eNews | 6 januari 2016 | week 2
DEZE WEEK
• Maranatha Basics
• Préhuwelijk
• Kwartaaloverzichten
• Televisie Amsterdam
• Ondernemersnetwerk
• Doopdienst
• I Love Israël tour 2017
• Bouwleider
• Lofprijsavomd
• Jongeren Event 'Next Generation'
• Voorganger
• Vastendag 

ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 2
8 jan. t/m 15 jan. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie

ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

DE CRÈCHE BEDIENING
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks

De crèche bediening is een van de belangrijkste bedieningen in de gemeente. Een aantal mensen denkt dat het opvangen van de jongsten van de gemeente, een mindere of de minste bediening is. Niets is minder waar. Het kan zijn dat men denkt dat andere taken belangrijker zijn. Laat mij alvast duidelijk zijn. Elke bediening is van grote waarde en draagt bij aan het behoud van zielen en de groei van de gemeente. 
Neem bijvoorbeeld het belang van de kantine dames. Zij zegenen de gelovigen e.a. door hen te voorzien van koffie en thee. Hun vriendelijkheid en liefde tijdens die dienstbaarheid is een uitnodiging voor de mensen en demonstreert mede de gastvrijheid in de gemeente. 
 
De bediening van de crèche-medewerkers is van grote invloed en impact op het geestelijk reilen en zeilen van de gemeente. De ouders kunnen met een gerust hart in de gemeente komen en hun kinderen toe vertrouwen aan de vriendelijke crèche – medewerkers. De kleintjes worden gezegend door de godvrezende medewerkers, die ongetwijfeld heel veel van kinderen houden. Ze doen het werk niet omdat zij complimenten of aandacht van de leiding of de ouders wensen, maar omdat zij dienstbaar willen zijn in Gods Koninkrijk. Dit geldt trouwens voor elke bediening in de gemeente. 
 
De crèche medewerkers dragen er ongetwijfeld aan bij dat de gelovigen met kleintjes graag de samenkomsten bezoeken. Een gemeente, die de kleintjes niet liefdevol opvangt, is een doorn in het oog van de Heiland. De Heer heeft ons gewaarschuwd goed te zijn voor de kleinen. Mattheüs 18:10 – “Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.”
 
Het is mijn gebed, dat de gelovigen die deze taak op zich genomen hebben, hun taak als een volwaardige bediening zien. De zegen op hun leven zal groot zijn. Hun offervaardigheid voor de kleintjes zal niet ongemerkt blijven in de hemel. 
Ik bid ook dat steeds meer gelovigen gehoorzaam zullen zijn aan de Heer en zich zullen overgeven en werpen in deze kostbare en rijke bediening. 
De gemeente, die goed voor de kleintjes zorgt, is een gezegende en voorspoedige gemeente. Niemand is te groot om zich te werpen in deze bediening.
Maranatha Basics
Zaterdag 21 januari vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 9.30 uur.
Gelovigen, die onlangs hun leven aan de Heer hebben gegeven, sporen wij aan de MB te volgen. Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats. De MB is om ongeveer 14.00 uur klaar.
Préhuwelijk
We herinneren de aanstaande echtparen aan de  préhuwelijk bijeenkomst van zaterdag 28 januari.
Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom. Wel verzoeken wij u zich vooraf aan te melden middels het betreffende aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is in de Infokamer.
De cursus van zaterdag 28 januari begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur.
Kwartaaloverzichten
De komende week zullen wij de kwartaaloverzichten inzake de giften en de tienden over het vierde kwartaal van 2016 verzenden naar de gelovigen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Televisie Amsterdam 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn onze uitzendtijden op Publieke Omroep Amsterdam – Salto TV,  gewijzigd.
Wij hebben er extra zendtijd bijgekregen. De tijden zijn als volgt:
Donderdag 12.00 - 13.00 uur
Zondagochtend 01.00 - 02.00 uur 
Zondag 13.00 - 14.00 uur
Zondag 17.00 - 17.30 uur
Zondag 20.00 - 21.00 uur
Ondernemersnetwerk
Op 5 november 2016 is de kick-off meeting gehouden van ons eigen Maranatha ondernemersnetwerk. Als initiatiefgroep willen wij namelijk  bouwen aan een sterk én door leden gedragen ondernemersnetwerk.
De inbreng hebben wij verwerkt in het Concept Businessplan ‘Ondernemers Netwerk Maranatha Ministries  (ONMM)’.
Aan het begin van het nieuwe jaar zullen wij alle collega ondernemers dan ook uitnodigen voor een bijeenkomst waarin wij  de kaders van het plan zullen presenteren om ook dan weer, de zo nodige input mee te nemen.
Ondernemers, die lid zijn van Maranatha Ministries, die de kick-off bijeenkomst hebben gemist, willen wij hierbij eveneens van harte uitnodigen om alsnog deel te hebben aan dit mooie proces van het bouwen aan ons eigen Maranatha Ministries ondernemersnetwerk. 
Houd de Info in de gaten voor wanneer de volgende bijeenkomst gepland staat.
Doopdienst
De volgende doopdienst wordt, zo de Here wil, gehouden op zondag 12 maart 2017. Gelovigen, die gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen.
I love Israël tour 2017
Bid voor de vrede van Jeruzalem, is een oproep die je ziet in de Graftuin aldaar. Een verzoek waaraan je uiteraard gehoor wilt geven. Toch blijft het opwindend dit zelf te kunnen lezen op één van de vele plekken die wij zullen aandoen gedurende onze reis door Israël van 16 tot en met 28 juni 2017. U wilt mee? Dat kan, want u zult er geen spijt van hebben. Opgave is mogelijk via het Deelname Formulier in onze INFO-kamer. Hebt u vragen, neemt u contact met ons op via ons Secretariaat op 020-667 58 58 (di-vrij 9:00-16:30 uur). Lehithra’oth.
Bouwleider
Aanstaande zondag, 8 januari, hopen wij afscheid te nemen van br. Jan Schilstra als bouwleider van Maranatha Ministries. Hij is heel lang, meer dan 20 jaren, zeer toegewijd onze bouwleider geweest. Hij heeft zich al die tijd voor 100% ingezet voor de gebouwen van Maranatha Ministries. Zijn inbreng is van grote waarde geweest. Nu op 76 jarige leeftijd heeft hij de voorganger gevraagd een nieuwe bouwleider aan te stellen. 
Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor wat hij voor ons gedaan  en betekent heeft. Het zal in eerste instantie best moeilijk zijn, zijn plaats in te nemen.
 
De bouwactiviteiten van Maranatha Ministries vallen onder de leiding en verantwoordelijkheid van het Maranatha Bestuur. Als bouwcoördinator en leider is zr. Beryl Buyne aangesteld.
Lofprijsavond
De eerste Lofprijsavond van 2017 vindt, DV, plaats op woensdag 1 februari, aanvang 19.30 uur. De hele avond staat in het teken van lofliederen en lofprijzing. Onze Heer Jezus zal verhoogd worden.  
Jongeren Event ‘Next Generation’
Op vrijdag 24 februari organiseren wij een samenkomst voor de jongeren, The  ‘Next Generation’.
Deze speciale samenkomst is voor jongeren van 17-35 jaar. Het belooft een hele inspirerende avond te worden. Na afloop is er tijd om in de chillroom na te genieten onder het genot van o.a. lekkere broodjes.
De komende tijd zullen wij op social media zoals Facebook en Instagram berichten gaan plaatsen met de hashtag ‘#NextGen’. Op deze manier zullen wij jullie op de hoogte houden van al het nieuws rondom The Next Generation-jeugdsamenkomsten. Wij hopen de komende weken aan alle jongeren van de gemeente persoonlijk een flyer/uitnodiging te overhandigen.
Voorganger
De voorganger en de pastora zijn, zo de Heer wil, van 12 tot 14 januari afwezig voor een zeer korte vakantie.
Vastendag
De eerste gemeente vastendag is, DV, op zaterdag 11 februari. In de kerk bent u welkom van 12.00 tot 14.00 uur.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl