______________________________________________________

5 januari 2020 – nummer 417

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

Laatste keer de collectes tellen

Voor het laatst de collecte met de hand tellen ... 

 

VIERINGEN

Viering zondag

Zondag is het Wisseling van de Wacht. We ontheffen een aantal ambtsdragers van hun ambt, die ze jaren met veel inzet en toewijding hebben ingevuld. Ook mensen die de afgelopen jaren een taak hebben neergelegd zullen we bedanken. Voorganger is ds. Tineke Dronkert

 

Dienstvoorbereiding

Na een winterslaap pakken we de draad weer op voor de dienstvoorbereiding: een half uurtje buigen we ons in het kerkelijk centrum over de lazing van de zondag. Dit keer is dat Numeri 13: 17 – 33.
Miriam Bierhaus zal dit gesprek leiden met het oog op de dienst van 12 januari.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Zondag 12 januari dienst met Miriam Bierhaus

Voorafgaand aan het gemeenteberaad van 30 minuten is er natuurlijk een dienst. Dit keer hebben we twee voorgangers. Miriam Bierhaus gaat voor in de dienst in het kader van haar opleiding voor kerkelijk werker. Tineke zal de Tafelviering leiden.
Miriam zou het zeer op prijs stellen als u na afloop ook aan haar vertelt hoe u de dienst ervaren hebt.

 

Uitnodiging Kliederkerk

Op zondagmiddag 19 januari is er weer Kliederkerk.
Weet je nog wat dat is?
Kliederkerk betekent niet dat je vies wordt hoor. In het Engels noemen we het Messy Church.
Dat betekent “rommelige kerk” maar wel op een gezellige en fijne manier.
Je gaat, eventueel samen met je ouders of grootouders, spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken.
Dat doe je door het doen van allerlei opdrachten. We sluiten de middag samen af met een korte viering in de kerkzaal. Je hoeft er niks speciaals voor te kunnen, iedereen kan meedoen.

Deze keer gaat het over de ark van Noach, over het verhaal van Noach. We zouden het heel leuk vinden als je ook komt. En neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij Marianne Sonneveld van Kammen & Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl

Datum: Zondag 19 januari 2020
Locatie: de Sionskerk protestantse gemeente de bron
Tijd: 15.00-17.00 uur
Doelgroep: 2-12 jaar

 

GOED OM TE WETEN

SAVE THE DATE: 12 januari

Op deze zondag willen we als Gemeente in een kort en krachtig Gemeenteberaad u meenemen richting 2030 in het tijdsbestek van 30 minuten.
Ja, u leest het goed: 2030 ….

Want het is belangrijk om als gemeente invulling te geven aan onze toekomst in Zeist-West. We willen in de komende maand met 4 groepen gemeenteleden met een positieve insteek onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
Elke groep krijgt een eigen thema mee:
- Missie en samenleving
- Pastoraat en betrokkenheid
- Beheer en verhuur vernieuwde gebouw
- Financiën – inkomsten en uitgaven

Direct na de dienst is de start van dit project. We nodigen u daarvoor uit, en hopen dat u zich na afloop aanmeldt voor 1 van deze themagroepen om mee te denken.

SAVE THE DATE!!
Namens de projectgroep Kerk 2030
Piet Jan Keijmel, Kees Manintveld, Jelmer Martens, Nicolette van der Kuilen, Tineke Dronkert, Miriam Bierhaus

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?

Zondag 5 januari
Tijd: 16.30 uur

Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

Bridgen In de Dennen

Eén van de bewoonsters van In de Dennen is weer gestart met bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Heel graag zou zij liefhebbers van bridgen vragen haar te komen helpen als vrijwilliger van buiten. Man of vrouw doet er niet toe, als er maar spelkennis is en men bereid is naar Arnhemse Bovenweg 78 te komen.

Zoals men weet verblijven veel mensen in een Zorg-Wooncentrum. Steeds meer mensen ook van Zeist-West.
Er zijn vele Centra, zowel gedragen door de kerkgemeenschap in Zeist, als wel door neutrale Stichtingen, zoals Warande, waar ik nu reeds 5 jaar verblijf In de Dennen.
Men probeert door activiteiten mensen te helpen in de gang naar het oud zijn.
Zo is er iedere keer de vraag en de poging van het bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Als u interesse heeft of meer informatie wilt neem dan contact op met:

Meerdere inlichtingen bij: Corrie Janson, In de Dennen, app30.
tel.030-74.355.75 of 06-8382.3215


Gezocht: helpende handen in De Looborch

Als versterking van het pastorale team in de Looborch zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Uw leeftijd is niet belangrijk, het gaat erom dat u hart hebt voor oudere mensen, voor een deel mensen met (beginnende) dementie. De bewoners van De Looborch zijn afkomstig uit verschillende kerken en vormen een bont gezelschap. We zoeken daarom mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, familieleden, vrienden, iedereen die de bewoners van De Looborch een warm hart toedraagt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- helpen bij kleinschalige bijeenkomsten voor bewoners met dementie van de afdeling kleinschalig wonen.
- op ‘oproepbasis’ helpen bij een andere activiteit, zoals een middaggebed (bijvoorbeeld in de adventstijd of in de veertigdagentijd), een gesprekskring of andere incidentele activiteiten.
- helpen bij de kerkdiensten op zondag.
Lees verder op de website ...


Opbrengst collectes en FairTrade

Maandag 30 december heeft de Telcommissie voor het laatst de collecte geteld. Deze keer met veel mensen, want het ging om drie dagen. Na jaren trouwe dienst op de achtergrond, wordt deze taak nu overgenomen door het Kerkelijk Bureau, waar naast menselijke kracht nu ook een telmachine kan worden ingezet. Zeist-West is de laatste wijk die over gaat op dit centrale systeem.

De opbrengst van de collectes van afgelopen weken was:

24 december
- Vrije collecte € 383,15

25 december
- Kinderen in de knel € 264,92
- Plaatselijke gemeente € 149,24
- Diaconie € 120,22

29 december
- Diaconie Euro 108,55
- Plaatsel.gemeente Euro 117,05
- Predikants plaatsen Euro 87,05

De omzet van de FairTrade verkoop op zondag 29 december was € 118,85.


Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 29 december zijn met een hartelijke groet gegaan naar Harry en Ada Nebbeling. Harry is na een operatie weer thuis aan het aansterken. 

Bedankjes  

* Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen uit de kerk, die ons werd gebracht door Heleen en Frans van Schaik. We genieten er volop van.
Harry en Ada Nebbeling 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Reis naar de schatten van de Ba'al Shem Tov

In april organiseer ik (mede) een reis naar de Oekraine: Reis naar de schatten van de Ba’al Shem Tov. De Ba’al Shem Tov was de stichter van de Chassidische stroming in het Jodendom, een stroming met de voornaamste focus op spirituele ervaring. Het is een stroming waartoe ik mijzelf erg aangetrokken voel.
Mocht iemand geinteresseerd zijn, dan ben je van harte welkom om mee te reizen. Ook het doorgeven van deze informatie aan je achterban wordt zeer op prijs gesteld.
Alle info vind je op https://www.hamakor.nl/nl/reis-naar-de-schatten-van-de-baal-shem-tov/.

Rabbijn / rabbi Hannah Nathans

Kom naar bingo van Tienerclub JeS!

Vrijdagavond 10 januari 19.30 – 21.00 uur
Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist.

Het zou leuk zijn wanneer jullie hier bij aanwezig zijn!
De bingokaarten zijn maar € 1,- per stuk en er is gratis koffie en thee
De opbrengst is voor het Wereld Natuurfonds, dit hebben de jongeren zelf uitgekozen.
De bingo wordt gehouden in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist.

Groeten,
Inge Enserink-Nijeboer, ouderling Jeugd en Gezin en Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12

Agenda deze week

Zo 5 jan        10.00u          Wisseling van de wacht dienst 

Zo 5 jan        16.30u          Wake Detentiecentrum Soesterberg 

Wo 8 jan       19.15u          Dienstvoorbereiding 

Vr 10 jan      19.30u          Bingo Tienerclub Jes! NoorderLichtkerk 

Zo 12 jan      11.30u                   Save the Date: Op naar 2030

 


Eerder verschenen

 

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

191216 Adventsviering 80+ Afgelopen maandag was er de jaarlijkse adventsviering voor de mensen van 80 jaar en ouder.

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Berichten Berichten van de afgelopen weken

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring