Infoavond drugpreventie, 4e Jaar
Geachte ouders
 
Eén op de vijf jongeren experimenteert vandaag met illegale drugs. Enkele leerlingen van ons vierde jaar worden gevolgd in verband met druggebruik. Meer dan de helft komt wel eens op een plaats waar drugs gebruikt worden..  De kans dat uw kinderen hiermee vroeg of laat geconfronteerd worden, is dus zeer reëel.
Graag nodigen wij u op donderdag 23 januari uit op een ouderinfoavond met als thema ‘Drugstories voor ouders’.
 
Alphonse van de organisatie Drugstories is zowel ervaringsdeskundige, leraar, als (ex)directeur van De Sleutel. Hij zorgt voor een interactieve presentatie met film, foto’s en verhalen.
‘Drugstories voor ouders’ geeft een antwoord op volgende vragen:
 • Welke drugs gebruiken jongeren?
 • Waarom gebruiken sommigen wel/niet?
 • Hoe kan u druggebruik herkennen?
 • Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk?
 • Hoe snel ben je verslaafd?
 • Hoe voelt het om een joint te roken?
 • Hoe reageert u best mocht het toch zo ver komen?
 • Hoe pak je een gesprek over drugs aan?
 • Hoe kan u als ouder zelf aan drugpreventie doen?
  Praktisch
 • Donderdag 23 januari 2020, van 20 uur tot ongeveer 22 uur
 • Voor ouders van leerlingen van het vierde jaar
 • Zaal 6, ingang aan de Parijsstraat, ter hoogte van de Minderbroederstraat
 • De parking aan het Damiaanplein zal open zijn. Daar kan u uw fiets parkeren. En als het moet ook uw auto.
 • Gelieve via deze link uw komst te bevestigen. Graag ten laatste op woensdag 22 januari.
Overtuigd van het nut van deze avond, bevelen wij u deze infoavond sterk aan.
 
Met vriendelijke groeten
 
De klasleraars
De graadcoördinator
De directie
 
P.S.
Uiteraard werken we ook met de leerlingen aan drugpreventie. We doen dit in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen “sociale vaardigheden”.
 • Elke klas krijgt twee lesuren een spreker van de organisatie Drugstories op bezoek.
We zetten de leerlingen verder aan het denken: hoe omgaan met drugs? Wat als een vriend gebruikt? Wanneer wordt het gebruik van zowel legale als illegale drugs problematisch? In verschillende vakken zal teruggekomen worden of dieper ingegaan worden op deze problematiek.
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be