______________________________________________________

29 december 2019 – nummer 416

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

De beste wensen voor 2020

Elke dag is nieuwjaar ! 

 

VIERINGEN

Viering zondag

Op de website staat een handig overzicht met alle diensten in ons kerkelijk centrum rond de feestdagen.
Zondag 29 december is ds. Hans Reedijk uit Zeevang & Oudendijk. We lezen Jeremia 31, 15-17.

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar in het Kerkelijk Centrum om 10.30 uur met een morgengebed.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en pastor Henk Bloem
Er is geen kinderkerk of oppasdienst.

Na het morgengebed zetten we de viering van Nieuwjaar voort met een 'heildronk'.
Iedereen is van harte welkom!

 

GOED OM TE WETEN

Al aangemeld voor Wisseling van de Wacht?

Op zondag 5 januari hebben we weer een Wisseling van de Wacht viering, waarin we formeel afscheid nemen van de ambtsdragers die de afgelopen tijd afscheid hebben genomen van hun taak.
Zoals gebruikelijk besteden we in die viering ook aandacht aan alle andere vrijwilligers die een grote of kleine taak neerleggen.

Graag willen we daarom weten wie sinds de vorige WvdW dienst (in januari 2017) afscheid hebben genomen.
We hebben daarvoor de coördinatoren van de verschillende (werk)groepen benaderd. Maar omdat niet iedereen bij een groep zit zullen we ongetwijfeld mensen over het hoofd zien, en dat zou jammer zijn.

Als je afscheid hebt genomen van een taak of van iemand weet dat die afscheid heeft genomen stuur dan vóór 30 december een mailtje aan Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).

 

Beroep vanuit Pniël aangenomen

Broeders en zusters,

Vanuit Wijkgemeente Pniël mag ik u mooi bericht verzenden. Het staat in geen verhouding tot de blijde boodschap die in de afgelopen dagen verkondigd mocht worden, maar toch heeft het er alles mee te maken.

Ds. G. M. van Meijeren heeft vanochtend bekend gemaakt dat hij het beroep naar Zeist heeft mogen aannemen.

Tel uw zegeningen……!! Dat mag wel gezegd worden.

Nadat afgelopen maand de kerkenraad in één ronde weer voltallig mocht zijn, nu deze weldaad. Na het eerste beste beroep een nieuwe dominee!

Soli Deo Gloria.

Met broederlijke groet

Wim Nouwen (scriba)

Hervormde Wijkgemeente Pniël

van de Protestantse Gemeente Zeist

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verkoop FairTrade producten

Zondag 29 december worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. 
De ZWO-commissie

 

 

 

 


Winter Nieuwsbrief Wijkinloophuizen

De Winter Nieuwsbrief van de vier wijkinloophuizen is verschenen o.a. de activiteiten van:
- Het Lindenhuis
- Vollenhove
- Zeist West
- Zeist Centrum
U kunt het hier downloaden

Helpen met het leren beheersen van de iPad

Gezocht:
Iemand met geduld die ongeveer een keer per week een uurtje tijd heeft om een oudere mevrouw
te helpen, om te leren werken met de iPad. Deze mevrouw is een van onze ouderen en zij zou heel blij zijn als
er met regelmaat iemand naast haar zit als zij de iPad probeert te leren beheersen.
Ze heeft al een cursus gevolgd, maar nu de praktijk.
Informatie/aanmelding bij Nannie Boers  nannieboers@casema.nl

Bridgen In de Dennen

Eén van de bewoonsters van In de Dennen is weer gestart met bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Heel graag zou zij liefhebbers van bridgen vragen haar te komen helpen als vrijwilliger van buiten. Man of vrouw doet er niet toe, als er maar spelkennis is en men bereid is naar Arnhemse Bovenweg 78 te komen.

Zoals men weet verblijven veel mensen in een Zorg-Wooncentrum. Steeds meer mensen ook van Zeist-West.
Er zijn vele Centra, zowel gedragen door de kerkgemeenschap in Zeist, als wel door neutrale Stichtingen, zoals Warande, waar ik nu reeds 5 jaar verblijf In de Dennen.
Men probeert door activiteiten mensen te helpen in de gang naar het oud zijn.
Zo is er iedere keer de vraag en de poging van het bridgen, maar door ziektes e.d. blijft het moeilijk de vaste tijden vol te houden.
Als u interesse heeft of meer informatie wilt neem dan contact op met:

Meerdere inlichtingen bij: Corrie Janson, In de Dennen, app30.
tel.030-74.355.75 of 06-8382.3215

Gezocht: helpende handen in De Looborch

Als versterking van het pastorale team in de Looborch zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Uw leeftijd is niet belangrijk, het gaat erom dat u hart hebt voor oudere mensen, voor een deel mensen met (beginnende) dementie. De bewoners van De Looborch zijn afkomstig uit verschillende kerken en vormen een bont gezelschap. We zoeken daarom mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, familieleden, vrienden, iedereen die de bewoners van De Looborch een warm hart toedraagt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- helpen bij kleinschalige bijeenkomsten voor bewoners met dementie van de afdeling kleinschalig wonen.
- op ‘oproepbasis’ helpen bij een andere activiteit, zoals een middaggebed (bijvoorbeeld in de adventstijd of in de veertigdagentijd), een gesprekskring of andere incidentele activiteiten.
- helpen bij de kerkdiensten op zondag.
Lees verder op de website ...


Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 8 december 2019 was:
Diaconie € 141,42
Plaatsel.gemeente € 152,35
Pred.plaatsen € 114,60

De opbrengst van de collecten van zondag van zondag 15 december is:
Kerk en Samenleving € 208,05
Plaatselijke gemeente € 129,90
Diaconie € 196,85

Adventsviering van 16 december:
Inloophuis Zeistwest € 216,45

De opbrengst van de collectes van zondag 22 december was:
- Diaconie: € 144,10.
- Plaatselijke gemeente: € 139,20
- Orgels: € 109,64Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* Zondag 22 december zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Aad van Helden. Hij is sinds 13 december opgenomen in het hospice Heuvelrug in Zeist.
* De bloemen van 1e kerstdag zijn gegaan naar Margreet Buijs. Zij is naar Dieren verhuisd. Zij kwam vandaag nog meespelen in de muziekgroep. Dank daarvoor en voor al die andere keren.  

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Agenda deze week

Zo 29 dec.    10.00 u    Fairtrade-produkten te koop na de dienst 

Di 31 dec     19.30 u   Oudjaarsviering NGK 

Wo 1 jan      10.30 u   Oecumenisch morgengebed 

Zo 5 jan       10.00 u    Wisseling van de wachtviering Eerder verschenen

 

Schilderen van lied 860 Op woensdagmiddag 11 december hebben een aantal deelnemers aan de Ontmoetingsgrope weer een schilderij gemaakt onder leiding van Corja Bekius.

Tienerclub JeS! organiseert Bingo Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur.. En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring