WIJ ZIJN TROTS OP DEZE KANJERS!
 
 
 
Wij zijn TROTS op weer een groep geslaagden voor de opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad!
 
In het wetsvoorstel Wmcz 2018 krijgen cliëntenraden recht op professionele, onafhankelijke ondersteuning. Een goede opleiding is hierbij onontbeerlijk! NCZ heeft samen met Ambtelijk Secretarissen, cliëntenraden, trainers en stakeholders een 3-daagse beroepsopleiding ontwikkeld.
Al velen maakten hier gebruik van en passen het geleerde met succes toe in hun praktijk! Dit najaar zijn de eerste verdiepingsdagen.
 
*Alle deelnemers op de foto tekenden een verklaring en gaven daarmee toestemming om hun foto te publiceren. 
 

 
AANMELDEN KAN NOG!
Op 24 april 2018 start de volgende opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 
 
 
 
Als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner heb je overleg met allerlei mensen in de organisatie en je 
bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid ook onafhankelijk; 
Hoe geef je nou eigenlijk precies vorm aan die rol?
Om jou, als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner, zo goed mogelijk op die rol voor te bereiden heeft NCZ een
3 daagse opleiding (op HBO niveau) ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  

In 3 dagen ga je onder leiding van de trainer, Hans van Dinteren, aan de slag om ervoor te zorgen dat na afloop van de leergang je: 

 • voldoende kennis over de wet hebt opgedaan
• inzicht hebt over jouw rol als ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner
• verdieping hebt gezocht in processen die zich afspelen binnen de (C)CR 
• inzicht hebt om de (C)CR vanuit een visie op medezeggenschap te helpen 
• een checklist hebt voor het beoordelen van beleid en een aanzet voor een werkplan / jaarplan


 De bijeenkomsten voor de opleiding worden gehouden in Nieuwegein op de volgende dagen: 24 april 2018, 22 mei 2018 en 26 juni 2018 
telkens van 09.00 tot 16.00 uur.