Gweld mewn porwr
logo
Croeso

Dyma swyddi gwag diweddaraf Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net.

Mae Hysbysfwrdd Swyddi Cymru yn hysbysebu swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol.

Cofiwch fynd draw i'r wefan er mwyn dod o hyd i'r swyddi diweddaraf.
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwy-ydd Meithrin (Cyfnod Mamolaeth)
Cyflogwr: Y Gamfa Wen - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Sir: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £13,621 pro rata y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwy-ydd Meithrin (Cyfnod Mamolaeth)
Cyflogwr: Y Gamfa Wen - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Sir: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £13,621 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwy-ydd Meithrin
Cyflogwr: Y Gamfa Wen - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Sir: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £13,621 pro rata y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwyydd
Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Sir: Ceredigion
Cyflog: £7.45 yr awr
Dyddiad Cau: 24/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwyydd Achlysurol
Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Sir: Ceredigion
Cyflog: £5.13 - £6.50
Dyddiad Cau: 31/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Ymchwilydd Rhaglenni Plant
Cyflogwr: Ceidiog, Cyf.
Sir: Caerdydd
Cyflog: I'w Drafod
Dyddiad Cau: 31/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Uwch Swyddog Cyfathrebu
Cyflogwr: Macmillan Cymorth Canser
Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr
Cyflog: £28,000 - £31,000
Dyddiad Cau: 28/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cyllid
Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Sir: Ceredigion
Cyflog: £16,998 - £18,638
Dyddiad Cau: 24/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Dylunydd Graffig Cynorthwyol
Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £17,678 - £19,802 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 31/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth
Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru
Sir: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau
Dyddiad Cau: 10/11/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)
Cyflogwr: Menter a Busnes
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £19,952 - £21,558
Dyddiad Cau: 27/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cefnogi Digwyddiadau (dros dro)
Cyflogwr: Menter a Busnes
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £18,346 - £19,952
Dyddiad Cau: 27/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Tiwtor Cysylltiol
Cyflogwr: Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg
Sir: Caerdydd
Cyflog: £25,513 - £29,552 (pro rata/ fesul awr)
Dyddiad Cau: 06/11/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwyydd Cyllid (rhan amser)
Cyflogwr: Sherman Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £14,958 (llawn amser £18,818)
Dyddiad Cau: 13/11/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Trefnydd Plaid Cymru ar gyfer Ardal Caerdydd
Cyflogwr: Plaid Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £100 am bob diwrnod o waith
Dyddiad Cau: 31/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Prosiect
Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: Band 5 WCIA – yn dechrau o £30,311
Dyddiad Cau: 10/11/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Prosiect Datblygu Cynulleidfa
Cyflogwr: Theatr Soar - Menter Iaith Merthyr Tudful
Sir: Rhondda Cynon Taf
Cyflog: £30,000 pro rata (£18,000 y flwyddyn)
Dyddiad Cau: 31/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Prif Weithredwr
Cyflogwr: Dyfodol i'r Iaith
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Telerau i’w trafod
Dyddiad Cau: 03/11/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog y Wasg
Cyflogwr: S4C
Sir: Caerdydd
Cyflog: £23,695 - £28,846 yn unol â phrofiad
Dyddiad Cau: 29/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Gofal Cwsmer
Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Sir: Gwynedd
Cyflog: £24,666 - £27,338
Dyddiad Cau: 23/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd
Cyflogwr: UCM Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: Cyflog cychwynnol £18,936 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 23/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwyr Lletygarwch Tŷ Newydd
Cyflogwr: Llenyddiaeth Cymru
Sir: Gwynedd
Cyflog: £17,000 pro rata
Dyddiad Cau: 23/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau Masnachol
Cyflogwr: Gwasg Prifysgol Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: Cyflog i’w drafod
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Ymgyrchoedd (1 diwrnod yr wythnos)
Cyflogwr: Plaid Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £17647 - £24,000 (pro rata)
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Ymgyrchoedd a Chyfathrebu – Jill Evans ASE (4 diwrnod yr wythnos)
Cyflogwr: Plaid Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £17647 - £24,000 (pro rata)
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Uwch Swyddog Cyfathrebu
Cyflogwr: Plaid Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £26,000 - £32,000
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Staff Gweithgareddau
Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Sir: Ceredigion
Cyflog: £13,923 hyd £16,321
Dyddiad Cau: 17/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cymhorthydd Meithrin
Cyflogwr: Meithrinfa Seren Fach
Sir: Gwynedd
Cyflog: Cyflog i’w drafod
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Nyrs Meithrin
Cyflogwr: Meithrinfa y Pelican
Sir: Caerdydd
Cyflog: Dibynnu ar brofiad
Dyddiad Cau: 20/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Comisiynydd Cynnwys Adloniant
Cyflogwr: S4C
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Dibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 23/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Archwilwyr Perfformiad a Swyddogion Prosiect
Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: (£27,065-£34,674) a (£35,730-£43,999)
Dyddiad Cau: 17/10/2014
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Teitl y swydd yma
Cyflogwr: Enw’r cyflogwr yma
Sir: Lleoliad y swydd yma
Cyflog: Cyflog y swydd yma
Dyddiad Cau: Dyddiad cau'r swydd yma
Gweld Hysbyseb
Hysbysebu eich swyddi
Rydym yn rhoi llwyfan hysbysebu effeithiol i fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru i hysbysebu swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymu-nol.

Rydym wedi hysbysebu dros 2000 o swyddi i dros 350 o gyflogwyr gydag adborth arbennig o dda. Rydym yn sicr na fydd ein gwasanaeth effeithiol yn eich siomi.

Mae gwefan Lleol.net yn wefan hunanwasanaeth sy'n eich galluogi i hysbysebu eich swyddi yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg.
facebook Facebook
twitter Trydar
LinkedIn LinkedIn
google plus Google
Lleol.net, Elvris, Capel Dewi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD. E-bost: post@lleol.net Rhif Ffôn: 07595 370711
Caiff ein rhestr bostio e-byst ei llunio o ffynonellau amrywiol, ac mae’n bosib bydd eich cyfeiriad e-bost wedi cael ei ychwanegu at ein rhestr oherwydd ein bod yn meddwl efallai byddai gennych ddiddordeb mewn digwyddiad arbennig. Nid ydym wedi mynd ati’n fwriadol i anfon yr e-bost atoch fel sbam, ac os nad ydych yn dymuno derbyn e-gylchlythyrau yn y dyfodol, yna defnyddiwch y cyfleuster dad-danysgrifio ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a achoswyd i chi.