Universiteit Gent vraagt uw medewerking
Universiteit Gent zet zijn onderzoek naar de genomen exitmaatregelen voor de horeca verder. Over de genomen of gewenste maatregelen bestaat nogal wat animo en zij vragen steun aan Horeca Oost-Vlaanderen om de vinger aan de pols te kunnen houden.
 
Helpt u mee?
 
De vragenlijst invullen duurt slechts 5 minuutjes.
 
U kan deze mailing ook doorsturen naar uw klanten en hen vragen om hun stem te laten horen. De vragenlijst is zowel toegankelijk voor café- en/of restaurantuitbaters als voor klanten.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

 
 
Horeca Oost-Vlaanderen vzw
Franklin Rooseveltlaan 349, bus 87
9000 Gent
 
 
Btw: BE 0415 134 363
RPR: Ondernemingsrechtbank Gent