Nyhetsbrev #1 2019
 
"Vid tretton års ålder så visste jag att jag ville bli filmregissör. Och jag kan med säkerhet säga att jag inte hade stått här idag, med två långfilmer och en guldbagge i bagaget, om det inte vore för en statlig konstnärlig högskola och landstingsfinansierade stödprojekt för just ungdomar och kvinnor. Att ta saker för givet är något av det värsta en generation kan göra mot sig själv."
 
Sällan har så meningsfulla ord uttalats vid en guldbaggegala som av Rojda Sekersöz, mottagare av 2018 års guldbagge för årets nykomling och påannonsör av årets pris i samma kategori.
 
För inte bara är det klimatförändringarnas hot av hela vår existens. Dessutom skakar demokratin i land efter land, högerpopulism och nationalism breder ut sig – långt borta och nära - och i Sverige vittnar en hotad kulturskola och indragna vitala stöd till den fria scenkonsten i landets tredje största stad om kulturens bräckliga ställning.
 
Ännu så länge lever vi i ett av de friaste, rikaste länderna i världen. Det finns offentliga medel för konst; lärare kan ta med sina elever till teatrar, muséer, konserthus. En trettonårig flicka kan oavsett bakgrund genomföra sin dröm, utbilda sig och bli filmregissör. Och hon får göra filmer om vad hon vill.
 
Men vi är blåögda om vi tror att allt det där är oss en gång för alla givet. Välstånd, välfärd, demokrati, rättsstat, fri press och kultur, strävan efter allas lika rätt. Allt kan tas ifrån oss.
 
I sitt guldbaggetal fortsatte Rojda: "Att inte känna värdslig ångest och skam, det är farligt. Men där kan ju vi som jobbar med att berätta berättelser hjälpa till. Vi kan få en publik att bli arga, gråta, ställa sig upp, känna skuld och skam, glädje men framför allt hopp."
 
2018 blev ett på många vis tungt år. Nu har nyss ett nytt år börjat. Kanske är det naivt men lite känns det som att vi tillsammans nu får en ny chans, att sätta fart, att satsa, tro och handla.
 
Och den som kanske inte tillhör just Rojdas generation, och heller inte den skolstrejkande Gretas, men som lever i samma tid och verklighet, har bara att följa efter och solidarisera sig med dem och deras framtid: Säga ifrån, ställa krav på makthavare, slåss för kulturskolan, strejka för klimatet, formulera berättelser som tar skruv och gör världen lite bättre och större.
 
-------
 
För Barnteaterakademins del präglas till en början året av våra grovmanusprojekt. De tre vinnande bidragen i vår dramatikertävling Ny text för de yngsta, är just nu under utveckling: Dramatikerna skriver, dramaturgerna coachar och tre konstnärliga team läser och workshoppar. Och tre helt olika och egna texter växer fram.
 
Den 29 april blir det offentlig presentation av texterna. Som vanligt med reading och samtal – och soppa! Boka in redan nu i din kalender. Exakt tid är ännu inte satt, men räkna med från kl 17 (inklusive soppa).
Vi ska också medverka på Scenkonstbiennalen i Sundsvall, med en pitch och presentation av de tre texterna och deras dramatiker.

Ett annat fokus blir barnkonventionen som 2020 blir svensk lag. Vad innebär det på kulturens område? Vad säger konventionen om kultur och hur ska det tolkas och omsättas? Hur kontrollera att lagen efterföljs? Vilken blir skillnaden för barnen och vad kommer krävas av myndigheter och olika verksamheter? Dessa och några frågor till kommer vi i någon form belysa under året. Arbetet har just inletts, så vi får berätta mer längre fram!
 
I övrigt tror jag att vi i BtA:s styrgrupp kommer tala mycket om (scen)konstens plats i samhället och människors liv: Vilket utrymme har vi som utövare? Vilken roll tillskrivs vi? Vilken roll vill vi ha? Konsten ska vara fri, säger vi, men vad menar vi med det? Hur ser villkoren ut för dem som skapar scenkonst för barn och unga? Är kulturen idag på allvar hotad? Vad kan göras för att stärka den? Vad gör scenkonsten i en tid då marken bävar under fötterna?
 
God fortsättning på 2019!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Hagateatern, scenograf o kostymdesigner
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare o konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros


 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 
100 sätt att laga barn
En receptsamling om livets början. Om celldelning och livets slumpgenerator. Om stjärnfamiljer, kärnfamiljer och självstående föräldraskap. Och om hur barnet skapas redan i fantasin och hur sedan relationer, förväntningar och situationer formar och fostrar. Om alla möjligheter och några till att göra ett barn. I ett möte mellan dans och teater där en konditor, en kock, en bambatant och en slaktare tar sig an välkända, ökända och okända skildringar om vår stora skapelseberättelse. 
Målgrupp: Åk 4-6
Premiär: 8 feb, Regionteater Väst i Uddevalla
Läs mer här
 
 
Dilemma
Det är valår i år. Igen. Eller ska vi säga valdag? Valminut? Vilken tröja ska du ta på dig? Vilken sida ska du läsa i tidningen? Hur vi väljer påverkar också vår omgivning. Likt en fjärils vingslag som sägs kunna orsaka en orkan på andra sidan jorden - vad vet vi om vilken verkan våra val och handlingar får för andra? En klassrumsföreställning där publiken styr över vilken riktning berättelsen tar, hur den utvecklas och slutar. Med ett alldeles demokratiskt och anonymt röstningssystem avgörs varje vägval.
Målgrupp: Åk 7-9
Premiär: 8 feb
 
 
Hierarchy of needs
Ett musikaliskt, visuellt och koreografiskt scenkonstverk format av stämningar, känslor och konflikter i vårt allas gemensamma ”nu”.
Vad har hänt och vad kommer att hända? Vem är levande, vem är död? Är nuvarande och förfluten tid alltid närvarande i kommande tid? Vilka av en människas behov är egentligen relativa och vilka är universella?
Hierarchy of needs är Backa Teaters bidrag till det europeiska projektet ”Atlas of Transitions – New geographies for a cross-cultural Europe”.
Målgrupp: Från 14 år
Premiär: 1 mar 2019, Backa Teater
 
 
Folk och kultur
En mötesplats för diskussion och nytänkande, som genomförs för andra året och som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. 
På programmet: Samtal, debatter, seminarier, scenkonst m.m.
6-9 feb, Eskilstuna
 
 
Centrum för barnkulturforsknings
Barnkultursymposium 2019:
Djur, natur och sopretur – perspektiv på barnkulturen i antropocen
Sedan urminnes tider har djuren varit ett självklart inslag i estetiska uttryck för barn, och nästan lika länge har naturen stått som symbol för den goda barndomen. Men på sistone har någonting hänt. Visst förknippas djur och natur fortfarande med glädje – men också med död och förödelse i spåren av människans framfart på jorden. Vår tids barnkultur genomsyras av såväl naturromantik som miljökollaps, lantidyll som konsumtionskritik, gulliga djurungar som utrotningshot. Om detta och mycket mer handlar CBK:s högaktuella barnkultursymposium 2019. 
13-15 mars, Stockholms universitet, Frescati
 
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: