eNews | 4 mei 2018 | week 19
DEZE WEEK
• Maranatha Radio
• Vrouwen
• Senioren
• Vastendag
• Kinderkamp
• Vakantie
• Agenda Almere
• Agenda mei 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 19
6 mei t/m 13 mei 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 
 
WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen Closer
 
ZATERDAG
12.00 uur  Vastendag
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
DE STRIJD IN ONZE GEDACHTEN
 
Een van de grootste problemen, waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de mens via zijn gedachten. Hij weet heel goed dat, als hij erin slaagt het denken van de mens te beheersen, hij hem ook tot opstand en ongehoorzaamheid kan brengen. 
 
Het denken van de onbekeerde mens kan gemakkelijk beheerst worden door onreinheid en verkeerde zaken, omdat hij er niet altijd bij stilstaat hoe schadelijk bepaalde invloeden op zijn leven kunnen zijn. Hij laat zich door allerlei nieuwe ontwikkelingen van deze tijd voortdrijven, zoals pornografische lectuur, internet, televisieprogramma's, sommige tijdschriften, etc., zonder daar het gevaar van in te zien. 
 
Voor kinderen Gods ligt dat geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen en weten heel goed dat we door Hem geroepen zijn een geheiligd leven te leiden. Wij mogen niets van doen hebben met een denken, dat vervuild is door de ongerechtigheden van deze wereld. De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 12:2: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene". Ons denken mag niet zijn zoals die van de onbekeerde en goddeloze mens, maar moet vernieuwd worden naar het Woord van God. Wij kunnen niet volstaan met te bidden: "Here, houdt mijn gedachten rein". Wij moeten zelf de nodige acties ondernemen om onze gedachten rein te houden. Het is een leugen van de tegenstander te beweren dat we onze gedachten niet onder controle kunnen hebben. We moeten ons er terdege van bewust zijn, dat de Here Jezus de zonde overwonnen heeft en dat wij in Hem meer dan overwinnaars zijn. In Romeinen 6:12,13 staat geschreven: "Laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen... Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren..."
 
Welke acties kunnen we zoal ondernemen? In de eerste plaats belijden en geloven dat we vrij zijn gekocht door het bloed van onze dierbare Here Jezus Christus. Het offer dat Hij bracht, was voldoende om het zondeprobleem van de mens op te lossen. We zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Ons denken is gereinigd. Waar wij voor moeten zorgen, is dat onze relatie met de Here steeds hechter wordt. Bid elke dag, lees het Woord van God, zing lofliederen en spreek niet negatief over anderen. Al deze handelingen zijn sterke geestelijke wapens in de strijd om onze gedachten rein te houden. Wees waakzaam! De vijand is erop gebrand onze gedachten te beheersen en zal elke opening gebruiken om binnen te dringen en ons tot ongehoorzaamheid te verleiden. Zorg ervoor dat hij geen voet krijgt! 

Maranatha Radio
Iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur hebben wij een gezegende uitzending van de Maranatha Radio. Wij zenden uit op MOKUM RADIO van de publieke omroep Amsterdam  (Salto) op kanaal 102.4. De Radio Uitzendingen worden verzorgd door Jamilla en Gilvert Pieternella.

Vrouwen
De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 7 mei. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en met elkaar te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 9 mei, die plaats vindt in de kerk. Deze bijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Vastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 12 mei. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Kinderkamp
Ook dit jaar organiseert de zondagschool een geweldig kinderkamp, met als thema "Let your light shine?". Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 augustus gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de groepsaccommodatie "De Katteveld” te Werkhove. Het avondeten wordt dit jaar verzorgd door Patricks catering. De all-inclusive kosten voor het kamp zijn 67,50 EUR per kind en voor de ouders. Er bestaat een mogelijkheid gebruikt te maken van de gezinsprijs.  Deze geldt vanaf het 2de gezinslid en bedraagt 57,50 EUR. Houdt u er rekening mee dat er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn. 
Vindt u het fijn om een kind, dat anders niet mee zou kunnen, te sponsoren, dan kunt u het te sponsoren bedrag overmaken naar een rekeningnummer van Maranatha Ministries onder vermelding van "sponsoring kinderkamp 2018". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag de naam en leeftijd van het kind ook bij de betaling vermelden.
Meer informatie is te vinden in het informatie-, inschrijfformulier. Voor verdere informatie over het kinderkamp, kunt u terecht bij de leiding van de zondagsschool of u kunt een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com. Schrijf vandaag nog in om zeker te zijn van een plek!

Vakantie
Zr. Cornelly Grootfaam-Doorzon vertrekt donderdag 24 mei voor zes maanden naar Suriname.

Agenda Almere
06 mei – 09.30 – John Hofwijks
13 mei – 09.30 – Astrando Castillion
20 mei – 09.30 – Astrando Castillion
27 mei – 09.30 – Astrando Castillion

Agenda mei
06 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
06 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
09 mei – 19.30 uur – Steven Reyme - Suriname
11 mei – 19.30 uur – NextGen Closer
13 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
13 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
16 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
19 mei – 09.30 uur – Maranatha Basics
19 mei – 09.30 uur – Bijbelschool
20 mei – 10.00 uur – Pinksteren – S.L. Hofwijks
20 mei – 13.00 uur – Pinksteren – Christopher Alam
23 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
25 mei – 20.00 uur – NextGen
27 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
27 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl