Beleef Brugge
Met Franky demon

 
 

oktober

 
"plannen voor de toekomst"
Beste 
 
De herfst is in het land, de bladeren vallen van de bomen en de dagen worden korter. Niettemin blijf ik verder dromen en plannen smeden om onze stad leefbaar te houden in de toekomst. Zo wordt er gestart met de opmaak van een nieuw plan voor Sint-Jozef. Ondertussen maken we verder werk van de bescherming van ons werelderfgoed in de binnenstad. Ook de jeugd, onze toekomst, wordt niet vergeten. Zij kregen een nieuwe stek in jeugdhuis Slesh.
 
 

 
 
een nieuw plan voor sint-jozef

Ik gaf het startschot voor de opmaak van een nieuw plan voor Sint-Jozef. We willen onder andere leegstaande ruimtes zoals het Fort Lapin nieuw leven inblazen. Voor de buurt willen we nieuwe mogelijkheden voorzien voor kwalitatief wonen, met voldoende groenzones en buurtparkeren. Maar wat ook belangrijk is, is dat er voor de bouw van de nieuwe Dampoortsluis niet onteigend mag worden. Via de playknop in bovenstaande foto kan je de Focus reportage bekijken.

 

 
 
een nieuw jeugdhuis in de binnenstad

Blij om als schepen van jeugd het nieuwe jeugdhuis Slesh in de binnenstad te kunnen voorstellen, een plaats waar jongeren zich kunnen ontplooien, ideeën kunnen uitwerken en een praatje kunnen maken. Naast ontmoeten wil Slesh zich echt gaan inzetten op de jongeren zelf met al hun talenten en ideeën. Vanuit de stad krijgen ze een financieel duwtje in de rug om de opstart vlot te laten verlopen.

 

 
 
plan om werelderfgoed in binnenstad te beheren

Sinds 2000 is de Brugse binnenstad erkend als Unesco werelderfgoed. Om dit werelderfgoed te beheren werd een plan opgemaakt, het "Thematisch RUP Stadslandschap". Een kleine 3000 woningen in de Brugse binnenstad krijgen een unieke erfgoedwaardering. Dat is belangrijk want zo weten de eigenaars van bij de start van een bouwproject wat mag en wat niet. Zo moet naast het erfgoed ook de leefbaarheid van de stad behouden blijven. Klik hier om de reportage in Focus over dit plan te bekijken.

 

 
 
 

schepen.demon@brugge.be

www.frankydemon.be