Voorwoord
Begin van deze maand vond onze jaarlijkse bijeenkomst 'Expeditie onderzoek' plaats. Samen met de aanwezigen onderzochten we hoe we het nog beter kunnen doen voor jongeren. Het was fijn om elkaar te ontmoeten. We hebben gezamenlijk meer zicht gekregen op de betekenis van inclusie. En wat we kunnen doen om de beweging van inclusiever onderwijs vorm te geven en in te zetten op de beweging van curatief naar preventief.
 
In deze nieuwsbrief is een interview opgenomen met Doris op 't Veld. Zij vertelt hierin over de samenwerking met verschillende partijen in de regio Alkmaar, die betrokken zijn bij de uitstroom van nieuwkomers/ anderstaligen. Verder is onder andere het overzicht van activiteiten voor jongeren die in de meivakantie in Noord-Kennemerland georganiseerd worden, te vinden. Ook worden de komende tijd bijeenkomsten voor professionals georganiseerd.
 
Ik wens u alvast een fijne en hopelijk zonnige meivakantie toe. 
 
Hartelijke groet,
 
Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder 
Activiteiten voor jongeren in de meivakantie

In de meivakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
"Zet het onderwerp nieuwkomers op de kaart bij het VSV programma" 

Klik hier voor het interview met coördinator route nieuwkomsers Doris op 't Veld over samenwerking en uitstroomtafels voor nieuwkomers/anderstaligen.
Uitnodiging voor een bijeenkomst voor HB specialisten van po en vo in Noord-Kennemerland

De bijeenkomst 'De overgang van primair naar voortgeet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen vindt plaats op 9 mei. Voor meer informatie klik hier.
Stand van zaken Jeugd- en Oudersteunpunt vo Noord-Kennemerland

Benieuwd naar de stand van zaken van het Jeugd- en Oudersteunpunt vo Noord-Kennemerland? Wilt u meedenken? Klik hier voor informatie.
Online magazine gemaakt door en voor jongeren en voor alle professionals in het onderwijs

Aanwezig zijn op school doet ertoe. Maar het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. In het door stichting JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde online magazine PRESENT? geven jongeren zelf aan waar zij behoefte aan hebben. Klik hier voor informatie en magazine.
Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA (27 juni 2023) onder uw aandacht. Lees verder ...
Informatie over gebruik landelijk formulier TLV-aanvragen

De VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs hebben informatie gedeeld over het gebruik van één landelijk formulier voor de TLV-aanvragen. Lees verder ...
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100