augustus 2023  
 
 
Beste relatie,
 
 
 
30 augustus tekenen greendeal én einde zomerborrel
Save the date voor het ondertekenen van de greendeal
 
Dinsdag heeft het college van B&W een positief besluit genomen over de greendeal van OVHZW en de gemeente. Vijf jaar lang gaan de ondernemersvereniging en de gemeente zich samen inzetten voor de verduurzaming van de bedrijvenparken in Zuidwest.
 
Woensdag 30 augustus zal de greendeal officieel ondertekend worden door wethouder Klimaat en Energie Bart Heller, en voorzitter van de ondernemersvereniging Bas Brüll.
 
Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd dit feestelijke moment bij te wonen en samen het glas te heffen op een duurzame toekomst van de Bedrijvenparken Hilversum Zuidwest.
 
Plaats en tijd: Tomingroep, Franciscusweg 12, Hilversum. 
Inloop vanaf 16.00 uur. 
Programma start 16.30 uur.
Einde 18.00 uur
 
Wij zien uit naar uw komst!
Bart Heller en Bas Brüll
 
 
 
 
Waar gaat de greendeal over?
De doelen waaraan binnen de greendeal gewerkt wordt, gaan over klimaat, energie, biodiversiteit en circulariteit.
De ondernemersvereniging neemt de regie op zich om spelers in Zuidwest te verbinden, zelf initiatieven te nemen en het overzicht te houden over wat er verder allemaal aan initiatieven genomen wordt. De gemeente zorgt vijf jaar lang voor een basisfinanciering. Samen gaan gemeente en OVHZW zich inzetten om voor specifieke projecten en investeringen aanvullende financiering bij bijvoorbeeld provincie of rijk te vinden.
Lees verder op onze website www.ovhilversumzuidwest.nl/greendeal
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren