Infobrief Diaconie Brugge  Oktober 2010, 2de jaargang nr. 31. Bij wijze van bezinning

Ik wou dat ik gevoelloos was
voor al die slechte dingen
die steeds op me afkomen.
Dan moest ik al die pijn niet verdringen
en had ik misschien wel mooie dromen.
 
Uiterlijk is er niets of nauwelijks iets zichtbaar
maar innerlijk zit ik geblokkeerd om te genieten van het leven
voel ik me beschaamd en onmachtig
zit ik met het beeld van de maatschappij
de vrienden die niet weten
of niet willen weten dat zo'n armoede nog bestaat.
Zit ik met het beeld, het gevoel dat er geen mentale of morele
ondersteuning is voor deze soort “schemerarmoede”
voel ik mij meer en meer geïsoleerd
voel ik mij mislukken tegenover mijn kind
beknot in de opvoeding.
 
Armoede is heel erg, is vernederend, zelfs bangelijk
armoede overkomt je soms, plots...
zonder je eigen toedoen.
 
Armoede vreet aan je levensmoed:
de moed om te koken
de moed om te kuisen
de moed voor de opvoeding van de kinderen.
En toch moet je juist hier
zeer veel creativiteit aan de dag kunnen leggen
meer dan de anderen in de maatschappij
om de eindjes aan elkaar te kunnen en te moeten knopen.
 
2. 17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede
 
 
Volgens de Europese berekeningswijze zijn mensen in België arm als ze minder dan 899 euro inkomen hebben per maand. Uit onderzoek (Katholieke Hogeschool Kempen) blijkt dat iemand die gezond is, goed kan plannen, beschikt over openbaar vervoer en veel tijd, minstens 980 euro nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. De meest uitkeringen liggen daar ver onder. In België bedraagt een leefloon voor een alleenstaande vandaag 726 euro.Daarom moeten de uitkeringen onmiddellijk verhoogd worden. Ze moeten minstens de Europese armoedegrens van 899 euro bereiken als opstap naar een menswaardig inkomen.
Ook de laagste inkomens moeten omhoog. In België zijn 5% van de mensen die werken arm. De Belgische regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen (voornamelijk de laagste pensioenen). Dat is niet voldoende. België is een rijk land. Het kan niet dat mensen voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen. Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting. 79 miljoen mensen in Europa leven in armoede. Zij moeten dagelijks onmenselijke keuzes maken in de trant van: “koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf.”
Je kan de oproep hieronder ondertekenen op de site www.adequateincome.eu of door een mailtje te sturen naar karolien.schepens@bapn.be
Wij roepen de Belgische beleidsverantwoordelijken op om werk te maken van het optrekken van alle uitkeringen minstens tot de armoededrempel en tot het optrekken van de laagste lonen.
 

 
Wij roepen de Europese beleidsverantwoordelijken op om werk te maken van de aanbeveling van de Europese Commissie over Actieve Inclusie van oktober 2008. Die aanbeveling roept op tot de erkenning van het fundamentele recht van iedere persoon op voldoende middelen en sociale steun, die hem/haar toelaten om te leven volgens de menselijke waardigheid.
 
3. West - Vlaamse acties n.a.v. 17 oktober

Brugge
Zondag 10 oktober 2010 van14.30 uur tot 17 uur in de “Frères” - SFX Brugge, Mariastraat 7: huldiging, toneel en gitaarconcert. “Armoede, het gaat ook jou aan!”
Info te verkrijgen bij Erik Vanackere: 050 36 15 91 - erik.vanackere@skynet.be

Menen
Zaterdag 16 oktober van 11 tot 14 uur op de Groentemarkt en in de Koningstraat 5-7: sensibilisatie en animatie. “Vijf voor twaalf – armoede in Menen”.
Maandag 18 oktober in CC De Steiger van 19 tot 20 uur debat en om 20 uur film. Doorlopend fototentoonstelling.
Info te verkrijgen bij Rik Depuydt: gsm: 0476 51 06 44 - h.depuydt@skynet.be

Kortrijk
Zaterdag 16 oktober van 14 tot 18 uur bij winkelcentrum “K in Kortrijk” kant Veemarkt “Soepfeest waar arm en niet-arm zich verenigen”.
Info te verkrijgen bij A’kzie: 0495 51 72 63 of 0473 17 37 04 - akzie@live.be

Oostende
Zondag 17 oktober van 10.30 uur tot 13.30 uur in en rond het station: sensibilisatieactie.
Info te verkrijgen bij Annemie Deleyn: 0485 68 52 42 - annemiedeleyn@open-school.be

Roeselare
Donderdag 14 oktober van 19.30 uur tot 23 uur op diverse plaatsen in de stad (na inschrijving - beperkt - weet je waar jij verwacht wordt): dialoogtafels over armoede “Roeselare is er ook voor jou?!”. De avond wordt feestelijk afgesloten met een drankje in het stadhuis.
Info te verkrijgen bij t’Hope: 051 69 02 10 - thope@telenet.be
 
Izegem
zaterdag 16 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Cardijnzaal van de Gilde, Kruisstraat: Ontmoetingsnamiddag. Er zijn pannenkoeken met koffie, chocomelk en frisdrank. Er is animatie voor klein en groot en kinderhoekje en grime. Inkom €1 (geldig voor pannenkoek en drank)
Info bij Mauricette Deblauwe tel. 051/30 11 55 of via mail:
mauricette.deblauwe@skynet.be


4. Welzijnsschakel Integraal bestaat 10 jaar

Vrijdag 17 september vierde de Welzijnsschakel Integraal vzw uit Brugge haar 10de verjaardag met een academische zitting in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brugge. Er waren toespraken van :
Mevr. Fino Tratsaert, verantwoordelijke welzijnsschakels West-Vlaanderen
Mevr. Lieve Mus, schepen van welzijn stad Brugge
Mevr. Mieke Van Hecke, directeur – generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

"WELZIJNSSCHAKEL INTEGRAAL" is een VZW die met de steun van talloze vrijwilligers, armoede wil uitsluiten via 3 middelen:


Huiswerkschool  Begeleiding en steun bij schooltaken en leerproblemen voor leerlingen uit lager en secundair onderwijs. Leren leren. Leren zelfstandig werken, om mee te kunnen in de schoolse opleiding, en zo integratie bevorderen en kansen voor de toekomst verhogen.

Ontmoetingsruimte waar bezoekers een gastvrij onthaal krijgen. Plaats voor een goed gesprek, een luchtige babbel, de garantie op een beetje aandacht. Ook kans tot bekomen van informatie of doorverwijzing naar bestaande sociale diensten en voorzieningen in de regio.

Stille ruimte voor zoeken naar zin en verdieping

Voor meer info en foto’s van de academische zitting: www.integraal-brugge.be
 


5. Zuster Jeanne Devos in Oostende


 
 

 

6. IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen stelt nieuwe jaarthemamap voor: "Ten Voeten Uit"
 

Enkele dagen geleden verscheen ‘Ten voeten uit’, de jaarthemamap voor plussersgroepen van IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen. IJD schenkt deze map aan de 220 aangesloten jeugdpastorale groepen. Ze is in de praktijk een grote hulp voor de lokale werkingen aangezien er heel wat concreet uitgewerkte bijeenkomsten zijn in opgenomen.
IJD motiveert dit werkjaar plaatselijke groepen om stil te staan bij de dienstbaarheid. Het verhaal van de voetwassing staat hierbij centraal. De map opent dan ook met een thematische duiding bij dit bijbelverhaal. Deze duiding werd nog geschreven door de in het voorjaar overleden IJD-voorzitter Gert Poelman. Hij werkte actief mee aan de uitgave en de nieuwe map werd dan ook aan hem opgedragen. De map reikt echter nog 6 andere schriftteksten aan die, telkens vanuit een andere invalshoek, vertellen over diaconie.
Na de eerder theoretische inleiding volgen heel concrete werkvormen. Ze zijn ‘gesneden brood’ en richten zich tot 12-14-jarigen , 14-16-jarigen en +16-jarigen. Voor elke leeftijdscategorie werden aangepaste bijeenkomsten uitgewerkt. Daarnaast bevat de map ook gespreksvormen voor begeleidersgroepen en een liturgiedeel. Een reeks liederen sluit het deel over diaconie af.
De map van dit jaar bevat een extra bonus: er werden ook werkvormen over het thema van de Wereldjongerendagen in Madrid toegevoegd. Ondanks het feit dat plussers niet behoren tot de leeftijdscategorie van de WJD, vindt IJD het wel belangrijk om hen mee te nemen in de dynamiek van Madrid 2011. Zo wordt de hele jongerenpastoraal betrokken bij dit uitzonderlijke event.
‘Ten voeten uit’ is gratis voor groepen die lid zijn van IJD. Andere geïnteresseerden kunnen de map met bijhorende CD bestellen via audrey.van.den.bremt@ijd.be. De map kost €20 + ev. verzendingskosten.


7. Filmtip: "Des Hommes et des Dieux"


 
 
Een film over ‘zeven levens voor God en voor Algerije’.
Een verhaal van de pure kracht van het evangelie.
Het kan dus nog, ook vandaag nog.
 
dienstbaarheid aan allen
zonder onderscheid
 
trouw aan mensen,
aan een volk in nood
 
verbondenheid tussen christenen en moslims
vanuit de zorg voor het gemeenschappelijke achter de verschillen
 
rechtlijnig en standvastig tegenover wie dan ook,
vanuit de koers van het evangelie
 
niet met leiderschap dat voorgaat en oplegt
maar dat verscheidenheid laat groeien tot eenheid
 
het vermogen om brug te zijn tussen mensen
putten uit een levende band met Jezus
 
blijven luisteren naar de Stem die komt van buiten
ook al spreekt die Stem niet altijd
 
de weg van vreugde mogen gaan,
de kruisweg van het offer kunnen gaan:
gegeven aan God en Algerije.
 
(Jean-Paul Vermassen)

8. Bouwstenen voor vrijwilligerswerk 2010: vormingsaanbod van de provincie

Aan de vooravond van het Europees Jaar voor Vrijwilligerswerk 2011 pakt het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk opnieuw uit met de vormingreeks 'Bouwstenen voor Vrijwilligerswerk'. De vormingsinitiatieven richten zich enerzijds tot bestuursvrijwilligers in het verenigingsleven en anderzijds ook tot vrijwilligerscoördinatoren die binnen hun organisatie beroepsmatig met vrijwilligers werken. 

Het vormingsaanbod voor beroepskrachten - beginners:

Vrijwilligers managen: een koud kunstje?
Vrijwilligers vandaag zijn niet meer dezelfde als die van pakweg 25 jaar geleden? Hoe zou dit komen en wat kunnen we doen om van koers te veranderen?  Ervaar je het aantrekken van vrijwilligers misschien als een heet hangijzer? Heb je wel genoeg aantrekkingskracht en welke communicatiekanalen kan je bewandelen? Doe je alsof iedereen hetzelfde is of speel je best in op de wensen van elke kandidaat-vrijwilliger? We zetten je niet alleen op weg om een degelijk vrijwilligersbeleid te ontwikkelen, we zoemen ook in op de belangrijkste aspecten van vrijwilligersmanagement.  Goede praktijkvoorbeelden vormen het vertrekpunt.
Data: meerdaagse opleiding op 4 en 5 november 2010.
Uren: telkens van 9u30 tot 16u30, met gratis broodjeslunch.
Plaats: Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare.
Deze vorming is gratis.

Mogen wij u vriendelijk vragen om enkel in te schrijven voor de volledige vorming en de aanwezigheid niet te spreiden over verschillende collega’s. Bedankt voor uw medewerking!
9. Kwart van mensen met een handicap is arm

(www.Belga.be) 
Een op de vier personen met een handicap is arm. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen op vraag van de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en de Vereniging Personen met een Handicap (VFG).

De resultaten van de studie werden dinsdag bekendgemaakt in het Antwerpse provinciehuis in aanwezigheid van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Jean-Marc Delizée (PS), staatssecretaris voor personen met een handicap. Wat opvalt uit het onderzoek, waaraan ruim 2.000 personen deelnamen, is dat mensen met een lichte handicap meer kans hebben op armoede dan personen met een ernstige handicap. Daarnaast merken de onderzoekers op dat dertig procent van de gehandicapten bespaart op gezondheidszorg. Zo stellen ze een tandarts- of doktersbezoek vaak uit en besparen ze op bril en lenzen. Nog eens veertig procent bespaart dan weer op voeding, kleding, water en energie. Ook aan woonbehoeften kunnen personen met een handicap niet altijd voldoen. Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek kan om financiële redenen geen herstellings- of verbeteringswerken uitvoeren aan de woning, geen geschikte woning vinden of zelfstandig gaan wonen. Met de confronterende cijfers in de hand vragen KVG en VFG de Vlaamse en federale regering om conrete maatregelen te nemen om de inkomenssituatie van personen met een handicap te verbeteren. Daarbij vinden ze het optrekken van de uitkeringen tot de armoedegrens een absolute prioriteit.10. Verdere commentaar bij het nieuwe logo van diaconie
 

Geen andere weg valt er te bewandelen,
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.
 
Geen ander pad is er samen te effenen,
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.
 
Geen betere energie is er,
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.
 
Geen krachtiger teken is er,
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan Zijn huis
hier en nu reeds, te midden de woestijn…
 
Mozes heeft zijn volk uit Angstland Egypte geleid, het piramideland vol uitbuiting en slavernij. Een zeer verticale structuur, met één man aan de top en ik weet niet hoeveel rechtelozen creperend er onder.  ‘Zo’n land had ik niet in gedachten toen ik hemel en aarde schiep’, zegt God. ‘Trekt daar uit weg.’ En Israël gaat. Met vrees en beven, want de toekomst is ongewis. Maar ze gààn. Strompelend en struikelend eerst, zoekend en tastend naar uitzicht en perspectief. Een ware ‘processie van Echternach’ is het, een moeizaam geboorteproces. En ze neuriën, ze zingen onderweg steeds luider hun lied van bevrijding, hun pas gecomponeerde ‘Magnificat’. Van ‘De steppe zal bloeien’, en ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar…’ Een loflied op hun God die hemel en aarde gemaakt heeft en hen de moed gaf uit Angstland Egypte weg te trekken, op zoek naar een Land dat Hij hun tonen zou.
Dan komt echter Amalek er aan, en die wil Gods kleine mensen snel tot zwijgen brengen. Dat vervelende ‘vierde-wereld-lied’ dat zij zingen moet verstommen. Daar kan ‘Amalek’ (net zoals Farao uit Egypte trouwens) niet tegen. Onverhoeds valt hij dus aan. Daar waar hij weet dat Israël het zwakst is, aan de achterzijde van de stoet. Daar waar de oude mensen meestappen, de zwaksten, de zieken, de moeders met kleine kinderen. Dit is typisch voor ‘Amalek’. Die volksstam uit de woestijn staat in de Schrift symbool voor het toppunt van lafheid. Zij hebben het immers altijd weer op de armen en vreemdelingen gemunt, op de rechteloze en weerloze mensen. ‘Amalek’ is de belichaming van het onrecht in de wereld; de jungle van het ‘ieder voor zich’ en het ‘recht van de sterkste’ in persoon. Hier dient zich het zoveelste gevecht aan tegen de vijand bij uitstek: het onrecht van de uitsluiting. En uitgerekend nu, wanneer Israël de vrijheid reeds binnen handbereik weet, valt ‘Amalek’ dus aan. Dat is zijn eeuwige tactiek, zijn blijvend laffe strategie…
Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan.”
Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek.
Tenslotte werden Mozes’ armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan één kant. Zo bleven de armen van Mozes hoog geheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger daar beneden met het zwaard…’ (Exodus 17,8-13)
Mozes staat er schijnbaar alleen voor. Of neen, toch niet. Twee trouwe bondgenoten hebben God zij dank zijn angst en onmacht gezien en willen hem terzijde staan: Aäron en Chur. Ze dragen snel een steen aan, waar de profeet op kan gaan zitten. En ze ondersteunen aan weerszij zijn armen, de één aan zijn rechter-, de ander aan zijn linkerzijde , zodat Mozes kan  blijven geloven en bidden en waken tot zonsondergang…  Zo ging het dus: de handen van het kleine ‘team’ daarboven bleven geloven, en zo hielden Jozua en de mensen aan de basis het vol. Dank zij die samenwerking van ‘top’ en ‘basis’ werd Amalek tenslotte in de pan gehakt…
Wat een prachtig tafereel is dit, wat een schitterend voorbeeld van samenwerking om de ‘diaconie’, de ‘dienst aan de zwaksten’ vorm en gestalte te geven. Jozua daar beneden die het gevecht ‘aan de basis’ met en voor Gods lievelingen, de armsten, onvermoeibaar aangaat. Mozes de profeet, de visionair, de ziener, de dromer, de biddende mens ‘alleen op enen berg…’ En Aäron en Chur, zijn ‘stafmedewerkers’ (dat zijn ze hier bijna letterlijk!) die hem trouw ter zijde staan…

11. Ontmoeting met Marcello Barros

25 JAAR 
WERKGROEP 
EVANGELIE LEVENSNABIJ

Ontmoeting met 
MARCELLO BARROS


"HEMEL EN AARDE HUWEN"

zaterdag 16 oktober 2010 (Wereldvoedseldag),
9.30 uur tot 14 uur


(welkom vanaf 9 uur)
Ter Loo, 
Centrum voor bezinning en vorming
12. Vacature: "Campagnebegeleider zorg voor de schepping"

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vzw (NRV) werkt sinds een vijftal jaren intens rond het thema ‘Ecologie & Spiritualiteit’ en kreeg in juni 2005 het mandaat van de Bisschoppen om voor Vlaanderen/Brussel een visie en actieplan uit te werken rond het thema ‘zorg voor de schepping’. Het hoofddoel hierbij is om de bevolking te sensibiliseren en te mobiliseren voor daadwerkelijke zorg voor het milieu. 
 
In 2011 wil de stuurgroep “Zorg voor de schepping” uitpakken met een eerste campagne in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zijn ze op zoek naar een campagnebegeleider (voltijds tijdelijk contract van 8 maanden). Voor meer info zie : www.rechtvaardigheidenvrede.be
 


Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178