DE WEEK VAN DE TEEK 13 TM 19 APRIL 2015
Deze week in "De Week van de Teek" 2 nieuwsbrieven van mij. Heel veel informatie over "Teken" en "De ziekte van Lyme".
Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen op de mens door middel van een tekenbeet. Door deze beet kan een besmettng met Borrelia Burgdorferie en of andere co-infecties optreden, waardoor de ziekte van Lyme kan ontstaan.
WIST U DAT........................
De borrelia bacterie kan je als mens ook oplopen door insectenbeten (mug, vlo, huisstofmijt, horzel) en deze bacterien bevinden zich ook op onze voedsel. Tevens zijn ze sexueel overdraagbaar en zijn ze aangetoont in menselijk traanvocht bij besmette personen. Een van de grootste besmettingsfactoren is het speeksel van huisdieren zoals hond en kat. Wist u dat een infectie ook mogelijk is zonder rode kring en huidafwijkingen?! 
Het einde is zoek met deze spirocheet bacterien infectie welke kunnen leiden/lijden tot wel een scala van ca. 350 ziektebeelden/klachten!
De Amerikaanse arts Dr. Cowden, expert in de behandeling van o.a. Lyme en mede testontwerper voor de Asyra, zegt dat in meer dan 50% van de gevallen bij de mensen met chronische ziekten/aandoeningen deze Lyme bacterien en co-infecties een zeer belangrijke rol spelen!


MEER AANDACHT, WORDEN ZIJ WAKKER??!
Vorige week volop aandacht in de media voor "Teken" en "De ziekte van Lyme". Worden ZIJ wakker??!...............
Het is een mooi "Teken" dat er eindelijk meer aandacht hiervoor is, want het is hard nodig, daar vele Lyme-patienten op erkenning van hun ziekte zitten te wachten!
Grote dikke krantenkoppen en headliners in nieuws melden dat de Ziekte van Lyme de afgelopen jaren explosief is toegenomen en dat deze infectieziekte zich als een olievlek aan het verspeiden is.
Het RIVM meldt een zorgelijke verviervoudiging in 20 jaar tijd. Volgens het RIVM ontwikkelen ca. 25.000 mensen per jaar de Ziekte van Lyme in meer of mindere mate.
RIVM start tevens een onderzoek meer inzicht te krijgen in de oorzaken van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme, het ‘LymeProspect’ onderzoek. Het LymeProspect onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, AMC, Radboud UMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.
Iedereen van 18 jaar of ouder die een antibioticabehandeling gaat beginnen tegen de ziekte van Lyme kan zich voor dit onderzoek aanmelden via de (huis)arts of via http://www.tekenradar.nl/
De deelnemers wordt gevraagd bloed af te geven en een jaar lang elke drie maanden een online-vragenlijst over hun gezondheid in te vullen. Met deze resultaten krijgen de onderzoekers inzicht in welke patiënten klachten houden na behandeling en wat daarvoor de verklaringen zijn. 


WAT TE DOEN BIJ EEN TEKENBEET?
Het correct verwijderen van de teek is uiteraard heel belangrijk. De onderstaande informatie is afkomstig van de website van Stichting Tekenbeetziekten  www.tekenbeetziekten.nl

  • Verwijder de teek zo snel mogelijk, dit verkleint de kans dat geïnfecteerde teken bacteriën overdragen. Binnen 24 uur verwijderen geeft géén garantie dat de teek niet kan besmetten! (uit diverse vermeldingen die wij aantroffen blijkt dat besmetting kan plaatsvinden tussen de 0 en de 78 uur). 
  • Verwijder de teek zonder te draaien en zonder de teek te beschadigen, niet erin knijpen aangezien er anders een riscio is dat de teek zichzelf leeg maakt en het risico op een tekenbeetziekte verhoogt. DE TEEK DUS RECHT OMHOOG LANGZAAM ERUIT TREKKEN.
  • Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt de kans op besmetting!
  • Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium. Het tekenverwijder-apparaat kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd.
  • Noteer (wanneer opgemerkt) altijd datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat men besmet is geraakt. De tekenbeet kan men al weer vergeten zijn.
  • Houd de plaats van de tekenbeet gedurende ten minste 8 weken goed in de gaten. Verschijnt er een rode vlek (= erythema migrans) op het lichaam (op de plek van de beet of elders) ga dan onmiddellijk naar de huisarts en vraag om een antibioticakuur.
  • Krijgt u klachten zonder dat er een vlek was, zoals griepachtige verschijnselen, keelpijn, hoofdpijn, koorts (opvallend kan zijn dat andere gezinsleden geen griep hebben) wees dan ook zeker alert en raadpleeg uw huisarts (bij ernstige twijfel kunt u verzoeken om een antibioticakuur, ‘het zekere voor het onzekere’) Voor meer info zie: http://thuisarts.nl/ziekte-van-lyme
Meld een tekenbeet: www.tekenradar.nl
  
Er zijn diverse hulpmiddelen voor het verwijderen van de teek: 
 
  • Tekenlepel,Tekenpen met lasso, Tekenhaakje, Tekentang, Verbrandapparaatje, Bevriesapparaatje, tekenkaart, enz. Het handigste is de SAFE CARD met een V-tje erin. bestel deze
 
Het is mogelijk om de verwijderde teek te laten onderzoeken op besmetting met Borrelia bij het laboratorium van PRO HEALTH.
   MEER INFO    
 
 
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Stichting Tekenbeetziekten:
of


VERSLAG "LYME CONFERENCE" DAG 1
Op 10 &11 april, organiseerde Invintro B.V. en SURON de tweedaagse conferentie van Internationaal TOP nivo!

“Integrale Behandelmethoden van
de Ziekte van Lyme en Co-infecties”
 
Eerste spreker van de dag was Walter Berghoff (PD, MD) Teken kunnen enorm varieren in grote, van minder dan 1 mm tot wel bijna 1 cm en dat hun leefgebied vooral in laag struikgewas is met een hoogte van ca. 90 tot max 150 cm. In de eerste 2 weken na een beet van een teek, zijn er nog geen anti-stoffen tegen Borrelia Burgdorferi in bloed aantoonbaar. Hij sprak ook over het belang van anti-biotica als behandeling, waarbij zo vroeg mogelijk behandelen, in de eerste 4 weken, van crusiaal belang is. Want zodra de Borrelia burgdorferi zich verspeidt in het gehele lichaam/organen en het een chronisch karakter krijgt is behandeling met anti-biotica veel minder succesvol en ook veel gecompliseerder dan in de eerste 4 weken. Hij sprak over het optreden van de rode kring op de huid, de zogenaamde Erythrema migrans, maar bij 50% van de gevallen voorkomt. Ook zijn Lymphozytom en Acrodermatitis chronica atrophicans kenmerken van een infectie met Borrelia Burgdorferi. Chronische Lyme vindt plaats in 85% van het gehele lichaam en maar voor 15% in het zenuwstelsel. Hierbij wijst hij erop dat het onderschat wordt dat Lyme dus "a whole body disease" is.
Na deze introductie gaf Walter Berghoff (PD,MD) de tweede lezing over de behandeling. Borrelia Burgdorferi is in staat om haar antigenen continu te veranderen waardoor ons immuunsysteem kan falen omdat deze dan niet het juiste anti-stoffen kan aanbieden. Ook presenteerde hij verschillende studies over de voors- en tegens- van bepaalde anti-biotica. Doxycycline geeft de vorming van veel "round bodies", dit is als de Borrelia zich in een cyste vorm omvormt. Hierdoor is deze anti-biotica niet geschikt indien men al chronische lyme heeft. Bij chronische lyme is het anti-bioticum Tinidazole effectief tegen zowel de round bodies en ook de Borrelia Burgdorferi. Binnen 21 dagen kan Borrelia een enorme biofilm opbouwen. Dit zijn weer andere micro-organismen die zich omhullen om de Borrelia heen. De ant-biotica Tinidazole en Metronidazol blijken effectief bij de behandeling van de biofilm. Tevens presenteerde hij ook een studie dat de biofilm ook goed behandeld kan worden met de plantaardige extracten POA en OTOBA. Deze combi scoorde beter dan POA los en OTOBA los.
Ook presenteerde hij een schema voor welke anti-biotica zinvol zijn bij de behandeling van Lyme in fase 1, fase 2 en fase 3. Fase 1 is de acute fase in de eerste 4 weken, fase 2 is is de fase na fase 1 en waarbij evt ook neurologische klachten aanwezig zijn. Fase 3 is de chronische fase. 
Behandeling met anti-biotica direct na de tekenbeet (de eerste 4 weken) blijkt 90% effectief te zijn.
 
Hierna presenteerde Hans van Montfort (MD) , arts en oprichter van het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg te Maastricht, zijn lezing over ondersteunende therapieen bij Lyme. Iedere patient met chronische Lyme heeft ook last van co-infecties en heeft een sterk verzwakt immuunsysteem. Iedere patient die behandeld is met anti-biotica heeft schade aan de darm Microbiota. Lyme komt nooit als enige, er is altijd meer: co-infecties, veel toxenen belasting, belasing met zware metalen etc. Zilver hydrosol kan biofilm verminderen en het effect van anti-biotica versterken met een factor 10 tot zelfs 1000! Hij verteld over het balang van de samenstelling van de darm Microbiota. Ook kan Post Traumatische Stress Syndroom een rol spelem bij het wel of niet kunnen herstellen van een ziekte. Indien men "gevangen" zit in het reptiele brein, kan dit therapieblokkade veroorzaken. Hierbij worden Stress en Tension Releasing Excersices toegepast, om herstel te bevorderen. Onderzoek bij 45 Lyme patienten liet zien dat 71% belast was met kwik, 68% belast was met Barium, 64% belast was met Tin, 52% met Alluminium. Nickel, Lood, Arsenicum, Antimon en Wolfraam belasting kwam ook bij 40 a 50% van de Lyme patienten voor. Lyme patienten hebben een grote belasting met zware metalen. Fulvinezuur en Humuszuur als waardevolle ondersteuning. Onderzoek bij varkens met behandeling met Fulvinezuur en Humuszuur gaf siginficante verbetering van de darmflora (de villus en de crypts) en deze varkens hadden ook significant beter afweer tegen de varkensgriep dan de controlegroep. Fulvinezuur heeft anti-inflammatoire werking, is in Duitsland geregistreerd als geneesmiddel bij Colitus Ulcerose, effecief bij prikkelbaar darm syndroom, stimuleert immuunsysteem en mitochondria, geeft heling van de huid, reduceerd nitrosatieve stress, ontzuurd, verminderd pathogene bacterien, virussen en parasieten en bind zware metalen, pesticiden en bio-toxinen. 
 
Theodoor Scheepers (Medical Analitic Engeneer / Engeneer Medical Analytical Chemistry @ PRO HEALTH) gaf een lezing over de mogelijkheden van laboratorium onderzoek. Borrelia kan de cel in, hierdoor wordt het niet gezien door het immuunsysteem en worden er ook geen anti-stoffen geproduceert. Tevens is Borrelia in staat om in 3 minuten vanuit bloed een orgaan te besmetten. Zoals eerder genoemd, sprak Theodoor ook over de verandering van OSP = Outer Surface Proteine (continu verandering van de antigenen waardoor de Borrelia niet herkenbaar is voor het immuunsysteem). Borrelia Burgdorferi wordt beschermd door het eiwit Salp15 in de speekselklieren van de teek, waardoor het extra beschermd is tegen het immuunsysteem van de gastheer waar de teek in bijt. Borrelia bespeelt het immuunsysteem, door middel van haar antigeen diversiteit, als een "Femme Fatale", waardoor zij het immuunsysteem telkens weer te slim af is!. Het belang om verschillen NK-cellen te bepalen,verlaagde CD57 cellen duiden op een mogelijke infectie met Borrelia Burgdorferi. Tevens gaf hij uitleg over het belang van de veel betrouwbare LTT-test ten opzichte van de MELISA-test. LTT heeft een grotere  gevoeligheid en specificiteit! 15% de Lyme patienten zijn klinisch zeer moeilijk aan te te tonen.

"A different taste of Lyme, Lyme disease a Sour ot Bitter diagnose" werd gepresenteerd door Anne Fierlfijn (MD, Member of ILADS, ACIM)".  Arts van het Bio-logical Medical Center te Belgie had een hele frisse presentatie! Behandeling volgens ILADS/IDSA protocol, gecombineerd met phytotherapie en homeopathie. Hierbij ging zij dieper in over haar behandelmethoden om het immuunsysteem te versterken, de ontgifting te verbeteren. Oxigenatie, Lasertherapie, Colonhydrotherapie, Pulsed Electro Magnetic Field Therapie en Evox (perception reframing) behoren ook tot het "werkpalet" van deze inspirerende nieuwetijdsdenker.
 
Het Paracelsus Program for Lyme Disease werd gepresenteerd door Kathrin Anslem (MD). Zij is werkzaam in de Paracelsus Kliniek als arts en presenteerde de werkwijze van Dr. Rau's Lyme Disease Program. Dr. Rau is directeur van de Paracelsus Kliniek sinds 1992. Stelling: Het is niet de Borrelia bacterie die de ziekte veroorzaakt, maar het is juist het milieu en de omgevinsfactoren die het ziek worden van Borrelia mogelijk maken. De behandeling is zonder anti-biotica en gericht op het opbouwen van de cellen, ipv het onderdrukken van de bacterie. Met name darmen en immuunsysteem worden gevitaliseerd en behandeld om te regeneren. Ook zei presenteert het feit dat Ziekte van Lyme vaker voorkomt bij gebieden waarbij te veel kwik in het drinkwater aanwezig is (New England Study). Vetzuur tekorten leidt tot meer chronische virusbelastingen en meer cyste-vormen van Borrelia, Babesia en Bartonella. De cyste vormen nestelen zich in zuurstof arme weefsels, waardoor deze nog moeilijker te behandelen zijn. Uit bloedonderzoek bij GEZONDE Duitse- en Zwiterse boeren blijkt dat 90% van hen positief test op Borrelia...........waarom zijn zij dan niet ziek? Deze kliniek werkt ook volgens een model van het verbeteren van de ontgifting, verbeteren van de darmflora en stimulatie van het genererend vermogen. Kathrin gaat dieper in op de behandeltechnieken en verteld over het ONE SHOT John Wayne dieet: geen melkporducten, geen tarwe, geen gluten, geen suiker, geen noten, geen eieren......... dit dieet werkt voor 90& van de gevallen!
Kathrin presenteerde hierna ook "Dr. Rau's Swiss Secret to Optimal Health". De Paracelsus Kliniek combineerd vele intergrale behandelmethodieken in combinatie met de sanering van het gebit. Binnen de kliniek werken 10 artsen en 6 biologische tandartsen. Er wordt weer dieper ingegaan op behandelmodel van het verbeteren van de ontgifting, verbeteren van de darmflora en stimulatie van het genererend vermogen.
 
In alle pauzes was er nog een ruimte met verschillende stands.
 
 

Laat het even bezinken, aanstaande zaterdag de 2de nieuwsbrief die geheel in het teken staat van Ziekte van Lyme en verslag van de:
LYME CONFERENCE DAG 2
 


Met vriendelijke groet,

Monica van der Lem

 
  
Monica van der Lem is Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut en Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie,
heeft HBO Medische Basiskennis,
is Alchemist en heeft Hoogsensitiviteit
als Kracht. 

Zij is autodidact en gespecialiseerd, zowel wetenschappelijk en klinisch als mede ook
bio-energetisch! Met haar analyseplan en behandelplan maakt zij gebruik van de
kennis van Oosterse geneeswijzen en wijsheid (acupunctuur, de meridianen en de 5 elementenleer), van Westerse wetenschap en logica en van haar fijnbesnaarde bio-energetische capaciteit in een systemische denk- en werkwijze.
NIEUWSBRIEF
 
 April 2015
 
LYME DEEL 1
In deze Nieuwsbrief:
- De week van de Teek

- Meer aandacht in de 
   Media en RIVM komt 
   met nieuw onderzoek
   naar Ziekte van Lyme
   Ziekte van Lyme is
   explosief toegenomen!

- Wat te doen bij een 
   tekenbeet?!

- Verslag LYME
   CONFERENTIE DAG 1