Tijdens de alv van 1 juni jl. is het jaarverslag 2007 goedgekeurd.
Dit jaarverslag staat op de website ter inzage.