maart 2020  
 
Beste leden en geïnteresseerden van onze Ondernemersvereniging,
 
De invloed van het coronavirus op ons maatschappelijk verkeer wordt met het moment groter.
Dat rechtvaardigt ook belangrijke en indringende maatregelen die voor velen van ons verstrekkende gevolgen kunnen en soms ook zullen hebben.
 
Het bestuur en de commissieleden van onze vereniging willen graag iedereen enorme steun wensen en waar mogelijk ook helpen bij de veelal nieuwe strubbelingen waar jullie mee te maken krijgen.
 
Onderstaande informatie sturen we graag aan jullie door om waar nodig in te zetten voor jullie eigen ondernemingen. Meerdere ondernemersverenigingen slaan natuurlijk de handen ineen.
 
 
15 maart hebben we allemaal vernomen dat Nederland deels op slot gaat.
Dit om de verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Uiteraard gaat de volksgezondheid voor alles en zijn -hoe zwaar ook- de maatregelen zeer begrijpelijk en nodig.
Ook OV Hilversum Zuid West raadt derhalve aan om de instructies vanuit de overheid en het RIVM op te volgen.
Vanuit ondernemersperspectief maken wij ons uiteraard ook zorgen. Ook al zijn de huidige maatregelen tijdelijk en hopen wij dat deze effect sorteren, zullen er voor vele ondernemers grote en wellicht onoverkomelijke en financieel diepgaande gevolgen aan verbonden zijn.
 
Het evenement op 26 maart bij Tradeline vindt dan ook géén doorgang. Wij bedanken Helma en Marcel Luijendijk voor het ter beschikking stellen van de locatie. We komen graag een andere keer!
 
 Op dit moment is er al een mogelijkheid voor een werktijdverkorting (zie https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting) en ook zijn er fiscaal al faciliteiten beschikbaar (in de vorm van uitstel en aanpassing voorlopige aanslag) zie hiervoor https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus.
Verder geldt er dat er een soepelere omgang zal zijn met betrekking tot de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze regels houden in dat de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) wordt verruimd, waarbij de overheid voor een groter deel garant gaat staan. Mogelijkheden die financiers kunnen bieden zijn het tijdelijk stopzetten van aflossing, een tijdelijke kredietverruiming toestaan, de bestaande lening/krediet herfinancieren, bestaande zekerheden zoals pand, debiteuren, bedrijfsmiddelen (vrij van financiering) gebruiken om extra liquiditeit te verkrijgen. Wij raden eenieder aan hier goed rekenschap van te nemen en een beroep te doen op deze faciliteiten voor zover dat nodig en mogelijk is.
 
Het is echter een feit dat veel gevolgen thans nog niet zijn te overzien. Als OV Hilversum Zuid West willen wij u dan ook oproepen om via onze LinkedIn pagina ervaringen en visies te delen over de gevolgen die de huidige maatregelen met zich kunnen meebrengen en de oplossingen die de ondernemers hierin vinden. We moeten hier samen uitkomen!
 
Wij zullen z.s.m. ook de gemeente vragen of en -in hoeverre- er mogelijkheden zijn om ondernemers die onevenredig zwaar zijn/worden getroffen te steunen. Wij zullen u informeren zodra daar een reactie op volgt.
Wij wensen eenieder heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
 
De Gemeente Hilversum heeft inmiddels op haar site informatie staan die voor ondernemers relevant kan zijn / worden.
 
 
Zojuist ontvingen wij een brief van de Gemeente Hilversum, en is als bijage in deze nieuwsbrief.
 
Namens bestuur en commissies
René Hoven
 
 
 

 
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren