eNews | 3 augustus 2018 | week 32
DEZE WEEK
• Trouwen
• Programma augustus
   (zondag)
• Programma augustus
   (woensdag)
• Programma augustus
   Almere
• Vakantie
• Trinidad
• Retraite
• Hellen Leissius
• Afscheid
• Voorganger afwezig
• Bijzondere diensten
• Huwelijksseminar
 
ZONDAG 10.00 EN 13.00 UUR

AGENDA WEEK 32
6 aug t/m 12 aug 2018

MAANDAG
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 

Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
WAAROM?
 
Er wordt de laatste tijd steeds meer getwijfeld aan het bestaan van God en aan Zijn liefde voor de mens. Velen nemen een anti-God houding aan; ze kunnen en willen gewoonweg niet in Hem geloven.
Er zijn ook mensen die ooit in Hem geloofd hebben, maar hun geloof hebben opgegeven vanwege negatieve ervaringen met christenen. Anderen geloven niet meer, vanwege de talrijke rampen en noden die ze om zich heen zien gebeuren. Vaak wordt gezegd: “Als er een God bestaat, dan moet Hij wel erg liefdeloos zijn.” Een andere uitspraak: “Als God liefde is, waarom dan al die ellendige, mensonterende oorlogen, waarom zoveel stukgelopen huwelijken en relaties, waarom incest, waarom moorden en allerlei vreselijke ziekten?”
Ik ben er echter persoonlijk van overtuigd, dat God liefde is. Zijn Woord, de Bijbel, zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" - Johannes 3:16.
God is niet de aanstichter van oorlogen. Oorlogen zijn er vanwege de hebzucht en machtswellust van de mens. Het christendom heeft niets van doen met mensonterende oorlogen. Gods Woord leert ons dat we onze naaste moeten liefhebben en geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Al te vaak worden naties die het goede voorhebben met de mensen, door wreedaardige dictators gedwongen de wapenen op te nemen om zo hun vrijheid te bewaken.
God zal huwelijken nooit kapotmaken, omdat Hij het huwelijk Zelf heeft ingesteld. Zijn verlangen is, dat man en vrouw elkaar in liefde vinden en samen door het leven gaan. Vele huwelijken lopen echter stuk door onverdraagzaamheid en liefdeloosheid; vaak ook door wellust en onreinheid.
Incest ontstaat door egoïstische mannen die niet denken aan de schade en pijn die ze de meisjes en jongens toebrengen. Incest komt niet door God, maar door de mens die in zijn onbeheerste driften er niet voor terugdeinst van kinderen weerloze slachtoffers te maken.
Ziekten komen onder andere door milieuverontreiniging en door al die toestanden die nodig zijn om de welvaart te behouden. God schiep de aarde met een schone lucht en een prima milieu. In Genesis 1:31 staat geschreven: "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Het is de mens die er een puinhoop van gemaakt heeft en daarmee doorgaat.
Het is daarom volslagen onterecht om God de schuld te geven van alle menselijk falen en de daaruit voortvloeiende ellende. Zou het niet veel beter zijn tot Hem terug te keren, de Maker en de Voleinder van alle dingen? De Here Jezus is onze enige redding, de laatste hoop voor deze wereld!

Trouwen
Jurgen Watson en Shelly-Ann Girwar hopen op 15 augustus elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke inzegening vindt plaats te Bergambacht.

Programma augustus (zondag)
05 augustus 10.00 uur - S.L. Hofwijks
05 augustus 13.00 uur – S.L. Hofwijks
12 augustus 10.00 uur – S.L. Hofwijks
12 augustus 13.00 uur – S.L. Hofwijks
19 augustus 10.00 uur – John Hofwijks
19 augustus 13.00 uur – John Grant ( Engeland)
26 augustus 10.00 uur – John Uyleman
26 augustus 13.00 uur – Cornelly Touwnaar

Programma augustus (woensdag)
08 augustus 19.30 uur – S.L. Hofwijks
15 augustus 19.30 uur – Lilian Prince
22 augustus 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
29 augustus 19.30 uur – Naifa Salin ( Suriname)

Programma augustus Almere
05 augustus 09.30 uur – Astrando Castillion
12 augustus 09.30 uur – Cornelly Touwnaar
19 augustus 09.30 uur – Hans Brunings
26 augustus 09.30 uur – Regillio Mac Donald

Vakantie
Pastor Astrando Castillion en gezin zijn van 17 augustus tot en met 2 september op vakantie.
Ook de leiders John Uyleman, Philip Habes, Ewald Lynch, Gustaaf Soekimo, Dwight Dissels en gezinnen zijn op vakantie. 
Martin en Myrtha Faverus zijn naar Portugal op vakantie. 

Trinidad
Pastor Roberto Sweeb vertrekt op 6 augustus voor een week naar Trinidad. Hij zal in Trinidad onder andere, op verzoek van de voorganger, een project waarbij onze gemeente betrokken is, bezoeken en controleren. Ook zal hij op zondag 12 augustus spreken in een gemeente te Curacao.  

Retraite
De gastvrouwen en enkele ushers ( vrouwen) zijn van 6 tot 10 augustus op retraite in Limburg.

Hellen Leissius
Zr. Hellen Leissius hoopt op donderdag 9 augustus haar 80e verjaardag te gedenken.
Zr. Hellen is sinds 1975 lid van de gemeente, bijna net zolang als onze voorganger en pastora Eveline. Ze is zeer actief geweest in diverse onderdelen van de gemeente. Ze is heel lang kinderleidster geweest. Ook was ze koorlid van het Maranatha Gospel Choir, usher, voorbidder bij Stadsgebed van zr. Lynette Kong. Verder was ze actief bij diverse andere onderdelen van Maranatha Ministries.

Afscheid
Zr. Murli Castillion hoopt op 29 augustus te emigreren naar Suriname. Omdat de voorganger op 19 en 26 augustus afwezig is, hoopt ze op zondag 12 augustus afscheid te nemen van de gemeente. 

Voorganger afwezig
Onze voorganger hoopt op 19 augustus te spreken in de MTCT Zuidoost, de Maranatha gemeente die door pastor Moses Alagbe geleid wordt.
Op 20 augustus vertrekt hij, op uitnodiging van Dr. David Sobrepena van de Word of Hope Church Manilla, naar de Filippijnen.
Ook op die dag vertrekken, op uitnodiging van Dr. Sobrepena,  de leden van het jongeren Praiseteam.
Pastor Gerard Liesdek en zr. Natascha Reeder gaan ook mee naar de Filippijnen. 
Ze hopen exact een week afwezig te zijn.

Bijzondere diensten
In de maand september hopen we te beginnen met een Bulgaarse dienst, geleid door de Bulgaarse leden van onze gemeente. De dienst zal geheel in het Bulgaars zijn.
We hopen één keer per maand, na de tweede dienst van zondag, deze dienst te hebben. Onze doelstelling is om veel Bulgaren te bereiken.
Op 19 augustus aanvang 19.00 uur is onze volgende Bevrijdingsdienst onder leiding van pastor Charles Lepelblad.
Op woensdag 29 augustus hebben we een Surinaamse spreker, pastor Naifa Salin. Hij zal in het Surinaams spreken en vertaald worden in het Nederlands. De dienst begint om 19.30 uur. 

 Huwelijksseminar
Op 22 september vindt er een huwelijksseminar plaats in de Maranathakerk. Registratie is verplicht. We verzoeken u met uw partner aanwezig te zijn. Als dat niet kan, bent u toch welkom.
Ook aanstaande echtparen die binnen een jaar hopen te trouwen, zijn welkom. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf 3 september in de Infokamer. U kunt u vanaf nu via ons email adres registeren, info@maranatha.nl. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl