De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.

Iedere hart- en vaatverpleegkundige competent !


 
Oproep deelname groepsgesprek Hart- en Vaatagenda
 
De Hartstichting nodigt zorgverleners, artsen, onderzoekers en beleidsmakers van harte uit om in een groepsgesprek bij te dragen aan de landelijke hart- en vaatagenda. Doe je mee?
 
Waarom is dit van belang?
Voor het verbeteren van de hartgezondheid in Nederland is een stevige en vooral concrete ambitie nodig. Met een landelijke hart- en vaatagenda willen we de urgentie hiervan op de kaart zetten. Om zo’n agenda echt te laten werken, is het belangrijk dat die breed gedragen wordt. Door professionals, patiënten én andere betrokkenen bij hart- en vaatziekten. Daarom hopen we dat jij ook mee wilt doen.

 
2e Nationaal TAVI-symposium
 
Op 21 september a.s. vindt het 2e Nationaal TAVI-symposium plaats bij het
Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het thema van dit symposium is:
Het brein, Quality of Life (Qol).
 
Klik hier om het programma te bekijken en te downloaden.
 
 

 
Verenigingsvacatures
 
De NVHVV richt zich op de verpleegkundige zorg voor patiënten met een hart- en/of vaataandoening. Deze patiënten bevinden zich in een extramurale, transmurale en intramurale setting waarbij zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg wordt verleend.
 
Om de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten te optimaliseren, zet de NVHVV zich in om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals in het cardiovasculair zorgdomein.
 
Daarom brengen wij onze verenigingsvacatures graag onder de aandacht. Ga naar www.nvhvv.nl/vacatures om meer te weten te komen over de gevraagde inzet.
 
Wij zijn op zoek naar:
  • Leden Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV
  • Hoofdredacteur Cordiaal
  • Redactieleden Cordiaal
  • Werkgroepleden Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroepleden Atriumfibrilleren
  • Werkgroepleden Hartfalen
  • Werkgroepleden Hartrevalidatie
  • Werkgroepleden ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroepleden Vasculaire Zorg

 
- advertentie -
 
Heeft hij misschien ATTR-CM?
Bij 13% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten ouder dan 60 jaar
met HFpEF en toegenomen LV-wanddikte (≥ 12 mm)
werd ATTR-CM bevestigd met botscintigrafie1
 
 
 
1González-López E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2015;36(38):2585-2594
PP-VYN-NLD-0219
- advertentie -

 
Interessante links

NIEUWSBRIEF
Juni 2023
 
In deze nieuwsbrief
 

 
SAVE THE DATE
 
Vrijdag 17 november 2023
Inschrijving start medio augustus
Gereduceerd tarief t/m 1 oktober
 
Indien u meer wilt weten over de sponsormogelijkheden van CarVasZ,
neem dan contact op met: 
Roijé Congressen
Tel: 020 - 33 00 941
E-mail: 
carvasz@roijecongressen.com

 
Agenda Congressen en scholingen
 
25 juli en meer data in 2023
Advanced Life Support (ALS)
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam / Leerhuis
 
19 september
CNE Acute Cardiale Zorg / Hartrevalidatie
CNE Interventiecardiologie
NVHVV
 
21 september
Roijé Congressen
 
23 september
Echo Cardio Experts
 
26 september
CNE Vasculaire Zorg
CNE Wetenschappelijk Onderzoek
NVHVV
 
4 oktober
Aesculaap Events
 
17 november
NVHVV / Roijé Congressen
 
E-learning / webinar
- Het Cardio-Café: Deel A
- Het Cardio-Café: Deel B
MEDtalks Nederland
 
- On demand webcast HF anno 2023:
  van evidence naar dagelijkse praktijk

MedNet - Springer Healthcare
 
Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.