NCZ pilot cliëntenraad intensief betrekken bij het meten van gastvrijheid
Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht en NCZ starten binnenkort met een pilot waarbij de cliëntenraad optimaal betrokken wordt bij het gastvrijheidsonderzoek. Goede voorbereiding, afspraken en coördinatie zijn van essentieel belang om het onderzoek en de implementatie tot een succes te maken. Zorgkantoor VGZ volgt het onderzoek en is benieuwd naar de resultaten omdat zij ook veel belang hechten aan inzicht in cliëntwaarderingen. Zij zijn ook positief over de mogelijkheden van de Gastvrijheidsbarometer.

NCZ ondersteunt vanuit haar netwerk en kennis de cliëntenraad. De Gastvrijheidsbarometer is voor cliëntenraden een mooie tool om de organisatie te mobiliseren. Zo kunnen zij specifieke vragen laten opnemen over punten waarvan zij denken dat die spelen. Ook kunnen cliëntenraden interviewers leveren voor het afnemen van de vragenlijsten. Dit is voor hen een manier om beter in contact te komen met de cliënten. Want vooral de persoonlijke gesprekken die tijdens een interview ontstaan, leveren waardevolle informatie op. Als de resultaten bekend zijn, geeft dit duidelijke input voor verbeterpunten. Het mooie is dat deze input vooral vanuit de cliënten komt. De cliëntenraad kan de verbeteringen gaan volgen en vinger aan de pols houden bij de implementaties.

De Gastvrijheidsbarometer is een instrument om een dialoog te voeren. Met de juiste vragen kun je in gesprek gaan met cliënten, familie, medewerkers en andere betrokkenen. Om een gesprek goed te laten verlopen, en de juiste informatie te filteren, worden de interviewers getraind en vindt er na 1 maand een follow-up plaats. Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan? etc. Hiermee worden de kwaliteit van de interviews en de resultaten gewaarborgd.

Bij De Blije Borgh worden de cliënten en hun familie/contactpersonen geïnterviewd. Voor beide groepen zijn nagenoeg dezelfde vragenlijsten opgesteld. Hierdoor kunnen de resultaten goed met elkaar vergeleken kunnen worden en de verbeteracties gerealiseerd worden.

Klik hier voor meer informatie over de Gastvrijheidsbarometer van IFC. 

Download hier het persbericht 

 

 
Workshop Strategisch onderhandelen voor leden van (centrale) cliëntenraden in de GGz sector
 
CLIËNTENRADEN IN GGZ INSTELLINGEN KUNNEN VOOR ONDERSTEUNING, BEGELEIDING EN TRAINING EEN BEROEP DOEN OP NCZ. SPECIAAL VOOR DEZE CLIËNTENRADEN ORGANISEERT NCZ EEN WORKSHOP STRATEGISCH ONDERHANDELEN.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

  • Onderhandelingsstrategieën
Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:
o   Belangen
o   Machtsbalans
o   Klimaat
o   Flexibiliteit. 

  • Strategisch onderhandelen
Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema's die aan de orde komen zijn:
Inhoud en relatie
Het belang van belangen
Alternatieven.

  • Tactieken
Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo'n tactiek inzet.
 
  • Onderhandelen en een achterban
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.
 
Resultaat:
Aan het eind van de workshop heb je kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. Je hebt geoefend met onderhandelen en je hebt (meer) inzicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.
 
Doelgroep:                                                                                         
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de GGz sector,. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden uit de GGz sector.
 
Uw trainer:
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ: marika@ncz.nl of 06 51 22 25 05

 
NCZ verbindt, bevordert, behartigt.

    
WWW.NCZ.NL
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief. 
NCZ,Postbus 82, 6930AB Westervoort, W: www.ncz.nl E: info@ncz.nl