juli 2020
gerardmostertkleinOp 26 juni 2020 kregen wij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Gerard Mostert.is overleden. Velen hebben Gerard leren kennen als iemand die zich nagenoeg zijn leven lang heeft ingezet voor het belang van de medemens.
In zijn werkzame leven heeft Gerard Mostert zich heel lang als hoofd van de afdeling beplantingen van de gemeente Zwolle ingezet voor natuur en milieu. Gerard stond niet alleen aan de basis van het huidige groenbeleid van de stad Zwolle maar met name vanwege zijn kennis van en visie op natuur en milieu heeft hij pionierswerk verricht op het terrein van het ecologisch groenbeheer.
Daarnaast heeft Gerard Mostert ook het verantwoord gebruik van groen en milieu  als een maatschappelijk belang op de kaart gezet. Bij dat werk gaf hij veel aandacht aan de mensen met een lichamelijke beperking en was voor hem met name de toegankelijkheid van stadsparken, openbaar groen maar ook van natuur- en recreatiegebieden een groot goed.

ton3Ruim 13 jaar is Ton Kwakkel betrokken geweest als bestuurslid bij het Kenniscentrum Groen & Handicap. Nu vindt hij de tijd gekomen om met deze werkzaamheden te stoppen en neemt hij per 1 juli a.s. afscheid. 
In het begin van zijn bestuurslidmaatschap heeft Ton zich onder meer bezig gehouden met de bijstelling van ons handboek "Samen op Pad" en heeft hij de projecten, "Goede voorbeelden" en "Toegankelijke wandelpaden" handen en voeten gegeven. Met grote regelmaat maakte hij deel uit van de visitatiecommissies bij de nationale parken en bij een aantal grote landelijke natuur- en recreatiegebieden.

ontmoetingstafel01Onlangs is bij het Leersumse Veld, in opdracht van Staatsbosbeheer, een 'ontmoetingstafel' geplaatst. Deze bijzondere tafel van maar liefst 5,50 meter lang heeft aan de padzijde vier plekken waar rolstoelgebruikers zonder problemen kunnen plaatsnemen. De tafel staat aan het eind van de 'natuur zonder drempels route' die drie kilometer door het mooie Leersumse Veld loopt.
Het rolstoelpad bij het Leersumse Veld is vorig jaar juni officieel geopend, na een crowdfundingactie die door boswachter Corien Koreman was gestart.

dierentuinMaar liefst 80% van de 106 onderzochte pretparken, musea en dierentuinen in Nederland hebben hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek uit 2014. Dat blijkt uit een nieuw toegankelijkheidsonderzoek van Smienk Trapliften.

Na weken strenge coronamaatregelen mogen pretparken, dierentuinen en musea eindelijk hun deuren weer openen. Ook veel senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking snakken naar een dagje de deur uit. Welke mogelijkheden zijn er voor hen?
Ruim zes jaar geleden deed uitmetkorting.nl onderzoek naar de toegankelijkheid van alle dagjes uit in Nederland. Smienk Trapliften onderzocht de huidige stand van zaken en kwam tot interessante conclusies.
kasteeleerde01Op 10 juni 2020 heeft een visitatiecommissie van Kenniscentrum Groen & Handicap, op verzoek van Natuurmonumenten, een bezoek gebracht aan Kasteel Eerde en omgeving te Ommen. Het kasteelgebouw en de tuinen rond het kasteel zijn in gebruik bij een internationale school en alleen bij bijzondere gelegenheden te bezichtigen. Het landgoed rond het kasteel bestaat uit verschillende thematische bosvlakken die worden ontsloten door monumentale lanen. Het landgoed is vrij toegankelijk. Het terrein is aantrekkelijk, zeer afwisselend en heeft door de verschillende bosvlakken, de prachtige lanen en het kasteel een hoge belevingswaarde. Helaas is er geen horeca en openbaar toilet aanwezig. Groen & Handicap heeft een advies opgesteld waarin een aantal wensen en verbeterpunten voor rondwandelingen zijn opgenomen.
boomkransenIn steeds meer woonwijken worden door gemeenten en bewoners bomen, planten en bloemperken op een deel van het trottoir aangelegd. Dat staat vrolijk, is goed voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Maar vaak leveren deze nieuwe voorzieningen ook toegankelijkheidsproblemen op voor mensen met een beperking. Verhoogde randen rondom de bomen en de planten en overhangende takken zorgen regelmatig voor problemen en er is een grotere kans om te struikelen of te vallen.
Groen & Handicap pleit ervoor dat gemeenten én bewoners zich meer bewust worden van de nadelen van groenvoorzieningen op het trottoir.
weekvandetoegankelijkheid2019Ondanks de coronacrisis gaat de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober 2020) dit jaar gewoon door. De nadruk zal daarbij liggen op de digitale toegankelijkheid. Want steeds meer zaken regelen we online: een paspoort aanvragen, je zorg regelen, je facturen betalen, vergaderen, winkelen enzovoorts. Mensen met een beperking willen daar ook volledig aan meedoen!

Op de website van de Week van de Toegankelijkheid staan suggesties voor activiteiten die georganiseerd kunnen worden om organisaties, instellingen en bedrijven te laten nadenken over digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 

 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: harrydietz@natuurzonderdrempels.nl