Nieuwsbrief #1
Maart 2014
 
U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw betrokkenheid bij de SAE en het project Expeditie Wikipedia.
 
CONTACT
 
Sandra Fauconnier, Wikipedian in Residence.
 
Frank Meijer, projecteider
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in april, met daarin onder andere aandacht voor de verschillende collegereeksen waar Sandra Fauconnier als gastdocent zal optreden en de schrijfwedstrijd die in mei van start zal gaan.  
Projectnieuws van Expeditie Wikipedia
Het project Expeditie Wikipedia is nu bijna drie maanden bezig. In die periode heeft de Wikipedian in Residence, Sandra Fauconnier, een kennismakingsronde gemaakt langs de verschillende deelnemers aan het project. In deze eerste nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten tot nu toe. 
Laboratorium aan boord van de Siboga, 1899. Tweede van rechts zit Max Weber. Foto: collectie Artis Bibliotheek, Bijzondere Collecties UvA (PDM /  Wikimedia Commons).
 
Projectpagina 
Op Wikipedia is een speciale projectpagina ingericht voor Expeditie Wikipedia. Hier is alle actuele informatie rondom het project te vinden. Onder andere: 
Net als de rest van Wikipedia kan ook deze projectpagina door iedereen worden bewerkt. Heeft u aanvullingen en/of opmerkingen, dan kunt u deze dus zelf toevoegen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Sandra Fauconnier.
 
Expedities
Het thema expedities wordt binnen het project zo breed mogelijk geïnterpreteerd, waardoor de grote rijkdom aan academische collecties goed voor het voetlicht kan komen. 
 
De Universiteit van Maastricht gebruikt bijvoorbeeld historische reisverslagen vanaf de 17de eeuw, waar een collegereeks omheen is gevormd. Studenten bestuderen de verslagen, schrijven papers, en doen verslag op Wikipedia. Op 19 maart heeft de WiR een gastcollege verzorgd voor de studenten en op 7 mei volgt een edit-a-thon. 
 
Een ander voorbeeld is de TU Delft, waar een project is opgezet rond het onderzoek van Felix Vening Meinesz, waarbij zowel de reis, de resultaten en het erfgoed worden ingezet voor een webapplicatie en artikelen op Wikipedia. 
 
Een compleet overzicht van de voorgestelde expeditie collecties is te vinden op de projectpagina op Wikipedia
 
College Op Expedite, universiteit van Maastricht. Foto: Sandra Fauconnier (CC BY 3.0 / Wikimedia Commons).
 
Contentdonaties 
De komende maanden zullen worden besteed aan het voorbereiden en opstarten van de contentdonaties door de verschillende deelnemers. Sommige collecties zijn meteen geschikt om aan Wikimedia Commons te worden toegevoegd, andere collecties moeten nog worden gedigitaliseerd. 
Er is beperkt budget beschikbaar als bijdrage in de kosten voor digitalisering. Dat gebeurt in overleg met de projectleider, Frank Meijer.
We gebruiken deze periode ook om de Wiki-gemeenschap bekend te maken met de collecties en geïnteresseerden te verzamelen voor de actiemaand in oktober. 
 
24 mei: Wiki Loves Maps
Onder de titel Wiki Loves Maps worden er in april en mei verschillende activiteiten ondernomen op de Nederlandse Wikipedia. Vanuit het project Expeditie Wikipedia sluiten we hierbij aan door een expertmeeting te organiseren over het ontsluiten en gebruik van kaarten op Wikipedia. De resultaten van deze expertmeeting kunnen worden gebruikt  bij de edit-a-thons in oktober en de ontwikkeling van de eindpresentatie. 
Het programma van de middag is nog in ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op Wikipedia.
 
Oktober Expeditiemaand
De maand oktober zal volledig in het teken staan van expedities. Er zullen ten minste drie edit-a-thons worden georganiseerd, verspreid door het land.
Edit-a-thons zijn bijeenkomsten waar Wikipedia vrijwilligers, deskundigen en studenten bij elkaar komen om artikelen voor Wikipedia te schrijven. Ze zijn bedoeld voor zowel nieuwe als ervaren bewerkers van Wikipedia. 
 
De precieze data voor de edit-a-thons worden nog bekend gemaakt. De bijeenkomsten zullen in de regel buiten werktijd plaats vinden, aangezien een meerderheid van de Wikipedia bewerkers uit vrijwilligers bestaat. 
Met deze activiteiten sluiten we aan bij de Maand van de Geschiedenis.