Coronavirus HDC, Update 12
 
Beste ouders
Beste leerlingen
 
 
Jullie hebben het in de media reeds vernomen: de scholen blijven minstens de volgende twee weken  dicht. Daar komt heel wat bij kijken.
 
1. Pre-teaching
 
In tegenstelling met de weken voor de paasvakantie doen we vanaf maandag wel aan pre-teaching. Wat dat precies inhoudt, en wat daar allemaal bij komt kijken, vind je in de FAQ’s die we tijdens de vakantie grondig hebben aangepast aan de nieuwe situatie.
 
FAQ’s zijn “frequently asked questions”. Het is een overzichtelijke manier om informatie te ordenen als antwoorden op veel gestelde vragen. Dit zijn de nieuwe vragen waar we antwoorden op geven.
 
Q1.        Wat verstaan we onder pre-teaching?
Q2.        Komen we na de periode van pre-teaching nog terug op de pre-taught leerstof (= de nieuwe leerstof die in afstandsonderwijs wordt aangeboden)?
Q3.        Hoe weet ik als leerling wat er van mij verwacht wordt?
Q4.        Evalueren we tijdens de periode van pre-teaching?
Q5.        Halen we het normale aantal evaluaties voor DW in het tweede semester?
Q6.        Ik wil me goed voorbereiden op het hoger onderwijs. Wat nu?
Q7.        Wat gebeurt er met seminaries en de ‘vormingen’ in de derde graad?
Q8.        Wat gebeurt er met lesoverschrijdende activiteiten van het derde trimester?
Q9.        Hoe zit het met mijn studiekeuze naar volgend jaar?
Q18.     Ik voel dat het niet goed met me gaat. Wat nu?
Q19.     Ik word gepest. Wat nu?
 
Maar de andere 12 vragen blijven ook relevant. Enkele voorbeelden: 
 
Q13.     Wat als ik te weinig toegang heb tot een computer met internet om mijn taken goed uit te voeren?
Q16.     Hoe krijg ik wat structuur in mijn dag en in mijn week?
Q17.     Ik heb een begeleidingsplan. Wat nu?
Ik wil bijzondere aandacht vragen voor deze vragen. Wie in de weken voor de paasvakantie gemerkt heeft dat het niet goed liep, neemt best met ons contact op.
 
 
 
U vindt deze FAQ’s op:
 
a. de HDC-website > homepage > rechter balk > corona-info:
 
 
b. op Smartschool > homepage > knop “FAQ’s”
 
 
2. Opvang

Ook tijdens de volgende weken verzorgen wij opvang voor leerlingen die thuis niet opgevangen kunnen worden, of thuis niet aan het werk geraken. Gebruik deze inschrijvingslink.
 
3. Vrije tijd

Sinds kort staat er op Smartschool > homepage een knop
 
 
Daarachter vind je, onderverdeeld in handige rubriekjes, interessante links.
 
Een van de rubrieken heet: Vrijwilligerswerk.
 
In verband met die rubriek, schenken we speciale aandacht aan volgende oproep:
 
Een leerlinge van het 5e jaar maakt, samen met een 30-tal vrijwilligers van haar dorp, stoffen mondmaskers voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, asielcentra, crèches etc. Ze leveren een 1000-tal mondmaskers per week af, maar kunnen de vraag naar mondmaskers niet bijhouden. Ze komen materiaal en helpende handen te kort. 

Wie wil, kan helpen: ofwel door katoenen doekjes van 20x20 cm naar school te brengen (liefst gestreken), ofwel door zelf mondmaskers te maken en naar school te brengen. De werkwijze vind je achter de knop 'vrije tijd' op Smartschool. De doekjes of mondmaskers kan je vanaf maandag 20/4 op school deponeren. Onder het portaal van de hoofdingang van onze school zal je daarvoor dozen zien staan.

Voor meer info over het hoe en waarom kan je via Smartschool terecht bij Marie-Bénédicte Coppieters ’t Wallant.
 
Alvast van harte dank voor jullie hulp!
 
 
Houd de moed erin en zorg goed voor elkaar
Frank Baeyens, namens het directieteam
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.