Voorwoord
De laatste tijd is passend onderwijs regelmatig in het nieuws geweest. Politiek en media hebben allerlei meningen over het werk wat u en ik dagelijks in de praktijk doen. In gesprek met collega’s en ook ouders merk ik dat we er last van hebben. Gewoon doorgaan, een dikke huid lijkt dan een verdienste, het is alsof je stabiel bent en veel aankunt. Hier rijst bij mij de vraag, hoe gaan we met elkaar om? Praten we over elkaar, of met elkaar? Hebben we al een oordeel klaar of stellen we een vraag? Vinden we iets van elkaar of zijn we nog open?
 
En zoals het in de ‘grote’ wereld gebeurt, zo ook in het ‘klein’. In onze regio, in onze dagelijkse ontmoetingen allereerst als mens en als professional. Met elkaar bieden we onderwijs en zorg, en dat onderwijs en die zorg ontstaan altijd in relatie met de jongere (en ouders). Hoe kunnen we in die dagelijkse praktijk open blijven, niet alles willen beheersen, beredeneren, controleren en begrijpen? Het leven is immers broos, relaties zijn broos. Als je die broosheid omarmt, dan is er een nieuwe ontmoeting mogelijk. Als mens, als professional, als jongere, als ouder, zodat we samen creatieve oplossingen bedenken om alle jongeren in onze regio een kans te bieden op een gezonde ontwikkeling.
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op een aantal activiteiten waar we met veel passie en energie aan gewerkt hebben. Ik wens u alvast een fijne zomer toe, waarin broosheid mag en een opening biedt voor mooie ontmoetingen.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
 
Jaarverslag 2017
2017: een jaar om trots op te zijn!We hebben in 2017 samen belangrijke successen behaald. Deze beschrijven we in ons jaarverslag. Lees verder ... 
Terugblik bijeenkomst sterke kinderen, stevige toekomst: vieren en benutten van diversiteit
Hoe kunnen wij onze eigen diversiteit benutten om bij te dragen aan sterke kinderen? En wat vraagt dit van onze samenwerking? Klik hier voor het verslag.
Werkconferentie “onderwijs op maat aan nieuwkomers-leerlingen”
Geef met maatwerk meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. Lees verder ... 
Van dreigende thuiszittende leerling naar ‘gewoon' weer meedoen in de klas
Van 1 tot 8 juni was het de week van de thuiszittende leerling. Door het hele land werden activiteiten georganiseerd. Lees verder ... 
Regeling Gewoon Doen 2018
In de begroting VSV 2018 is geld opgenomen om maatwerkoplossingen mogelijk te maken voor jongeren, die anders tussen "de wal en het schip" belanden. Interesse? 
Collega's uit Noord-Holland wisselen uit met Duitsland en Estland
25 collega’s uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland namen in juni deel aan een uitwisseling naar Duitsland (Halle, Leipzig, Magdeburg en Berlijn). Lees verder ... 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100