Nieuwsbrief mei 2014

 

Beste lezer,

In het kader van de voorbereidingen voor Wereldmissiemaand was ik onlangs te gast bij onze Belgische Missio-collega's in Brussel. Ook zij besteden dit jaar in oktober speciale aandacht aan Myanmar. Drie Birmese theologiestudenten van de universiteit van Leuven hielden een boeiende presentatie. Een halve eeuw (vanaf 1962) is het land afgesloten geweest van de buitenwereld. Dat had bijvoorbeeld tot gevolg dat het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) min of meer voorbij gegaan is aan de Katholieke Kerk in Myanmar. Zeker tot voor enkele jaren werden de theologische ontwikkelingen van de laatste 50 jaar niet onderwezen op het seminarie. 
 
In deze nieuwsbrief komt de aartsbisschop van Yangon aan het woord over een wetsvoorstel over de godsdienstvrijheid dat binnenkort besproken wordt in Myanmar. Verder in deze nieuwsbrief een kort verslag van een Europese bijeenkomst over kinderen en missie. Tot slot attenderen wij u graag op roepingenzondag, waarbij wij uw steun vragen voor priesterstudenten in Afrika en Azië.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Het geloof van het kind
Hoe gemakkelijk zeggen we niet: "Kinderen zijn de toekomst van de kerk"? Maar hoe zit het dan met het heden van de kerk? Op de Europese Conferentie voor het Kindermissiewerk pleitte prof. dr. Annemie Dillen ervoor het kind serieus te nemen als persoon in het nu.
 

Godsdienstvrijheid in Myanmar
In mei wordt in het parlement van Myanmar (Birma) een voorstel tot een nieuwe wet op de godsdienstvrijheid besproken. Aartsbisschop Charles Maung Bo van Yangon is het niet eens met het wetsvoorstel en vraagt de staat "zich niet te bemoeien met het recht van een individu zijn eigen godsdienst te kiezen."
 

Roepingenzondag wereldwijd
Arockia Kennedy is derdejaars theologiestudent aan het St. Albert's College in Ranchi in het noorden van India. Dit grootseminarie, dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, is het opleidingscentrum voor toekomstige priesters voor de hele regio.