ook een mail sturen naar aanmelden@talentcoach.nl.

Zilveren bruiloft
Op maandag 20 maart hoopt echtpaar Chin A Joe-Raalte hun zilveren bruiloft te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.

Sprekers in Amsterdam
19 maart – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
19 maart – 12.45 uur – Steve Meije
22 maart – 19.30 uur – Lubyo Petkov
24 maart – IMC 2017
25 maart – IMC 2017
26 maart – 10.00 uur – Lionel Etwaru
26 maart – 12.45 uur – Cecil Quamina
29 maart – 19.30 uur – S.L. Hofwijks
31 maart – NextGen

Brieven
De voorganger heeft vorige week een brief verstuurd naar de echtparen van de gemeente.
Op 17 of 18 maart hebben de leden van Maranatha Ministries een brief van de voorganger ontvangen. 
Gelovigen die de samenkomsten in Amsterdam en Almere bezoeken en nog geen lid van de gemeente zijn, kunnen zich opgeven door het Nieuw Lid formulier in te vullen. Formulieren vindt u in de Infokamer van de gemeente en in de gemeente Almere en gemeente Zuidoost. 

Bijzondere activiteiten
24 maart – IMC 2017
25 maart – IMC 2017
31 maart – NEXTGEN – Jongerenbijeenkomst
01 april – Huwelijksseminar
14 april – Goede Vrijdag
25 mei – Liefdemaal 2017
16  september – Bijbelschool Nieuwe Stijl
09 december – Echtparenavond
24 december – Christmas Celebration RAI
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl