eNews | 22 april 2018 | week 17
DEZE WEEK
• Echtparendag
• Evangelisatie
• Kwartaaloverzichten
• Programma april
• Programma mei
• Training
• retraite 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 17
22 april t/m 29 april 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGen Teens
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
DE KRACHT VAN LUISTEREN

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor, groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente van mensen die tijd willen en kunnen vrijmaken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie hebben. 
Tegenwoordig hebben we weinig tijd voor elkaar. We hebben tijd voor allerhande zaken, zolang die onze eigen zaken zijn. De Bijbel zegt echter dat de liefde zichzelf niet zoekt. Wie een liefdevol hart heeft, zal niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen. In deze drukke en gejaagde tijd raakt het medeleven met het wel en wee van elkaar op de achtergrond. De mens heeft genoeg aan zichzelf en vergeet vaak dat er mensen om hem heen zijn die hem nodig hebben, in de eerste plaats om te luisteren. 
Zelfs in persoonlijke relaties komt het nog veel te vaak voor dat mensen met elkaar in gesprek zijn, zonder echt naar elkaar te luisteren of te trachten het probleem, waar het in feite om gaat, te begrijpen. Men praat langs elkaar heen, omdat men niet echt aandacht heeft voor elkaar. Men probeert pasklare antwoorden te vinden om zo gauw mogelijk een einde te maken aan het gesprek en aangezien de ander niet de gelegenheid gehad heeft zich uit te spreken, blijft hij of zij met nóg grotere frustraties zitten. Alles waar hij of zij behoefte aan had, was een luisterend oor. We moeten daarom nooit vergeten dat luisteren erg belangrijk is voor een goede en gezonde relatie. Daar waar niet naar elkaar geluisterd wordt, kan er geen sprake zijn van vrede, maar meer van onbegrip, want hoe kunnen we weten wat de ander bedoeld te zeggen, als we niet eens de tijd nemen om te luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft? Wie naar de ander luistert, zegt zonder woorden: "Ik neem je heel serieus. Je bent voor mij zó kostbaar, dat ik tijd vrij wil maken om naar je te luisteren."
Sommige pastorale werkers staan te gauw klaar met een antwoord of raadgeving. In plaats van de hulpzoekende te helpen door hem de nodige aandacht te geven, zadelen ze hem op met het gevoel dat ze beter zijn en het beter weten dan hij. Maar al te vaak verlangt de hulpzoekende niet naar een antwoord op het probleem waar hij voor gekomen is, maar naar iemand die eindelijk de moeite neemt goed naar hem te luisteren. Het gaat er bij hem niet zozeer om van het probleem afgeholpen te worden, maar om een luisterend oor. Een luisterend oor kan vaak veel meer betekenen dan alle goed bedoelde adviezen bij elkaar. Aandachtig luisteren werkt in menig opzicht genezend. De persoon vat weer moed en zijn zelfrespect groeit als hij ervaart dat er iemand is die hem belangrijk genoeg vindt om naar hem te luisteren. 
Aandachtig naar de ander luisteren, kan zelfs in een onrustige omgeving rust teweegbrengen.
Het kan voor een onrustige ziel de deur openen naar vrede. 
Het kan de eerste stap zijn tot genezing van verwerping en minderwaardigheid. Daarom is het goed tijd vrij te maken om te luisteren. Trouwens, de persoon die aandachtig luistert, zal in veel gevallen in staat zijn een goed en eerlijk advies te geven, wanneer dat nodig is. 

Echtparendag 
Als het goed is, hebben wij de afgelopen week alle echtparen van de gemeente een uitnodiging voor onze echtparendag van zaterdag 9 juni gestuurd. Wij hopen een bijzondere dag voor de echtparen van de gemeente te organiseren en bieden een lunch aan. 
Wij beginnen om 10.00 uur en zullen om 12.00 uur samen lunchen.
De bijeenkomst en de lunch vinden plaats in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, dezelfde locatie van onze echtparenavond. U bent ook welkom als uw partner vanwege bijzondere omstandigheden er niet bij kan zijn. De kosten bedragen euro 7,50 per persoon.

Evangelisatie
Denk aan ons evangelisatiewerk. Op diverse plekken in Amsterdam wordt er geëvangeliseerd. Met name op de donderdag van 19.30 tot 21.00 uur wordt er geëvangeliseerd op het Centraal Station van Amsterdam.
Voor meer informatie over ons evangelisatiewerk, kunt u mailen naar br. Eric Nelson, e.nelson7@hotmail.com.

Kwartaaloverzichten
Afgelopen week hebben wij de kwartaaloverzichten inzake de giften en de tienden over het eerste kwartaal van 2018 verzonden naar de gelovigen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Programma april
20 april – 20.00 uur  – NextGen 
21 april – 10.00 uur  – Bijbelschool
21 april – 09.30 uur – Maranatha Basics
22 april – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 april – 13.00 uur – Gloria Lie Kwie Sjoe
22 april – 19.00 uur – Bevrijdingsdienst – Charles Lepelblad
25 april – 19.30 uur – Arno Boëtius
29 april – 10.00 uur – John Hofwijks
29 april – 13.00 uur – John Hofwijks

Programma mei 
02 mei – 19.30 uur – Lofprijsavond - Gerard Liesdek      
06 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
06 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
13 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
13 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
19 mei – 09.30 uur – Maranatha Basics
19 mei – 10.00 uur – Bijbelschool
20 mei – 10.00 uur – Pinksteren – S.L. Hofwijks
20 mei – 13.00 uur – Pinksteren – Christopher Alam
25 mei – 20.00 uur – NextGen
27 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
27 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Training 
Bureau Speelberg zal op 30 juni en 7 juli een training verzorgen over huiselijk geweld en seksueel misbruik. 
De volgende mensen mogen zich opgeven voor deze cursus:
Ouderlingen
Nazorgwerkers
Strijders van het strijdersteam
Kinder- en jeugdwerkers.
De volgende zaken komen aan de orde:
- Het signaleren van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling
- De rol van Veilig Thuis en politie
- Gesprekstechnieken 

Retraite
De jaarlijkse retraite van de broederraad vindt plaats van 3 tot 5 mei in Limburg. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl