NVP Nieuwsbrief 124  
Mei 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
De afgelopen maand stond in het teken van vrijhandelsverdragen.
Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne en het aanbieden van het coalitiemanifest tegen Transatlantic Trade and Investement Pact met de USA. Voor het verdrag met Canada (CETA), wat nog geratificeerd moet worden door de EU-lidstaten, zijn (met name op verzoek van Canada) afspraken gemaakt waardoor pluimveevlees en eieren geen onderdeel zijn van de handelsafspraken. Nederlandse pluimveehouders zullen daardoor van CETA geen tot weinig negatieve effecten op de Europese markt ondervinden. Met TTIP ligt dat geheel anders, maar CETA bewijst dat het goed mogelijk is om bepaalde producten of sectoren (zoals pluimveevlees en eieren) buiten zo'n verdrag te houden.
 
Het manifest van de gelegenheidscoalitie waar NVP aan deelneemt, kunt u downloaden op onze website www.NVPluimveehouders.nl.
 
De NVP blijft strijden voor een meer gelijk speelveld in plaats van politici hun gang te laten gaan onder het mom van vrije handel. Vrije handel, maar dan wel tegen gelijke standaarden! En anders geldt "wat niet in de EU mag worden geproduceerd, mag ook niet naar de EU worden geëxporteerd"!
 
 
NVP maakt zich grote zorgen over herkomstvermelding pluimveevlees op etiketten
Het Oekraïense bedrijf MHP gaat pluimveevlees naar Nederland exporteren. Dit pluimveevlees komt bij een vleesverwerker/uitsnijderij in Nederland terecht en wordt bewerkt/verwerkt, waarna het als Nederlandse kip op de markt komt. Dit pluimveevlees is afkomstig uit Oekraïne, waar EU-regels niet gelden. Waar antibioticaregistratie niet geborgd is en salmonellabesmettingen niet onder controle zijn. Het pluimveevlees wordt vervolgens verpakt onder het EG-stempel/etiket en op de Nederlandse en de Europese markt gebracht.
 
De Nederlandse pluimveehouderij zorgt voor steeds meer transparantie en borging in de voedselketen. De NVP vindt dat het land waar het dier geleefd heeft op de verpakking vermeld moet staan. Alleen op deze manier kan de (Nederlandse) consument zelf kiezen, welk product hij wil kopen. De NVP is van mening dat de consument moet weten waar het stukje vlees vandaan komt en waar het geleefd heeft. Er zijn in deze wereld grote (financiële) belangen, deze mogen niet ten koste gaan van voedselveiligheid en dierenwelzijn. De burgers accepteren dat niet meer.
 
NVP onderdeel coalitie tegen TTIP
De NVP maakt onderdeel uit van een gelegenheidscoalitie om TTIP te stoppen, of landbouw, veehouderij en voedsel uit deze sectoren hier buiten te laten. De coalitie bestaat uit: alle agrarische vakbonden, LTO Varkenshouderij, Milieudefensie, FNV Groen en Platform Aarde Boer en Consument.
 
Op 26 april heeft de NVP samen met haar gelegenheidscoalitiepartners het gezamenlijk opgestelde manifest aan Kamerleden aangeboden (op het plein voor de Tweede Kamer).
Partijen die het zelden tot nooit met elkaar eens zijn, trekken nu met elkaar op in belang van de Nederlandse boeren, dieren, werknemers in de agro sector en het milieu.
Op  diezelfde middag bespraken de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Ploumen onder andere de stand van zaken in de onderhandelingen over TTIP. Ook de afronding van het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, kwam aan de orde. Het debat met de minister diende ter voorbereiding van de Nederlandse inzet tijdens de Raad van Europese Handelsministers, die op 13 mei bijeenkomt in Brussel. Over CETA is al in de zomer van 2014 een akkoord bereikt. Sindsdien is de juridische dienst van de Europese Commissie bezig geweest met het finaliseren van de teksten.
 
In het Algemeen Overleg van de Raad voor Buitenlandse Zaken (AO RBZ/Handelsraad) op 28 april 2016 is, mede naar aanleiding van het 'Houd de Boerderij TTIP-vrij'-manifest, inhoudelijk stevig gedebatteerd over CETA en TTIP. 
Schrijnend duidelijk werd dat ministers en de staatssecretaris aangeven met de sector te hebben gesproken en dat de sector voor TTIP is. De agribusiness (multinationals in de food industrie) hebben wat te winnen bij TTIP, maar de boeren(gezinnen) zijn de grote verliezers. Dat blijkt uit diverse onderzoeken en analyses van eerder gesloten vrijhandelsakkoorden.
Omdat de bewindslieden hadden geconcludeerd dat “de sector” voor TTIP is, negeerden zij hiermee de standpunten van agrarische vakbonden. De NVP heeft niet stil gezeten: in een brief aan de Kamerleden van de vaste Commissie van Landbouw vragen we aandacht voor onze mening en zorgen inzake TTIP, alsook de te vrijblijvende etiketteringsvoorschriften (zie vorig item in deze nieuwsbrief). De brief kunt u nalezen via deze link: http://www.nvpluimveehouders.nl/uploads/files/2016-05-09%20Brief%20Vaste%20Cie.%20Landbouw%20-%20situatie%20NL%20pluimveehouderij.pdf
 
Namens de coalitie is een delegatie (waaronder Hennie de Haan) op 11 mei in gesprek geweest met Marten van den Berg, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, om het manifest inhoudelijk toe te lichten. De strekking en inhoud van de gesprekspunten kan minister Ploumen daardoor vrijdag 13 mei nog meenemen naar de bijeenkomst in Brussel. 
De coalitie zal diverse knelpunten schriftelijk uitwerken en aandragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna verder zal worden gesproken (door het ministerie en de coalitiepartners).  
 
 
Zelfcontroleprogramma in de Pluimvee-vleessector
Pluimveehouders kunnen zich nu aanmelden voor een zelfcontroleprogramma antibiotica. Vanaf 1 mei wordt er in IKB Kip op gecontroleerd of de pluimveehouder zich daadwerkelijk aangemeld heeft bij een zelfcontroleprogramma. AVINED heeft zo'n programma gemaakt. Door u daar aan te melden voldoet u aan uw verplichting.
 
Waarom zelfcontrole?
Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). De NVWA gaat binnenkort hierop controleren en handhavend optreden. De NVWA kan een bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven die niet deelnemen aan een zelfcontroleprogramma.
 
In de legsector wordt deze verplichting al jarenlang uitgevoerd. Juist omdat de zelfcontrole wettelijk verplicht is, is het ook opgenomen in IKB Kip en verplicht per 1 mei 2016.
 
Kosten
De kosten bedragen € 205 per kipnummer. Als IKB-deelnemer betaalt u € 115.
 
Voor meer informatie en aanmelden: https://www.avined.nl/node/193
 
 
Onbehandelde snavels
Er komen bij de NVP steeds meer pluimveehouders die zich zorgen maken over het niet meer behandelen van snavels bij legkippen. De eierhandel zet er steeds meer druk op om onbehandelde hennen op te gaan zetten. Daar wordt nu een meerprijs voor betaald bovenop de afgesproken prijs. Als NVP vinden wij dit de enige juiste weg, dat als de consument dit wil hij ook bereid is om de meerkosten (hogere uitval, hoger voerverbruik en het risico dat kippen minder presteren) te betalen.

In december 2015 heeft het Verenigd Koninkrijk besloten dat het verbod op snavelbehandeling niet doorgaat. Een grote groep vanuit de pluimveehouders, eierhandel en -verwerking, dierenwelzijnsorganisaties, onderzoekers, retail/supermarkten en ministerie van landbouw zijn samen, wetenschappelijk onderbouwd, tot die conclusie gekomen. Daar is gebleken dat het houden van onbehandelde leghennen, op praktijkbedrijven, een groter risico vormt voor hun welzijn dan de infrarood snavelbehandeling zelf. Het besluit is genomen op basis van een breed gedragen rapport.
 
 
Wist je dat/vind je ook dat:
 • u eenvoudig een salmonella voermonster kunt nemen? Door een stukje van 10 x 10 cm uit een wegwerpstofzak te knippen en dit te bewaren in de koelkast in een afgesloten doosje (broodtrommel). Een vleeskuikenhouder met een positief koppel kan dan achteraf de voermonsters insturen voor onderzoek.
 • bij negatief afgeleverde koppels de monsters niet worden onderzocht?
 • de vleeskuikenhouder de volgende ronde opnieuw begint met bewaren?
 • elke pluimveehouder die ingangscontrole belangrijk vindt, voermonster kan nemen en onderzoeken?
 • daarvoor elke 6-8 weken een nieuw doosje nemen, voldoende is?
 • u de werkwijze het beste kunt melden aan uw voerleverancier?
 • de voerleverancier dan meteen weet dat u zeer kritisch bent op aangeleverd voer?
 • voermonsters standaard bij alle pluimveehouders gedaan kunnen worden?
 • monsters nemen van containers en kratten steeds belangrijker wordt?
 • m.n. Salmonella Infantis en Salmonella Java vaker voorkomen?
 • pluimvee-service-bedrijven schoon moeten komen en gaan?
 • hygiëne meer is dan een hygiëne-scan invullen?
 • hygiëne elke keer opnieuw/ieder moment op orde moet zijn?
 
Met vriendelijke groet,
 
Dagelijks Bestuur NVP
Hennie de Haan (voorzitter), Iris Odink (penningmeester) en Jan Brok (secretaris)
 
 
Vragen, suggesties of opmerkingen? 
Laat het ons weten, want de NVP werkt
voor en door pluimveehouders!
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg 1 van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.  
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP leden, donaties, en sponsor- en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen: V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel: Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren - Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig: Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Isidorus te Weert - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg -PRECIA Molen te Breda