Lieve geliefd kind van God,

Vanavond drong de Heilige Geest mij om dit gebed biddend op te schrijven en naar je te versturen. Ik geloof dat God je persoonlijk wil aanspreken, aanraken, bemoedigen en bekrachtigen.
 
 
Lieve geliefd kind van God,

Ik bid tot God mijn Vader dat Hij jou zal laten zien hoeveel Hij van je houdt en met welke ongelooflijke rijkdom Hij jouw gezegend heeft in Jezus.
Ik bid dat je zult gaan beseffen dat je oneindig krachtiger bent dan je denkt doordat Gods Geest in je woont.
Ik bid dat je ogen geopend zullen worden voor de geestelijke werkelijkheid van de geweldige bevrijding die je van Jezus hebt mogen ontvangen.
Ik bid dat je zult beseffen wie je bent als kind van God zodat je ook als zodanig zult gaan leven in vreugde en overwinning.
Ik bid de banden en kettingen, de krachten en machten die je tot nu toe door de leugen hadden gebonden van je af zullen vallen door de goddelijke openbaring van de Waarheid.
Ik bid voor je dat je zult beseffen dat geen enkele macht of kracht, situatie of persoon, ziekte, leeftijd, opleiding, verleden, of welke situatie dan ook je kan tegenhouden om in je kracht te komen en vrucht te dragen zoals God dat heeft bedoeld.
Ik bid dat Gods kracht je zal vervullen en dat Jezus je zal dopen met Zijn Heilige Geest opdat je zult opstaan in Zijn volheid en krachtig alle belemmeringen van je zult afwerpen om te gaan wandelen in je goddelijke bestemming tot eer van God.
Lieve geliefd kind van God, ik nodig je uit om de ene hand op je hart en de ander op je hoofd te leggen en op dit moment de kracht van dit gebed te ontvangen in Jezus naam en vervult te worden met de Heilige Geest en met vuur opdat Gods kracht in jou zal bewerken wat je zelf niet kunt en Zijn Geest jouw leven zal transformeren en jij Gods liefde en kracht mag uitdragen in jouw omgeving.
Ik bid dat jij bevrijding, genezing en herstel, vrede, hoop, geloof en liefde mag uitdragen op de plek die God jou heeft gegeven.
Ik bid dat je wonderen zult gaan meemaken in jouw leven en in dat van je geliefden om je heen.
Ik bid dat Gods Liefde zal toenemen en toenemen en Zijn heerlijkheid zal neerdalen op aarde en Zijn koninkrijk zal komen mede door jouw leven heen.
Lieve geliefd kind van God, jij bent een zeer geliefd kind van God. Jij bent uitverkoren om Zijn naam en Zijn heerlijkheid te dragen.
Jezus wil niks liever dan Zijn volheid en heerlijkheid met je delen.
Open je hart en wordt NU vervuld met de Heilige Geest van Zijn Liefde.
Ik bid je dit alles toe in de machtige naam van Jezus Christus.

Amen
 
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
In Zijn liefde verbonden,

je broer,

Robert van Mierlo
 
 
ps. Dit gebed heb ik verstuurd als nieuwsbrief aan velen maar heel bewust zo persoonlijk gemaakt omdat ik geloof dat God zelf dit gebed aan me heeft gegeven en Hij persoonlijk tot jou wil spreken en je wil aanraken met dit gebed. Het gaat niet om mij. Je zult zelf het persoonlijk spreken van Gods Geest erin ervaren.