Beste

Volgens de Britse reisgids Condé Nast Traveler hoort Brugge bij de 25 beste bestemmingen ter wereld. Ik weet niet of dit door het Venetië look-alike decor komt of door het Brugse Zot-bier dat ondergronds stroomt maar… geef toe: onze omwaterde stad is in. Zwarte Zwanen komen maar al te graag naar onze stad en ook Sinterklaas voer recent nog met z’n Zwarte Pieten onze stad binnen. Speciaal voor deze dag werd de familiehappening samen met de Gezinsbond in een nieuw kleedje gestopt.

Brugge is niet alleen te water leuk om te bezoeken, ook te land proberen we je vlotter de stad door te loodsen. Mobiliteitsknopen willen we ontwarren, en zwarte Kruispunten proberen we aan te pakken. Verkeersveiligheid primeert. Om de harmonie tussen groen en beton te behouden zijn er de ‘Ruimtelijke Uitvoeringsplannen’. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, ook voor afgestudeerde kotstudenten, wordt concreet gemaakt.

Hopelijk kun je smullen van al dat zoets en anders kun je van mij nog een gratis magazine: "Het Lekkere Westen" bekomen met een keur aan adresjes in de regio om de innerlijke mens te verwennen. Smakelijk!

Groeten,

Een nieuwe adem voor Sint-Michiels en Dudzele

Enige tijd geleden besloot ik om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ op te maken. Meer info... In een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) legt de stad de richtlijnen vast waaraan een project moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op het vlak van ruimtelijke ordening. Met het plan wil ik de verkeersdruk verder verminderen en zo Sint-Michiels verder aantrekkelijker maken om er te komen wonen. Ook werd het RUP 'Buffer Dudzele' voorgesteld. Bedoeling is om een aantrekkelijke afscherming met de haven en de A11 te voorzien. Momenteel wordt de noordelijke buffering uitgewerkt onder de noemer Cathemgoed. Meer info...

Beeld: Een bufferzone te Dudzele moet de leefkwaliteit verbeteren.

1700 jongeren op Dag van de jeugdbeweging

Het Brugse jeugdwerk troepte op de Dag van de Jeugdbeweging samen op ’t Zand. 1700 jongeren gingen uit de bol op een Studio Brussel-feestje dat live op antenne ging. Tijdens een gratis ontbijt werden ze opgezweept door Siska Schoeters. Ook ik ontkwam niet aan een spervuur van vragen. Het Nederlandse Dotan trakteerde hen daarna nog op een mini-concert.

Klik hier om mijn Studio Brussel-interview te horen.

Foto: Dotan trakteerde de jeugdbewegingen op een gratis miniconcert

Brugse Tot

Brugge heeft naast de Reitjes en de kanalen voortaan ook een ondergrondse stroom met bier! Op de huidige site van de brouwerij, De Halve Maan wordt al meer dan 5 eeuwen gebrouwd. Om de werking nog rendabeler te maken en de verkeersoverlast te vermijden gaat de brouwerij een ondergrondse bierleiding aanleggen. Zaakvoerder Xavier Vanneste: Zesduizend liter bier wordt in 10 minuten over 3 kilometer naar de bottelarij in het Waggelwater gepompt. Dit bleek zelfs ‘breaking news’ op CNN. Helaas kunnen er geen kraantjes in uw tuin worden geïnstalleerd Knipogen. Als dat geen Brugsche Tot of Zot verdient?

Foto: Brugse Zot stroomt binnenkort ondergronds

Brugge krijgt evenementenplein

Het Kanaaleiland krijgt een nieuwe invulling. Bij het onderzoeken van de site bleek duidelijk dat het wenselijk is dat beide zijden van de Bargeweg met elkaar verbonden worden, dit om meer eenheid en relaties binnen de site te creëren. Verkeersremmers, groenaanplantingen zullen de nieuwe te bouwen Cactuszaal omzomen.
Foto: Kanaaleiland wordt evenementenplein

Vlot verkeer: Brugge doet het weer

Na een lang onderzoek gaven we positief advies voor de werken aan het kruispunt N31 (Expressweg) – N351 Bevrijdingslaan. Het is het sluitstuk om alle kruispunten op de N31 in de doortocht van Brugge ongelijkgronds aan te leggen, zowel in het kader van de omvorming van de N31 tot primaire weg als in het kader van het wegwerken van alle zwarte kruispunten in Vlaanderen. De N31 is de verbindingsweg tussen de haven van Zeebrugge en de autosnelwegen E40 en E403.Beeld: Richting Brugge uit Zeebrugge naar E40


Leegstand langs de Krakele aangepakt

Ik gaf een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe toonzaal voor Dovy Keukens. Een mooie invulling voor de leegstand van De Krakele, dat dreigde te verkommeren. De nieuwe parking aan de achterzijde zal via de Krakeleweg toegankelijk zijn. Daardoor kunnen de bestaande op- en afritten langs de Sint-Pieterskaai gesupprimeerd worden en zal de verkeersveiligheid sterk verbeteren.

Beeld: Ook in Brugge keukens “alsof ze voor hemzelf zijn”

 

Een update voor OLVA Steenbrugge

Ik gaf groen licht voor de gedeeltelijke afbraak, uitbreiding en nieuwbouw van het schoolgebouw OLVA Steenbrugge aan de Baron Ruzettelaan. De kleuterklassen verdubbelen in omvang en krijgen een tussenverdieping. De speelplaats wordt gedeeltelijk overdekt. Leerkrachten, kinderen en bezoekers krijgen extra fietsberging. Kortom: een school die up-to-date is.Beeld: OLVA Steenbrugge krijgt een update

 

De boer op in de provincie

De Provincie West-Vlaanderen is bezig met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Vakantiewoningen die gelegen zijn in agrarisch gebied en niet verbonden zijn aan een woning of een landbouwbedrijf kunnen tot op heden niet vergund worden. De Provincie vindt het onlogisch dat dergelijke woningen zich niet in regel kunnen stellen met het logiesdecreet. Ik stelde dit voor in de gemeenteraad en adviseerde dit gunstig.Foto: Vrijstaande vakantiewoningen in agrarisch gebied binnenkort vergunbaar?

 

Stop aan de ontgroening!

Zopas lieten we een nieuw kamerreglement opmaken. Bedoeling is om een kwalitatief aanbod van studentenkamers te kunnen garanderen zodat de levenskwaliteit, comfort en veiligheid van de bewoners blijft gewaarborgd maar ook de rust naar de omgeving wordt gevrijwaard. We stuurden ons Brugs beleid rond studentenhuisvesting bij. Voortaan kunnen ook andere studenten (zoals tweedekansonderwijs of leerlingen van het 7de specialisatiejaar) in onze stad op kot. Pas afgestudeerden mogen nog 3 jaar na afstuderen op hun kot blijven wonen. Lees meer... En... met het vernieuwd 'Brugge Leeft jongerenpas' is het ook leuk vertoeven buiten 't kot. Kortingen en voordelen in meer dan 50 deelnemende handelszaken. Meer info...Foto: Brugge roept de Brugse ontgroening een halt toe.

Nieuwe verkaveling te Zwankendamme
100 % speelvriendelijk


Beloften uit het bestuursakkoord krijgen ook in Zwankendamme concreet vorm. In de Gaarlemstraat verkavelen we een terrein waarop 41 eensgezinswoningen
kunnen worden gebouwd. Jonge gezinnen met kinderen zullen er een ruim aanbod vinden van woningen met een tuintje en voldoende parkeerplaats. De aanleg van de straat wordt ook speelvriendelijk.Foto: Gaarlemstraat krijgt gezinsvriendelijke verkaveling

Assebroekse Meersen krijgt verdere invulling

De Assebroekse Meersen wordt in het kader van het landinrichtingsproject ‘Groene fietsgordel Brugge’ verder uitgewerkt. De stedenbouwkundige aanvraag omvat heel wat ingrepen waarvan de meest opvallende de omvorming van een bunker tot vleermuizenbedrijf en een nieuwe picknickplaats. Bij de werken pleitte ik voor permanente doorgang van de fietsers. “Dat er serieus geïnvesteerd wordt in deze groene long van Assebroek stemt OKRA Sint-Katarina alvast gelukkig. "We fietsen we er graag door. Nu zullen we er zelfs eventjes kunnen uitrusten aan de fietsstalling en picknicktafels.”

Foto: Assebroekse Meersen wordt verder opgewaardeerdBrugge investeert in vrije tijd & creativiteit

Oranje breidt jeugdlokalen aan de Paul Gilsonstraat op Sint-Baafs uit (46.150 euro subsidie). Coder Dojo, een nieuwe vereniging met internationale roots laat kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar websites bouwen, apps creëren en leert hen programmeren (750 euro subsidie). Op de hoek van Fort Lapin komt muziekschool Metronoom. Kunst & Al kreeg een toelage van 3.000 euro om kunstenaars samen te brengen en een expositieruimte aan te bieden. Sub Salute XXL organiseerde een drum&bass-festival met (inter)nationale deejays. Ook werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren genieten onze steun. Met 't Salon die haar werking organiseert in een boot sloten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst .

Foto: Coder Dojo, roots in Ierland en nu vertakking in Brugge

Politieagenten aan hun lot overgelaten tijdens betoging?

Vooreest: alle respect voor de vreedzame betogers. De vraag of Brussels burgemeester Mayeur (PS) tijdens de nationale betoging op 6 november z’n politiekorps aan hun lot overliet liet ook mij niet onberoerd. Ik kreeg van de minister meer info over het veiligheidsplan dat nog beter kon. In de aanloop van de recente regionale stakingsacties vroeg ik om niet alle accenten op Antwerpen te leggen maar ook om oog te hebben voor de andere provincies. Ook de mist rond de risicoanalyse wil ik opgeklaard zien.

Foto: 871 politieagenten, 1 helikopter, 5 sproeiwagens en 6 secties cavalerie werden tijdens de betoging op 6 november ingezet.

Beleidsverklaringen Binnenlandse Zaken & Sociale Zaken

Ministers Jambon en De Block stelden hun beleid voor. De minister van Sociale Zaken wil sociale rechten automatisch toekennen. Ik bevroeg haar over de praktische organisatie hiervan. Ook wou ik duidelijkheid omtrent arbeidsongeschiktheid. Sociaal overleg is hierbij een must. Meer info... In de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken wou ik o.a. duidelijkheid over de brandweerhervorming, de inzet van privé-veiligheidsfirma's en de camarawetgeving. Meer info...Foto: Sociaal en binnenlands beleid, enkel in nauw sociaal overleg


Doe mee! Iedereen parlementair!

Op de vraag naar het nut van postpunten bleek dat een meerderheid gewonnen is voor het voorstel. Ik heb nogmaals aangedrongen op een antwoord en blijf het opvolgen. Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag omtrent een betaalbare gezondheidszorg.Vraag & Antwoord

Ik verstuurde diverse schriftelijke parlementaire vragen naar ministers. Van zodra er meer nieuws is koppel ik deze info naar u terug. Een totaaloverzicht vindt u hier.

Ook was ik mede-ondertekenaar van enkele wetsvoorstellen. Een totaaloverzicht vindt u hier.

 

 

Schepen stad Brugge
Oostmeers 17, 8000 Brugge
tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
- www.frankydemon.be

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
- www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdagmorgen op afspraak