Nyhetsbrev #4 2019
 
Hösten har rivstartat på alla håll och kanter. Här BtA:s första nyhetsbrev.
 
2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska Barnteaterakademin belysa ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status. Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn. 

Den 30 september går startskottet med ett seminarium med Åsa Ekman och Ylva Ågren. Om någon dag dimper en inbjudan ner i din inkorg. Så håll utkik! Den 25 november kommer vi gästas av Ylva Lorentzon och Lis Hellström Sveningson, med fokus på barnteaterns status  i nutida och historiskt perspektiv.
 
Utöver dessa två dubbelseminarier planerar vi för ytterligare fördjupningar i ämnet. Fortsättning följer!
 
Till höger en knippa med premiärer samt länkar till två arrangemang som bägge också direkt eller indirekt rör Barnkonventionen: En heldag med Kultur i Väst samt konferensen Jämlika barn lyckas bäst.
 
Vi kan berätta om lite ändringar i vår styrgrupp. Ett par ledamöter som lämnar, ett par nya som ansluter sig. Varmt tack för allt, Heidi och Lisa! Varmt välkomna, Erika och Sara! (Se mer nedan.) Och så påminner vi om de tre nya grovmanusen som finns för läsning.
 
För drygt ett år sedan satte sig den då femtonåriga Greta Tunberg utanför Sveriges Riksdag i protest mot en otillräcklig klimatpolitik. Vad som sedan har följt har ingen missat. Fredag den 27 september uppmanas alla vi vuxna att ansluta oss till strejken. Det finns all anledning att göra det.
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Tre nya texter för de yngsta

Efter en offentlig presentation och reading i Göteborg, och dito vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall, kan vi stolt presentera tre sprillans nya texter. Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt. Det fina resultatet av vår dramatikertävling med inriktning på målgruppen 2-5 år.

Det rör sig om tre stycken, mycket långt gångna, grovmanus som nu finns tillgängliga för branschen och under begränsad tid kan beställas till ett subventionerat pjäsarvode. Klicka på denna länk så finner ni såväl pjästexter som presentationer av dramatikerna.

God läsning!
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Dimen Abdulla - Regionteater Väst, dramaturg
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör (ersätter Lisa Nowotny)
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare o konstnärlig ledare
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare (ersätter Heidi Saikkonen)
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros
 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 
Oroarna
Om öronsus, spagettiben och ett hjärta som slår lite för hårt. Om att tro att det allra värsta som kan tänkas hända faktiskt kommer att hända. I Oroarna rör vi oss mellan ljus och mörker. Mellan hopp och förtvivlan. Mellan oro och ro. Vågar jag ge efter? Vågar jag stå emot? Kan vi tillsammans skingra orosmolnen och få hjärtat att slå lugnt igen? Vi får se.
För åk 3-5
Premiär 6 september, Regionteater Väst, Uddevalla
 
Peter och Janne gör slut
Peter och Janne driver begravningsbyrån Ensamheten och kommer för att hålla föredrag. Snart uppenbarar sig dock sprickor dem emellan: Peter vill lämna begravningsbyrån. Och inte bara det, han vill göra slut på sin och Jannes kärleksrelation. Föredraget havererar. Hur hanterar man ett avsked och att bli lämnad ensam kvar? Och vem ska få vårdnaden om borderterriern Louise?
För åk 6-7
Premiär 6 september, Regionteater Väst, Uddevalla
 
 
Bärarna
"Är det här det är, här det är?" De tre bärarna kommer tillbaka till platsen där de var barn. Platsen är tom och öde, men i en enda rörelse fylls den med minnen om en hel värld. Trädgården, lekarna, grodorna, de vuxnas kalas. Det stora mullret när allting rasar ihop. Bärarna är en rörelsebaserad föreställning om förlust, förändring och möjligheten att förvandla allt.
För barn 4-7 år
Premiär 20 september, Masthuggsteatern
 
 
I en särskilt utsatt situation
”Det handlade inte om hämnd. Jag anmälde det för att jag ville förstå vad det var som hade hänt. Jag ville förstå om det var lagligt att må så här.” I en särskilt utsatt situation handlar om samtycke och gränser och varför det är så svårt att begripa när någon vill eller inte. Föreställningen arbetas fram i samarbete med en brottmålsadvokat, en ung kvinna som varit målsägande i ett våldtäktsfall och genom samtal med unga människor i Angered och Göteborg. 
Från 14 år
Premiär 4 okt, Angereds Teater
 
 
Barnkonventionen och kulturen
En inspirationsdag om barnens rätt att delta i kulturlivet. Målgrupp: kultur-, biblioteks och kulturskolechefer och barnkultursamordnare.​
10 oktober, Regionen Hus i Göteborg
 
 
Jämlika barn lyckas bäst - Hur ger vi alla barn jämlika förutsättningar till ett gott liv?
Vi vet att familjens socioekonomiska bakgrund, utbildningsnivå samt var barn växer upp påverkar deras möjligheter att lyckas både under skoltiden och senare i livet. Vad kan vi som aktörer på regional och kommunala nivå göra för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn? Konferensen arrangeras av Forskningsrådet för interkulturell dialog, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst.
När: 28 nov. 9.00-16.00
Var: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: