Voorlopige studiekeuze, 4e Jaar

Beste ouders van een leerling in het vierde jaar,
 
Het is onvoorspelbaar wanneer we opnieuw kunnen starten met fysieke lessen en andere activiteiten op school. Aangezien we de studiekeuze in het vierde jaar naar het volgend jaar zo goed mogelijk willen begeleiden, organiseren we een alternatief studiekeuzetraject.
 
  • In het weekend van 25 april zullen we op Smartschool een knop ‘Studiekeuze’ activeren. Daarachter vindt u toelichting bij de richtingen/poolvakken in de derde graad op onze school. Hierbij worden ook specifieke verwachtingen en eventuele doorstroommogelijkheden geformuleerd. Ook vindt u er info over richtingen in het TSO die mogelijks beter aansluiten bij de interesses van uw zoon/dochter.

  • U vindt de lessentabellen van de richtingen in de derde graad van het HDC via deze link. Vervolgens organiseren we een livesessie op dinsdag  28 april om 20u via Smartschool waar u specifieke vragen kunt stellen over de richtingen en de organisatie van de derde graad op het HDC. Ook uw zoon/dochter kan daaraan deelnemen. Deze livesessie zal geleid worden door de heer Demoitié (adjunct-directeur) en Iris Caluwaerts (coördinator derde graad). Vragen kunt u op voorhand sturen naar Caroline Dewallens.

  • Ten laatste op maandag 5 mei vult u, samen met uw zoon/dochter, de voorlopige studiekeuze (max 2 richtingen) in via deze link.

  • Rond half mei krijgt uw dochter/zoon van de klassenraad feedback bij deze voorlopige studiekeuze.

  • Na de eindexamens geeft de delibererende klassenraad een definitief advies.
 
We hopen dat u samen met uw zoon/dochter een weloverwogen studiekeuze kan maken op het einde van dit schooljaar.
 
Mochten er nog vragen zijn betreffende de studiekeuze dan kan u best contact opnemen met de klassenleraar, een vakleraar, de directeur leerlingenzorg, de interne leerlingenbegeleider of de graadcoördinator.
 
Met vriendelijke groet,
 
Caroline Dewallens
Graadcoördinator tweede graad
caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be