Infobrief Diaconie Brugge  September 2010, 2de jaargang nr. 21. Bij wijze van bezinning

Zoveel reden

Ondanks de schijn van het tegendeel,
ondanks de feiten,
de zo beklemmende feiten –

nee, niet de dood,
maar het leven overwint.
Want het leven is uw keuze.

Zoveel reden hebben wij
om tegen het lijden te opponeren.
Uw Geest hebben wij, uw Zoon.

Dat wij al het mogelijke doen
om lijden te voorkomen,
om lijden te bestrijden.

Dat het leven ons lief mag zijn,
ons eigen leven, andermans leven,
het leven van de dieren.

Zoveel reden hebben wij
om waarachtig mens te zijn.
Uw zegen hebben wij.
(Hans Bouma, “Om mens te zijn”, uitg. Kok Kampen)
 
 
2. Logo voor de Dienst Diaconie
 
De Dienst voor Diaconie stelt u met trots haar nieuwe logo voor!
Creatief brein achter het logo is Sofie Debondt uit Heestert. Zij goot onze verwachtingen en ideeën spelenderwijze in een kleurrijk, hoopvol en gedreven logo-met-visie! In het logo kunt u verschillende elementen ontdekken waar onze Dienst symbool voor staat. Op het eerste gezicht stelt het geheel een brug voor die mensen samenbrengt (onze Dienst maakt niet voor niets deel uit van het bisdom Brugge!). Die brug gaat in stijgende lijn voorwaarts. Dat is ook wat de Dienst voor Diaconie wil bereiken: mensen helpen om verder te gaan en hogerop te geraken. Bovenop de brug steken mensen hun handen uit, reiken elkaar de hand, willen een handje toesteken, supporteren en ondersteuning bieden. Zij kunnen met zijn allen samen ook gezien worden als een opkomende zon, een lichtpunt aan de horizon voor wie geen perspectief meer hebben of systematisch door de machten en krachten van deze wereld in de schaduw worden geduwd.
Ook over de kleuren is nagedacht. In het kleurenpalet zijn rood en groen complementair. Groen staat voor hoop en vitaliteit. Rood staat voor het vuur, de passie en gedrevenheid die we aan de dag willen leggen in ons werk. Strijd en inkeer dus, actie en contemplatie, passie en compassie – het zijn de aloude spanningsvelden waarin onze Dienst zich wil blijven bewegen om te zoeken naar gerechtigheid en vrede ‘…opdat mensen leven zouden hebben, en wel in overvloed…’ (Joh. 10,10)
 

3. Netwerk vrijetijdsparticipatie in Brugge

Een voorbeeld om na te volgen door andere gemeentebesturen is het "Netwerk voor vrijetijdsparticipatie in Brugge".

In en rond Brugge worden tal van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, ... Alleen: als je in een moeilijke financiële situatie zit, dan zijn veel van die activiteiten te duur. Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit of vereniging te stappen.

Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, werken het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge samen. Ze willen het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijker maken. Om dit te bereiken werken ze samen met:
  • de verenigingen waar armen het woord nemen
  • diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk
  • hulpverleningsorganisaties
De krachten werden gebundeld in het ‘netwerk vrijetijdsparticipatie’.
Het netwerk vrijetijdsparticipatie wil aan iedereen die in Brugge woont kansen bieden om, ondanks persoonlijke of financiële problemen, toch deel te nemen aan het Brugse vrijetijdsleven.

Voor meer informatie:
http://www.ocmw-brugge.be/dienstverlening/vrijetijdspart.asp#vrijetijd


4. Betlehem komt naar Bisdom Brugge !

Sedert 2006 is het “project Betlehem” (www.betlehem.be) actief in het Aartsbisdom Mechelen - Brussel.
De dienst diaconie van het bisdom Brugge zou ook graag dit project laten starten in ons bisdom. Het wordt geen eenvoudig taak, maar we geloven erin dat “Betlehem – Brugge” ook hier veel mensen uit de nood zal kunnen helpen.
Meer informatie in de volgende infobrieven.


5. De Spie: een nieuwe Welzijnsschakel te Harelbeke

Op 21 september om 19.30 uur wordt “De Spie” als nieuwe Welzijnsschakel boven de doopvont gehouden te Harelbeke. Wat hun prioriteiten zijn wordt duidelijk gemaakt aan de hand van onderstaande schema’s.
Contactadressen: Kathy Gelap, Iepersestraat 95, Stasegem 056/22 99 68
                            Wilfried Pauwels, Kapelstraat 27, Hulste 0495/57 46 30
 
Vanuit de Dienst Diaconie wensen we “De Spie” veel succes toe en hopen dat hun voorbeeld nog door parochies, federaties of decanaten van ons bisdom wordt opgevolgd. Parochies, federaties, groepen christenen,… die hierover nog wat meer informatie wensen, aarzel niet om contact op te nemen via info@diaconiebrugge.be
 
6.  Vlaamse Vredesweek 24/09 tot 03/10/2010:  Roep om Vrede
 

Dit jaar roepen de Vredesweekpartners op om overal in Vlaanderen het vredesteken te vormen. Dit kan in verenigingen, scholen, jeugdbewegingen en in vredesgemeenten. Deze vredestekens staan symbool voor het  ondersteunen van onze campagne en zijn politieke eisen, een alternatieve petitie zeg maar.
De bedoeling is om er een foto van te nemen en deze vervolgens op te sturen naar ons secretariaat. Wij zetten ze op onze website en wel op de kaart van Vlaanderen, precies op de plaats waar het vredesteken is genomen.
 Stuur de foto en de locatie waar hij werd genomen naar info@vredesweek.be.
 
Tip: Is je gemeente nog geen vredesgemeente? Ga je foto ook officieel overhandigen aan de gemeenteraad of stuur hem op naar de burgemeester.


 

7. Vlaanderen heeft goed uitgebouwde woonwagenpastoraal


BRUSSEL (KerkNet) – De Belgische kapucijn Bob Monsecour, aalmoezenier bij de Roma en andere woonwagenbewoners, is niet bang voor Franse toestanden in Vlaanderen. “De situatie in Vlaanderen is sterk verschillend van die in Frankrijk. De kinderen gaan naar school en wij kennen veel meer vaste woonwagenkampen. Maar ook bij ons blijven er staanplaatsen te kort. Politiek ligt de kwestie nog steeds gevoelig. Politici winnen geen stemmen met nieuwe woonwagenkampen, integendeel.” 

“Woonwagenbewoners in Vlaanderen hebben tegenwoordig een referentieadres voor hun post en om bereikbaar te zijn, zodat zij net als schippers en foorkramers nu ook administratief bestaan. Zij gaan steeds langer naar school, zij zijn beter geïntegreerd en werken is niet langer taboe. De sterke onderlinge sociale banden blijven bovendien behouden. De mensen van deze gemeenschappen zorgen voor elkaar en enkel als het echt niet anders kan moet iemand naar een bejaardentehuis. Dopen gebeuren meestal in de caravan, maar soms ook in een nabijgelegen kerk.” 

Volgens aalmoezenier Bob Monsecour kent Vlaanderen een goed uitgebouwde pastoraal voor rondreizende gelovigen: “Twee weken geleden was er een bedevaart voor voyageurs, Belgen die een ietwat nomadisch bestaan leiden, in Schönberg vlakbij St-Vith aan de Duitse grens. Er is ook al 25 jaar een jaarlijkse bedevaart in Averbode, tijdens de krokusvakantie. Wij kenden nog nooit problemen. We verwittigen wel vooraf het gemeentebestuur en uiteraard wordt ook het terrein besproken.” De Belgische kapucijnen zijn al honderd jaar actief bij woonwagenbewoners en elk kapucijnenklooster had een aalmoezenier voor deze groep. ”Ook bij de bisschoppen is er een referent, tot voor kort Roger Vangheluwe. Dat is bijzonder belangrijk voor de ondersteuning van onze pastoraal. Onze aalmoezeniers, een voor elk bisdom, hebben tegenwoordig ook de wedde van parochiepriesters.
 
Voor het bisdom Brugge is op dit moment Jef Devisscher van Christus Koning Brugge (SOCK) verantwoordelijk voor de woonwagenbewoners.

8. Vaticaan is kritisch voor Frankrijk

VATICAAN (KerkNet/RadVat/ASCA) – Mgr. Agostino Marchetto, secretaris van de Pauselijke Raad voor Migranten en Reizigers, is bijzonder kritisch voor het Franse optreden tegen Romafamilies. Na de uitzetting van bijna honderd Roma noemde hij het ongehoord dat een hele gemeenschap collectief wordt bestraft. President Sarkozy gaf bevel voor de ontruiming van nog 300 illegale woonwagenkampen en de uitwijzing van een zevenhonderdtal illegale Roemenen en Bulgaren. 

Mgr. Marchetto heeft ernstige vragen bij de proportionaliteit van dit “drastische” optreden: “De beslissing van Parijs is strijdig met de mensenrechten en is een aantasting van het vrij verkeer van personen en het recht op vrije vestiging. Ik geloof niet dat Europa deze beslissing van de Franse regering zal toejuichen.” 

Mgr. Marchetto vestigt er nog de aandacht op dat Franse gemeenten met meer dan 5.000 inwoners wettelijk verplicht zijn rumte voor woonwagenkampen te voorzien.

9. Acat viert, Aglaja danst


zaterdag 30 oktober, 19.30 u
Stadsschouwburg Brugge
ACAT België-Vlaanderen bestaat 15 jaar en dat willen we samen met u vieren!
Aglaja danst een boodschap van levensvreugde die, ondanks alle eigentijdse zakelijkheden, toenemend geweld en onverschilligheid, belang hecht aan menselijke waardigheid.
De kaartenverkoop start op woensdag 1 september 2010
via één centraal verkooppunt:
T 0476 43 76 41 - E
acat@aglaja.be
Prijs kaarten: 12, 10 en 8 euro
(met dank aan de Vriendenkring van het danstheater AGLAJA)

10. "Miss Homeless" (in het kader van 17 oktober)

Onderstaande mail ontvingen we op 25 augustus. Het kan inspiratie geven voor de mensen die nog op zoek zijn om de dag van verzet tegen extreme armoede, 17 oktober, inhoudelijk in te vullen.


Beste,
 
Op zondag 17 oktober organiseren we de première van "Miss Homeless", de nieuwe film van Daniël Lambo. Die datum is geen toeval: dat is de internationale dag tegen de armoede.
 
We stellen de film gratis ter beschikking aan alle organisaties die ook een première van de film wensen te organiseren op die dag, als solidariteitsactie met de daklozen en mensen in armoede.
 
De film brengt het verhaal van de Amerikaanse actrice Nicole die beslist om tussen de daklozen te gaan leven in Brussel om de hoofdrol te krijgen in de nieuwe film van haar man. Nicole komt in een negatieve spiraal terecht, maar de Miss Dakloos-verkiezing zorgt voor een onverwachte wending.
 
De film is gemaakt zonder budget maar met goede acteurs, echte daklozen en een regisseur die al jaren als scenarist en regisseur werkt voor tv en film. Hierdoor is Miss Homeless een uiterst sympathiek, bijzonder grappig maar ook een naar de keel grijpend portret geworden van de mensen aan de marge van onze samenleving. De afwerking van de film ontving recent steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
 
Vanwege het onderwerp van de film zijn de regisseur en de producent op zoek gegaan naar mogelijke invalshoeken in het kader van het ‘Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’. Hieruit groeide het idee om op 17 oktober, de internationale dag tegen de armoede, de film ter beschikking te stellen van alle organisaties die actief zijn in de sector, en hierdoor kunnen genieten van de publiciteit rond het evenement.
 
Indien u wil meedoen bent u dus van harte welkom. Hierbij vindt u meer informatie, en ik nodig u uit om de trailer te bekijken op de website: http://www.misshomeless.eu/
 
Aarzel niet me te contacteren voor verdere informatie of om de film integraal te zien.
 
Ik hoop dat het poject u zal interesseren.
 
Met vriendelijke groeten,

Daniël Lambo

11. Startavond WelzijnszorgSTARTAVOND 2010: 30 september
welkom vanaf 19.00 uur in CC De Spil in Roeselare

Campagne 2010:
WERK ARMOEDE WEG

Arbeid en inkomen, een zeer breed thema, een ingewikkelde problematiek. We willen deze problematiek dan ook grondig belichten en daarom voert Welzijnszorg voor het eerst een tweejarige campagne.
 
Wat klaagt Welzijnszorg aan?
Dat mensen in armoede minder kansen krijgen op waardig werk en op een leefbaar inkomen.
 
•  Mensen in armoede hebben minder kansen op de arbeidsmarkt
•  De minimumlonen en uitkeringen zijn te laag
•  De zoektocht naar geschikt werk is niet voor iedereen een evidente opdracht
•  Zelfstandige arbeid brengt grote risico’s met zich mee.
 
Iedereen heeft recht op een passende job, vertrekkende vanuit zijn of haar talenten, want werk hebben doet de kans om in armoede terecht te komen serieus dalen.
Waardig werk wil ook zeggen met een eerlijk contract, voor een deftig loon en met een goede begeleiding.
 
Armoede is complex, maar arm zijn betekent toch vooral te moeten leven of overleven met een ontoereikend inkomen. Iedereen heeft recht op een inkomen dat het mogelijk maakt om waardig te leven. Dit moet gegarandeerd zijn voor wie werkt én voor wie niet werkt (vervangingsinkomen of bijstandsuitkering).

12. Geen schuld, wel straf


Iemand die een misdrijf pleegt en die geestelijk niet als toerekeningsvatbaar wordt gezien, kan geïnterneerd worden. Dit systeem is een lot, werkt als een vergeetput en is het failliet van de psychiatrie. Gegrepen door de ernst van dit maatschappelijke vraagstuk en meer nog door de dramatiek van de individuen die deze internering ondergaan, trok de Gentse fotograaf Lieven Nollet op pad. Hij sprak met geïnterneerden in verschillende Belgische gevangenissen en in psychiatrische centra met afdelingen voor geïnterneerden. Nollet portretteerde deze mensen en vat in zijn foto’s de kern van hun dramatiek. Geen schuld, wel straf is een aangrijpende reeks foto’s en getuigenissen: een overrompelende confrontatie van het zichtbare met het onzichtbare.

Deze tentoonstelling loopt nog tot 12 september in het museum dokter Guislain te Gent. Meer info op:

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178