______________________________________________________

12 januari 2020 – nummer 418

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

Gerard in het zonnetje

Wisseling van de Wacht 

 

Wisseling van de Wacht

Op zondag 5 januari zijn 7 ambtsdragers officieel ontheven uit hun ambt:
Daarnaast wer er aandacht gegeven aan alle andere vrijwiliigers die het afgelopen jaar een kleine of grote taak hebben neergelegd.
Lees hier verder ...

 

VIERINGEN

Viering zondag

Dit keer hebben we twee voorgangers. Miriam Bierhaus gaat voor in de dienst in het kader van haar opleiding voor kerkelijk werker. Tineke zal de Tafelviering leiden.
Het is fijn als u daarom aanwezig bent, om Miriam te steunen!  Miriam zou het zeer op prijs stellen als u na afloop ook aan haar vertelt hoe u de dienst ervaren hebt.

Na afloop van de dienst zullen we in 30 minuten een gemeenteberaad houden rond het thema "Gemeente in de toekomst 2030".
Ook hiervoor geldt: het is fijn als u aanwezig bent en met ons meedenkt.  (zie ook hieronder).

Dienstvoorbereiding

Het komt allemaal wat ongelukkig uit rond het vinden van regelmaat in de dienstvoorbereiding dit nieuwe jaar, maar omdat er op 19 en 26 januari gastvoorgangers zijn gaat de dienstvoorbereiding van 15 + 22 januari niet door. 
De eerstvolgende dienstvoorbereiding van 29 januari (19.15 uur) is gericht op Werelddiakonaatszondag 2 februari. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 Uitnodiging Kliederkerk

Op zondagmiddag 19 januari is er weer Kliederkerk.
Weet je nog wat dat is?
Kliederkerk betekent niet dat je vies wordt hoor. In het Engels noemen we het Messy Church.
Dat betekent “rommelige kerk” maar wel op een gezellige en fijne manier.
Je gaat, eventueel samen met je ouders of grootouders, spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken.
Dat doe je door het doen van allerlei opdrachten. We sluiten de middag samen af met een korte viering in de kerkzaal. Je hoeft er niks speciaals voor te kunnen, iedereen kan meedoen.

Deze keer gaat het over de ark van Noach, over het verhaal van Noach. We zouden het heel leuk vinden als je ook komt. En neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij Marianne Sonneveld van Kammen & Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl

Datum: Zondag 19 januari 2020
Locatie: de Sionskerk protestantse gemeente de bron
Tijd: 15.00-17.00 uur
Doelgroep: 2-12 jaar

12 januari Gemeenteberaad

Op deze zondag willen we als Gemeente in een kort en krachtig Gemeenteberaad u meenemen richting 2030 in het tijdsbestek van 30 minuten.
Ja, u leest het goed: 2030 ….

Want het is belangrijk om als gemeente invulling te geven aan onze toekomst in Zeist-West. We willen in de komende maand met 4 groepen gemeenteleden met een positieve insteek onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
Elke groep krijgt een eigen thema mee:
- Missie en samenleving
- Pastoraat en betrokkenheid
- Beheer en verhuur vernieuwde gebouw
- Financiën – inkomsten en uitgaven

Direct na de dienst is de start van dit project. We nodigen u daarvoor uit, en hopen dat u zich na afloop aanmeldt voor 1 van deze themagroepen om mee te denken.

SAVE THE DATE!!
Namens de projectgroep Kerk 2030
Piet Jan Keijmel, Kees Manintveld, Jelmer Martens, Nicolette van der Kuilen, Tineke Dronkert, Miriam Bierhaus

 

GOED OM TE WETEN

 

Actie Kerkbalans weer van start

Deze week krijgt u weer de formulieren voor de Actie Kerkbalans bij u thuis afgeleverd.
De opbrengst van de actie is volledig voor onze eigen wijkgemeente voor het dekken van de vaste kosten, zoals gebou en predikant.
Van groot belang dus voor het voortbestaan van onze wijkgemeente.
We rekenen op uw bijdragen.

Feestelijke intrededienst Doopsgezinde Kerk

Zondag 12 januari, 14.30 uur
Feestelijke intrededienst van de nieuwe predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeist,  ds. Maaike de Jong.
Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

 

 

 

 

Bloemengroet

Zondag 26 januari is er weer de mogelijkheid u op te geven om de Bloemengroet weg te brengen. Jannie en Chantal hebben uw hulp weer hard nodig!
Vanwege de beleidsplanbespreking as zondag en de Oecumenische viering op 19 jan zitten we 26 jan met het bloemenboek op het Grard van Heiningenplein

Expositie portretten door Corja Bekius

Expositie in Kerkelijk Centrum Zeist-West (de Clomp), januari – maart 2020

Bij de portretten
Ik kijk graag naar mensen, daarom houd ik van portretschilderen. Drie gemeenteleden wilden wel model zijn. Letty schilderde ik in de zomer. Ze heeft haar geliefde blauwe blouse aan. Voor het portret van Els moest ik iemand in een voor hem of haar karakteristieke ambiance schilderen. Dat werd de keuken omdat Els graag en lekker kookt. Annette was (ongeweten) proefkonijn voor een voor mij nieuwe stippeltechniek.
Het leukste vind ik het schilderen van kinderen. Kinderen weten heel goed wat ze mooi vinden en geven je onbevangen commentaar. Ze mogen van mij zelf zeggen hoe ze geschilderd willen worden en kijken via email enthousiast en kritisch mee. Een kind zegt direct: ‘Kun je me ook blij laten kijken?’ Of: ‘Ik vind het wel leuker als mijn ogen gelijk zijn.’
Corja Bekius

U kunt hier de toelichting op de portretten downloaden [364 KB]

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 5 januari zijn als steun en groet van ons gegaan naar Dicky Berg.  

Bedankjes  

* Allereerst hartelijk dank voor het mooie, kleurrijke boeket dat Bétha Wits mij afgelopen zondag mocht brengen namens de geloofsgemeenschap-Zeist-West.
Ik ben er heel blij mee.
Ook wil ik mijn dank uitspreken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van briefjes, kaarten, mailtjes en de aanwezigheid bij de afscheidsdienst van Han.
Het was overweldigend , hartverwarmend .
Het heeft de familie van Han en mij getroost en steun gegeven.
Dicky Berg 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

  

ACTIVITEITEN               

Bibliodrama 14 januari en 17 januari

Ook dit voorjaar hoop ik dat er zich weer genoeg mensen aanmelden om kennis te maken met bibliodrama als speelse en creatieve manier om zich te verdiepen in bijbelverhalen. Het is altijd weer verrassend hoe bijbelverhalen verbonden worden met onze eigen levensverhalen en daaraan kleur verlenen. 
We hebben twee series: eentje op de dinsdagavond en eentje op de vrijdagmorgen. 
Dinsdagavond van 20 - 22 uur: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april
Vrijdagmorgen van 10.30 - 12.30 uur: 17 januari, 14 februari, 13 maart en 17 april
Opgave is noodzakelijk, liefst uiterlijk 2 dagen tevoren!
Tineke Dronkert

Gespreksgroep woensdagmorgen 29 januari 10.15 uur

Op de vierde woensdagmorgen in de maand komt al een groot aantal jaren een groep gemeenteleden bij elkaar rond een thema dat aanhaakt bij actuele maatschappelijke thema's. De eerste bijeenkomst dit jaar is op 29 januari, en we starten om 10.15 uur. De kerk is open vanaf 10 uur. 
Tineke Dronkert

Psalmenkring 31 januari 10.30 uur

In het najaar zijn we van start gegaan met een Psalmenkring, waarbij we een psalm lezen in verschillende vertalingen en daarover in gesprek gaan. Op de 31e januari nemen we psalm 123 onder de loep in een bijeenkomst die van 10.30 - 11.30 uur duurt.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven, maar u kunt gewoon het kerkelijk centrum binnen lopen. 
Van harte welkom! 

Gespreksgroep Ontmoetingen met God

Deze gespreksgroep is voor een ieder tussen 40 en 55 jaar, plus of min een paar jaar, die  God en elkaar willen ontmoeten.
Vrijdag 17 januari is er weer gespreksavond. Deze avond staat het verhaal dat Miriam Bierhaus heeft gekozen centraal; de Emmaüsgangers. Helaas is deze avond ook de laatste keer dat Miriam aanwezig zal zijn bij de gespreksgroep, gezien  haar afscheid in februari.
U bent van harte welkom. We beginnen om 20 uur, en een kwartier van te voren hebben we koffie en thee klaar.
Miriam Bierhaus jeugdwerk@pknzeistwest.nl
Chantal van Lieshout 
mcha.van.lieshout@ziggo.nl (030- 69 59 931)

Spelletjesmiddag 21 januari Ontmoetingsgroep

Op dinsdagmiddag 21 januari organiseert de Ontmoetingsgroep een spelletjesmiddag in het KC. Miriam Bierhaus is die middag onze speciale gast. We beginnen om 14.00 uur. Eerst nemen we even de tijd om bij te praten bij de thee, koffie en iets lekkers, daarna gaan we ouderwets gezellig spelletjes doen. We stoppen om 16.00 uur.
We vragen je om zelf een gezelschapsspel mee te nemen, bijvoorbeeld je favoriete spel of een spel dat je vroeger vaak deed. Voorwaarde is wel dat je de regels van dat spel goed kent en indien nodig aan anderen uit kunt leggen.
Iedereen uit Zeist is weer welkom om mee te doen. Het is fijn als je je even aanmeldt bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl
Wij hebben er weer zin in!

Het verdere programma van de Ontmoetingsgroep tot de zomer:
Donderdagavond 20 februari: een avond over klimaatangst, met Els Brouwer
Donderdag 19 maart: bezoek aan de Joodse driehoek in Amsterdam
April: op een zondagmiddag gaan we wandelend in gesprek, georganiseerd door Annemien Corporaal en Willy Kodde.
De details over al deze activiteiten volgen nog.
Informatie en aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

Reis naar de schatten van de Ba'al Shem Tov

In april organiseer ik (mede) een reis naar de Oekraine: Reis naar de schatten van de Ba’al Shem Tov. De Ba’al Shem Tov was de stichter van de Chassidische stroming in het Jodendom, een stroming met de voornaamste focus op spirituele ervaring. Het is een stroming waartoe ik mijzelf erg aangetrokken voel.
Mocht iemand geinteresseerd zijn, dan ben je van harte welkom om mee te reizen. Ook het doorgeven van deze informatie aan je achterban wordt zeer op prijs gesteld.
Alle info vind je op https://www.hamakor.nl/nl/reis-naar-de-schatten-van-de-baal-shem-tov/.

Rabbijn / rabbi Hannah Nathans

Agenda deze week

Zo 12 jan      Na de viering  Gemeenteberaad 2030 

Zo 12 jan      14.30u          Intrededienst ds. Maaike de Jong, Doopsgezinde kerk 

Zo 12 jan      15.00u          Kliederkerk, Sionskerk 

Di 14 jan       20.00u          Bibliodrama 

Vr 17 jan      10.30u          Bibliodrama 

Vr 17 jan      18.45u          Kidsclub, Sionskerk-Catshuis 

Vr 17 jan      20.00u          Gespreksgroep Ontmoetingen met God 

Zo 19 jan      15.00u          Kliederkerk 


Eerder verschenen

 

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Gezocht: helpende handen in De Looborch Als versterking van het pastorale team in de Looborch zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring