Sports Media's Newsflash
05 oktober 2015 # 7

Dans in beeld...

 


Loopuithouding voor schoolgaande jeugd

Ondanks de vele voordelen is het moeilijk om leerlingen ‘graag’ te leren lopen. Via dit ‘graag lopen’ willen we de loopuithouding van de schoolgaande jeugd verbeteren. Een goed algemeen uithoudingsvermogen is immers van het uiterste belang voor een goede gezondheid en de fitheid van kinderen en jongeren.

Daarom willen we oefenvormen aanreiken die langdurig het aërobe energieleveringssysteem aanspreken. Dit kan door leerlingen op een speelse, attractieve manier afstanden te laten lopen op een gematigdtempo ( naar een doel lopen, opdrachten onderweg uitvoeren, ...). De leerlingen zijn dan niet bezig met de inspanning maar wel met de opdrachten en het spel.

Raadpleeg de brochure


Werken aan kwaliteit Bewegen en Sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Een onderzoek naar de actuele situatie van bewegen en sport
afstudeeronderzoek van Linda Duteweerd, Universiteit Twente - 2012

Hoe kunnen docenten bewegen en sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ( 12 jaar – 14 jaar ) ondersteund worden in hun werk bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs?

Download het onderzoek


Een persoonlijk initiatief

Dit initiatief staat volledig los van de activiteiten van Sports Media

Als ex-leraar wil ik mij specifiek richten tot de Belgische leerkrachten en hen vrijblijvend uitnodigen om anoniem deel te nemen aan een zeer korte bevraging .

Korte toelichting:

Welbevinden” en “welzijn” zijn sterk afhankelijk van het management van de schoolleiding. In het huidig systeem bepaalt het schoolbestuur de functiebeschrijving voor de directies en het is hetzelfde schoolbestuur dat evalueert d.w.z. dat in principe de wetgevende macht en uitvoerende macht bij dezelfde mensen berusten, nl. het schoolbestuur. Dit kan niet!

Meer uitleg: klik hier

Om deel te nemen aan de online, anonieme bevraging: klik hier

Met dank voor uw deelname

Guy Van Damme
Ex-leraar L.O.