Nieuwsbrief NVHVV
Maart 2015

   
Oproep collectanten voor de Hartstichting  
De Hartstichting heeft collectanten nodig voor de collecteweek van 5 t/m 11 april 2015. Door 2 uur te collecteren, wordt geld opgehaald voor de Hartstichting. Met dat geld wordt onderzoek naar hart- en vaatziekten gedaan. En daarmee helpen we hart- en vaatpatiënten. Geef u nu op als collectant. Meer informatie is te vinden op de website van de Hartstichting.

Abstracts CarVasZ - 20 november 2015
Heeft u een onderzoek of project uitgevoerd en wilt u dit delen met collega's, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek u uit een abstract in te sturen voor een presentatie van tien minuten tijdens het Carvasz-congres.
Abstracts kunnen worden ingediend tot 6 september a.s. Klik hier voor de richtlijnen voor het indienen van het abstract en de beoordelingscriteria. Een geaccepteerd abstract geeft de eerste auteur recht op 50% reductie van de entreeprijs.

Venticare 2015
Het definitieve programma van Venticare, dat gehouden wordt op 4 en 5 juni 2015, staat online, klik hier om het te bekijken en om u in te schrijven. Let op: tot 17 april a.s. geldt een gereduceerd tarief.

Continuing Nursing Education 2015
Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de "continuing nursing education". De CNE's worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen. De kosten voor deelname aan een programma bedragen voor NVHVV-leden slechts € 58,-. Niet-leden betalen € 117,-, waarmee ze een eenjarig lidmaatschap van de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de CNE's op 24 maart en 21 april.  
De inschrijving voor de CNE's op 15 september a.s. (Vasculaire Zorg en Gender) is opengesteld.
Klik hier voor de programma's.
 
24 maart 2015
CNE Vasculaire Zorg
“Trombose, een bloedstollend probleem”
Inschrijven
24 maart 2015
CNE Thoraxchirurgie
“Met het hart op de goede plaats”
Inschrijven
21 april 2015
CNE Hartfalen en CNE Hartrevalidatie
“Het falende hart in beweging”
Inschrijven
15 september
CNE Vasculaire Zorg
“CVRM, de juiste zorg op de juiste plaats”
Inschrijven
15 september
CNE Gender
“Gender maakt het verschil”
Inschrijven
 

CAO Ziekenhuizen
NU’91, de vakbonden en werkgevers in de ziekenhuizen (verenigd in de NVZ) hebben 4 maart een akkoord gesloten voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen vanwege het feit dat er 190.000 medewerkers in de ziekenhuizen werken, maar ook omdat de werk- vloer onder druk staat door de veranderingen in de zorg. De verpleegkundigen kunnen zich gesteund zien door een cao met een loonsverhoging, goede afspraken over de onregelmatigheidstoeslag en recht op scholing. Klik hier voor de brief CAO Ziekenhuizen en het Onderhandelaarsakkoord CAO Ziekenhuizen.
 

Vacatures bestuur NVHVV
Op onze website treft u onze vacatures aan. We zijn op zoek naar een vice-voorzitter, een penningmeester en een (duo)voorzitter werkgroep Congressen.  Klik hier voor meer informatie.
 

Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden
Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die bij de uitoefening van het beroep gehanteerd dienen te worden. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat wordt gedaan en nagelaten tegenover cliënten, collega’s en anderen. Een beroepscode is een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep. De beroepsgroep legt zichzelf regels op die als uitgangspunt dienen voor de groep zelf, maar ook cliënten kunnen zich hierop beroepen. Klik hier om de Beroepscode in te zien en/of te downloaden.
 

U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN WWW.NVHVV.NL